Leerlingenraden

Leerlingenraden

In Vlaanderen hebben de meeste leerlingen een stem in het beleid van hun school via hun vertegenwoordigers in de leerlingenraad. De overheid heeft immers decretaal bepaald dat alle secundaire scholen een leerlingenraad moeten oprichten, tenzij het schoolreglement de participatie van leerlingen op een andere manier garandeert en er geen 10% van de leerlingen zijn die om een leerlingenraad verzoeken. De wijze waarop de leerlingenraad verkozen moet worden ligt ook vast. Iedere leerling moet zich kandidaat kunnen stellen, de stemming is verplicht en anoniem.

In het basisonderwijs is het enkel verplicht een leerlingenraad in te voeren wanneer minstens 10% van de leerlingen tussen 11 en 13 jaar daarom verzoeken. Hoe die raad wordt samengesteld mag iedere school afzonderlijk bepalen in het schoolreglement. In de praktijk komt het er toch vaak op neer dat scholen een leerlingenraad samenstellen via verkiezingen. De meeste scholen kiezen voor een leerlingenraad met kinderen uit het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar. De verkozenen komen op een geregeld tijdstip samen met de directie van de school om ideeën, suggesties en kritiek kenbaar te maken.
De verschillende leerlingenraden kunnen ook lid worden van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK).