Woelig water

Woelig water

Woelig Water focust op de bestaande zeezegeningen en vissersmissen. In tien Belgische kustgemeenten wordt er ieder jaar bergen werk verzet om ervoor te zorgen dat deze vieringen kunnen plaatsvinden. Soms gaat dat vlot, soms kost het wat meer moeite. Daarom nodigde LECA eind 2014 iedereen die via een parochie of gemeente meewerkt aan de organisatie van een zeezegening of vissersmis, uit voor een verkennende bijeenkomst. De betrokkenen konden elkaar zo leren kennen en kennis en ervaring uitwisselen. Wat in één kustgemeente goed werkt, kan namelijk ook nuttig of inspirerend zijn voor anderen. Dat moment werd de opstap naar een ruimer traject.

Vanaf 2015 gingen we de bestaande noden en behoeften bij de betrokkenen na en brachten we bronnen in kaart. Tegelijk zochten en vonden we enthousiaste partners die bereid waren om het verdere verloop van het traject ten volle te ondersteunen. Het Bisdom Brugge en Maria door Vlaanderen gedragen helpen waken over de religieuze kern, Erfgoedcel Brugge en Erfgoedcel Kusterfgoed ondersteunen het opbouwen van een sterk lokaal netwerk en het uitrollen van een werking op lange termijn. De provincie West-Vlaanderen zorgt via een projectsubsidie voor financiële ondersteuning.

Woelig water gaat vooral uit van de huidige betekenis en beleving van de zeezegeningen en vissersmissen. In de voorbije maanden hebben we daarom in elke kustgemeente met een zeezegening of vissersmis een interview afgenomen met een sleutelfiguur (via de methode van de mondelinge geschiedenis). Door de verhalen op te tekenen van de mensen die zich vaak al jarenlang met veel enthousiasme inzetten voor de organisatie van een zeezegening of vissersmis, wordt de aandacht gevestigd op een aspect van de vieringen dat tot nu toe onderbelicht bleef. Hun verhalen hebben we gebundeld in een krant, die tussen mei en september via de toeristische diensten langs de hele kust verspreid wordt.

Download hier de krant Woelig Water.

(foto: Nick Hannes)