Ramadan en Suikerfeest

Ramadan en Suikerfeest

De ramadan is de negende maand van de islamitische kalender, ook wel de vastenmaand genoemd. Gedurende deze vastenmaand vast de islamitische gemeenschap, dit wil zeggen dat moslims tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten, niet drinken, niet roken en geen geslachtsgemeenschap hebben. Kleine kinderen, zieken, zwangere vrouwen en iedereen voor wie vasten een bedreiging voor de gezondheid kan vormen, mogen gedurende deze periode echter wél eten en drinken overdag. Tijdens de ramadan wordt tevens herdacht dat Mohammed zijn eerste boodschap van Allah ontving. Deze werd neergeschreven in de Koran.

Het vasten is één van de vijf zuilen van de islam.* Er wordt dan ook veel belang gehecht aan deze periode. De ramadan wordt eerder beschouwd als een zegen en niet als een beproeving. Vandaar dat moslims elkaar een gezegende ramadan toewensen. Samenhorigheid staat met andere woorden centraal, maar er wordt tevens veel aandacht geschonken aan discipline, uithoudingsvermogen en zelfbeheersing. Moslims vasten één maand lang om hun liefde voor Allah te bewijzen. Bovendien proberen ze de Koran uit te lezen op slechts één maand tijd.

Deze periode van inkeer wordt afgesloten met het Suikerfeest of het kleine feest**, één van de belangrijkste feesten voor de islamitische gemeenschap. Dit feest valt steeds op de eerste dag van de tiende maand, maar valt niet ieder jaar op dezelfde datum gezien de islamitische kalender rekening houdt met de stand van de maan.

Het Suikerfeest duurt drie dagen. Gedurende deze drie dagen wordt er naar de moskee gegaan en komen familie, buren en vrienden bijeen om smakelijke maaltijden te nuttigen. Omdat er dan vooral veel zoetigheid wordt gegeten, wordt dit feest het Suikerfeest genoemd. Tegenwoordig is het Suikerfeest op vele plaatsen uitgegroeid tot een heus buurtfeest waarop iedereen welkom is.

* De vijf zuilen (of religieuze verplichtingen) van de islam zijn: geloofsbelijdenis, gebed, religieuze belasting, reflectie en vasten, bedevaart.

** Het grote feest is het Offerfeest.

LITERATUUR

Schimmel, A., Het islamitische jaar: kalender en feesten, Ten Have, Baarn, 2003.