Op handen gedragen: over processies met een Mariabeeld

Op handen gedragen: over processies met een Mariabeeld

Het traject

Het hele jaar door worden gebedstochten, ommegangen, processies en stoeten ter ere van Maria georganiseerd. Hoeveel dat er zijn, door wie ze worden georganiseerd en welk beeld daarbij wordt meegedragen, werd tijdens 2007 en 2009 zorgvuldig gedocumenteerd door de speciaal daarvoor in het leven geroepen vzw Maria door Vlaanderen gedragen. De drijvende krachten achter het project waren Carl Deckers en Chris Van Reeth. Zij merkten niet alleen dat de Mariadevotie in Vlaanderen heel sterk leeft, maar ook dat veel organisatoren geïnteresseerd bleken in een vervolgtraject. Omdat de interesse in het project zo groot bleef, werd gezocht naar bijkomende stappen die de toekomst van dit (im)materiële erfgoed zouden kunnen helpen verzekeren.

In 2012 sloegen Maria door Vlaanderen en LECA vzw de handen in elkaar om de noden- en behoeften van processieorganisatoren te onderzoeken. Via een grootschalige telefonische enquête en een denkdag met meer dan dertig organisatoren (14 april 2012) werden een aantal mogelijkheden en pijnpunten voor de toekomst blootgelegd. Alle resultaten werden gebundeld in een verslagboek, dat je hier kan downloaden.

Uit het rapport bleek dat er zowel op het vlak van documentair, materieel als immaterieel erfgoed een aantal vragen bestaan bij de organisatoren. Vandaar dat LECA besliste om op zoek te gaan naar bijkomende partners om deze doelgroep te ondersteunen. In 2013 sloot LECA daarom een samenwerkingsakkoord met het KADOC en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur. Samen zullen deze organisaties een inspiratiebrochure over het erfgoed van processies uitbrengen en een studiedag organiseren (16 november 2013) die een antwoord bieden op een aantal vragen uit het veld.

Voor de eerste fase van het project dat werd uitgevoerd door Maria door Vlaanderen vzw zie: www.mariadoorvlaanderen.be.

Enkele sfeerbeelden van de denkdag op 14 april 2012

Mariaprocessies denkdag 14 april 2012 uitnodiging

Mariaprocessies denkdag 14 april 2012 worldcaféMariaprocessies denkdag 14 april 2012 worldcafé 2