Tandenfee

Tandenfee

De tandenfee is een fantastisch figuurtje dat de hoofdrol speelt in een volksverhaal dat dikwijls aan kinderen wordt verteld wanneer hun tanden beginnen te wisselen: “Als je een melktand verliest, moet je die melktand onder je hoofdkussen leggen. ’s Nachts komt de tandenfee de melktand ofwel ophalen ofwel bekijken én legt ze een muntstuk onder je hoofdkussen.”

Vroeger daarentegen werden melktanden dikwijls begraven in de tuin. Sommigen geloofden namelijk dat een melktand niet in de handen van een heks of een geest mocht belanden, want deze zou de tand kunnen gebruiken om een vloek over het kind uit te spreken. Door de tand tijdig te begraven kon een eventuele vloek worden afgewend. Dit verhaal evolueerde uiteindelijk naar een minder bijgelovige versie: een melktand moest steeds worden begraven opdat er een nieuwe tand in de mond van het kind zou kunnen groeien. Anderen bewaarden melktanden van iemand zodat ze in diens kist konden worden gelegd wanneer hij of zij was overleden. Dit symboliseerde dan de levensloop als ononderbroken cirkel.

Het verhaal van de tandenfee is pas sinds het begin van de twintigste eeuw in het leven geroepen en werd bekend via een toneelstuk. Het verhaal doet vooral de ronde in Europa en Amerika, behalve bijvoorbeeld in Italië en Frankrijk waar er een tandenmuis zou bestaan, in plaats van een tandenfee. Omdat vele kinderen, onterecht, bang zijn voor de pijn die gepaard gaat bij het verliezen van een melktand en voor het vooruitzicht om misschien voor altijd een lege plek in de mond te zullen hebben, vertellen vele ouders aan hun kinderen het verhaal van de tandenfee. Op die manier hebben de kinderen iets om naar uit te kijken (namelijk het bezoek van de tandenfee en een kleine beloning) en kunnen ze hun angst beter de baas. Bovendien kunnen de ouders deze gelegenheid aangrijpen om hun kinderen te vertellen dat de tandenfee enkel komt bij kinderen die hun tanden goed poetsen. Zo leren ze ondertussen hoe belangrijk mondhygiëne is. Vele ouders bewaren doorgaans het eerste melktandje van hun kind in een klein doosje, sommigen bewaren ze zelfs allemaal. In andere werelddelen zijn er doorgaans andere rituelen verbonden aan het omgaan met uitgevallen melktanden, maar desalniettemin wordt er overal ter wereld aandacht geschonken aan het wisselen van de tanden.