100 dagen

100 dagen

100 dagen is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Het gaat om een feest dat als afscheidsritueel beschouwd kan worden: 100 dagen is namelijk de dag waarop studenten uit het zesde middelbaar hun laatste honderd dagen in het secundair onderwijs vieren.

Over de oorsprong van 100 dagen bestaat geen zekerheid. Wél zouden er documenten zijn waaruit blijkt dat 100 dagen reeds gevierd werd in de jaren 1950. 100 dagen is ook gekend onder de naam Chrysostomos. Die naam verwijst naar de heilige Johannes Chrysostomos, die als een groot redenaar bekend staat. Aanvankelijk kwam het er bij een 100 dagen-viering namelijk op neer dat er grappige toespraken of redes gehouden werden over de school, de directie en de leerkrachten. Gaandeweg raakten die traditionele toespraken op de achtergrond en kwam de nadruk meer op het versieren van de school te liggen. Ondertussen wordt het feest van de 100 dagen veel uitgebreider gevierd dan vroeger. Tot voor enkele jaren was het de traditie om op 100 dagen alles en iedereen te bekogelen met onder meer eieren, bloem en scheerschuim. Tegenwoordig is dat op veel plekken verboden. De show die naar aanleiding van 100 dagen georganiseerd wordt, is intussen op veel scholen uitgegroeid tot een echt spektakel. Zo’n show wordt dan volledig door de laatstejaars in elkaar gestoken en opgevoerd voor medeleerlingen, leerkrachten en directie. Er wordt dan bijvoorbeeld gedanst, gezongen of toneel gespeeld en dikwijls is het ook zo dat men de leerkrachten bepaalde opdrachten laat uitvoeren.

Het feest van de 100 dagen wordt niet alleen op school gevierd. Het komt voor dat laatstejaars op 100 dagen al vroeg in de morgen afspreken en nog voor school begint al een cafébezoekje afleggen. Ook als de schooldag afgelopen is, wordt er gewoonlijk nog gefeest. Veel scholen organiseren een 100 dagen-fuif. Intussen is het ook zo dat sommige scholen naar Amerikaans voorbeeld een bal of prom organiseren.

LITERATUUR

Indesteege, L., 'Chrysostomos', in: Limburgs Volkskundig Genootschap, Lapjesproef voor drie zussen, Concentra Media nv, Hasselt, 2004, p. 18-19.