Saint-Patrick’s Day

Saint-Patrick’s Day

Saint-Patrick’s Day is een Ierse feestdag die ieder jaar op 17 maart uitbundig wordt gevierd. Omdat vele Ieren in de loop der jaren geëmigreerd zijn, wordt hun nationale feestdag tegenwoordig wereldwijd gevierd. Te meer omdat Saint-Patrick’s Day niet enkel een Ierse feestdag is, maar ook een christelijke feestdag. 

Heilige Patricius

Op Saint-Patrick’s Day wordt de heilige Patricius herdacht. Deze patroonheilige van Ierland, en tevens de eerste bisschop van Ierland, zou geboren zijn aan het eind van de vierde eeuw en zou gestorven zijn op 17 maart 461. Over zijn exacte geboorte- en sterfdatum bestaat er evenwel geen zekerheid. Patricius is niet enkel de patroonheilige van Ierland, maar ook van de kappers, kuipers, mijnwerkers, smeden en het vee.

“Shamrock” of klaver als symbool

Nadat Patricius een priesteropleiding had gevolgd, kreeg hij de opdracht van paus Celestinus I om de Ierse heidenen te bekeren. Hij deed dit onder meer door de goddelijke drie-eenheid uit te leggen met behulp van een klaver. Daarom is de “shamrock” of klaver hét Ierse symbool bij uitstek, méér nog dan het eigenlijke officiële Ierse symbool, namelijk de harp.

Legende van de verdrijving van de slangen

Er bestaan verschillende legenden rond de heilige Patricius. Volgens de bekendste legende zou hij alle slangen definitief uit Ierland hebben verdreven. Slangensymbolen zouden toentertijd dikwijls vereerd zijn geworden. Omdat Patricius de opdracht had gekregen van de paus om de heidenen te bekeren, zou hij dus de slangen hebben verdreven.

Groen

Zoals eerder vermeld, is de klaver hét symbool bij uitstek. Omdat klavers groen zijn, is groen dan ook de overheersende kleur op Saint-Patrick’s Day. Vele feestvierders dragen groene kleren, sommigen schilderen groene klavers op hun gezicht, er wordt soms zelfs groen bier geschonken, … Kortom: op Saint-Patrick’s Day krijgt zo goed als alles een groen kleurtje.

“Leprechaun”

Een andere figuur waaraan tijdens Saint-Patrick’s Day veel aandacht wordt geschonken, is de “leprechaun”. Een “leprechaun” is een figuurtje dat in vele Ierse volksverhalen voorkomt. Een “leprechaun” beheert en bewaakt, althans volgens de Ierse volksverhalen, de pot met goud aan het eind van een regenboog. Hij wordt voorgesteld als een uitzonderlijk klein en oud mannetje met een lange witte baard. Bovendien heeft hij dikwijls een groen pakje aan. Op Saint-Patrick’s Day zien we vele afbeeldingen van dit fantastisch figuurtje.

De viering

Saint-Patrick’s Day is niet enkel een Iers feest, maar tevens een christelijk feest. Traditioneel staat spirituele vernieuwing centraal. Natuurlijk wordt ook de Ierse nationaliteit in de verf gezet. Er wordt uitbundig gevierd en dit op verschillende manieren: er worden parades georganiseerd, er worden concerten georganiseerd, er wordt vuurwerk ontstoken, …