Verkiezingen

Verkiezingen

Jaarlijks worden er in België heel wat verkiezingen gehouden, de één al formeler dan de andere. Zo zijn er natuurlijk de politieke verkiezingen waarvoor stemplicht geldt, maar evengoed vallen miss- en misterverkiezingen, de keuze van Prins Carnaval of populariteitswedstrijden zoals Idool onder deze categorie. Zelfs kinderen kiezen vanaf het derde leerjaar jaarlijks voor hun vertegenwoordigers in de klassenraad, inclusief stemhokjes, voorzitter en bijzitter.

Hoe verschillend deze verkiezingen ook mogen zijn, toch hebben ze een aantal dingen gemeen. Zo gaan de meeste verkiezingen gepaard met een campagne van de kandidaten om de mensen over te halen om op hen te stemmen. Bij politieke verkiezingen gebeurt dat vaak aan de hand van affiches, deelnames aan allerhande debatten en het uitdelen van flyers op straat. Het inhoudelijke zou centraal moeten staan, al is er de laatste jaren wel een personencultus ontstaan rond veel politici. Bij miss- en misterverkiezingen draait het niet zozeer over de inhoudelijke boodschap van de kandidaten maar eerder over hun uiterlijk, terwijl wedstrijden als Idool heel hard inspelen op de persoonlijkheid van de kandidaten. De stemming gebeurt doorgaans ook anoniem via papieren formulieren, afgeschermde computers, sms of de ‘rode knop’ van digitale televisiezenders. Vaak komt er ook een deurwaarder aan te pas die er moet op toezien dat de stemming eerlijk verloopt.