Pallas Athena (Antwerpen)

Pallas Athena (Antwerpen)
Volledige naam: 
Pallas Athena
Geslacht: 
Vrouw

Organisatie

Beherende organisatie
De gemeente
Contactgegevens
Dienst Bijzondere Opdrachten
Havanastraat 5
2030 Antwerpen
03 544 41 79

Geboorte

Bouwjaar
Vanaf 1765
Aanleiding
Jaarlijkse ommegang in Antwerpen
De reus is niet gedoopt

Betekenis

Dit beeldt de reus uit
Klassieke oudheid
Verhaal achter de reus
De reuzin stelde aanvankelijk de Maagd van Antwerpen voor. Ze werd in 1766 omgebouwd tot Athena en later ook omschreven als Pallas Athena. Athena is één van de Olympische goden. De godin werd geboren uit het hoofd van Zeus. Toen Hephaistos met een dubbele bijl het hoofd van Zeus spleet, sprong Athena daar in volle wapenuitrusting uit. Ze krijgt de betekenis van godin van de oorlog, verdediger van het vaderland, schenker van de zege, maar ook godin van de vrede, wijsheid, welvaart en recht.

Reuzengroep

De reus maakt deel uit van reuzengroep
Deze groep telt twee reuzen
De reus maakt geen deel uit van een reuzenfamilie

Voortbewegen

De reus wordt gerold

Activiteiten

De reus gaat uit in Eigen gemeente
De reus neemt deel aan: De reus gaat niet meer mee in ommegangen, maar wordt wel opgesteld bij enkele feesten. Enkele voorbeelden daarvan zijn: -Vette Os -Geitenstoet -Schuttersfeesten
Manier waarop de reus beweegt
De reus buigt niet.
De reus danst niet.
De reus wordt niet begeleid door muzikanten
Er zijn geen andere rituelen verbonden aan de reus

Constructie

Hoofd
Het gebruikte materiaal is Papier-maché, metaal, touw.
Het haar is gesculpteerd.
Accessoires
De reus draagt Ze draagt een helm met pluimenkam waarnaast een uiltje zit en aan de andere zijde een gevleugeld paard; in de rechterhand houdt Athena een speer vast, in de linker een schild met het wapenschild van de stad Antwerpen (burcht met twee handjes)

Bewaarplaats

Staat van de reus
Redelijk goed
Restauraties: 
De reus werd gerestaureerd in 2001.
Dit is toen gebeurd: In 1872 gingen de reuzen voor het laatst met de authentieke hoofden (in de collectie van het MAS) uit. Een nieuw reuzenhoofd werd door L. Van Rijswijck uit koper vervaardigd. Ook dit bevindt zich in de collecties van het MAS. Minimaal het huidige reuzenhoofd dateren dus nog van een latere periode. Verder onderzoek is nodig om een datering te kennen. Er is een geregeld onderhoud van de wagen door de dienst Patrimoniumonderhoud.

Documentatie

Er is een archief over de reus.
Publicaties

De reuzen zijn opgenomen in talrijke publicaties, waaronder - Ommegang 1958, Feestcomité stad Antwerpen voor de Wereldtentoonstelling 1958. - D. De Baere, Onze Ommgeangsreuzen, Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, jaargang 29 nr 8, verhandeling 285, Brussel, 1930. -J.P. Ducastelle en L. Dubuisson, ‘Uit de processie gestapt. Zes eeuwen reuzengeschiedenis’, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, nr 2, 2010: 3-21.