Wekenfeest

Wekenfeest

Op de zesde en de zevende dag van de joodse maand sivan vieren joden het Wekenfeest of Sjawoe’ot. Er mag dan niet worden gewerkt. Het Wekenfeest begint elk jaar op een andere dag, en soms zelfs in een andere maand, omdat de joodse kalender gebaseerd is op de maancyclus*. Dit feest valt wel telkens vijftig dagen of zeven weken na Pesach. Het is tevens het einde van de Omertelling, dit is de tijd tussen Pesach en het Wekenfeest**.

De oorsprong

Oorspronkelijk is het Wekenfeest een feest waarbij de eerstelingen, dit zijn de eerste landbouwproducten van het jaar, worden geofferd. Bovendien wordt op het Wekenfeest herdacht dat God op deze dag de tien geboden aan Mozes overhandigde op de berg Sinaï.

Het versieren van synagogen en huizen

Hoewel het Wekenfeest niet uitgebreid wordt gevierd, zijn er toch een aantal bijzondere gebruiken aan verbonden. Zo worden bijvoorbeeld de synagogen en de huizen versierd met bloemen, fruit en groen. Dit refereert naar het uitzicht van de berg Sinaï wanneer de tien geboden werden overhandigd.

Studie en ontspanning

’s Avonds*** wordt er na het eten naar de synagoge gegaan om een hele nacht de Thora te bestuderen. Omdat het Wekenfeest in de zomer valt, is de nacht echter niet zo lang. Aangezien er herdacht wordt dat Mozes de tien geboden ontving en bestudeerde, wordt er veel aandacht besteed aan de studie ervan. Er wordt bovendien, zoals gebruikelijk op feestdagen, ook overdag naar de synagoge gegaan. Er wordt dan voorgelezen uit de Thora en uit het boek Ruth. Er wordt echter niet enkel tijd gewijd aan studie, er wordt ook ten gepaste tijde tijd gezongen en gedanst.

Voedzame zuivelproducten

Anders dan op andere feestdagen is het gebruikelijk om tijdens het Wekenfeest ook zuivelproducten, zoals blintzes, te nuttigen. In de Thora staat vermeld dat zuivelproducten en vlees niet samen mogen worden genuttigd. Sindsdien wordt de combinatie van deze etenswaren als niet koosjer beschouwd. Omdat er geen tijd was om vlees te bereiden, werd er gekozen voor zuivelproducten. Ook verwijzen zuivelproducten en vlees naar de eerste twee broden die vroeger op het altaar in de tempel dienden te worden gepresenteerd. Er wordt bovendien gezegd dat melk even voedzaam zou zijn als de goddelijke leefregels in de Thora.

* Een joods kalenderjaar bestaat doorgaans uit twaalf maanden, maar zeven keer in negentien jaar is er een schrikkeljaar. Zo’n schrikkeljaar bestaat dan uit dertien maanden.
** Tijdens de Omertelling, met uitzondering van één dag, gelden er bepaalde verboden. Zo mag er niet gehuwd worden, mag er niet naar muziek geluisterd worden en mogen de mannen zich niet scheren.
*** Iedere feestdag begint aan de vooravond, achttien minuten voor zonsondergang, en eindigt ca. vijfentwintig uur later, de avond erna, van zodra de eerste drie middelgrote sterren zichtbaar zijn. 

LITERATUUR

Aan het Wekenfeest zijn bijzondere gebruiken verbonden waarvan we er enkele konden opsommen met de hulp van het Forum der Joodse Organisaties vzw.