Bloemencorso's: een sterk netwerk

Bloemencorso's: een sterk netwerk

In 2012 verenigden de Vlaamse bloemencorso’s zich in een werkgroep immaterieel erfgoed die vier maal per jaar samenkomt, begeleid door en in de kantoren van LECA.

Wat zijn bloemencorso’s?

Bloemencorso’s zijn optochten van wagens versierd met bloemen. Jaarlijks kunnen de organisatoren rekenen op de inzet van honderden vrijwilligers, vriendengroepen, verenigingen en buurtschappen die de optochten maandenlang voorbereiden. De voorbereidingen kunnen bestaan uit het aanplanten van de bloemen, het ontwerpen en maken van de wagens, het organiseren van de stoet, het steken van de bloemen … Dit ontwikkelingsproces is de ware kracht achter de corso’s. In de aanloop naar de bloemenstoeten versterkt immers het gemeenschapsgevoel onder de wagenbouwers, maar ook in en tussen de gemeenten die de corso’s organiseren. Iedereen leeft naar deze stoet toe.
Corsobouwers en organisatoren geven hun kennis en expertise over het ontwerpen en bouwen van de wagens, het organiseren van de stoet en het kweken en steken van de bloemen door van generatie op generatie. Deze overdracht en uitwisseling van kennis is essentieel voor het voortbestaan van de corso’s.

Bloemenstoeten komen voor in de hele wereld en hebben een grote diversiteit. Er zijn grote verschillen in thema’s, bloemen, technieken, de grootte van en het aantal wagens in de stoet en de bestaansgrond. Hoewel er minder bloemencorso’s zijn dan vroeger, leeft deze traditie nog sterk in de Lage Landen. Vlaanderen telt momenteel vijf corso’s, namelijk in Loenhout, Sint-Gillis-bij-Dendermonde, Wommelgem, Blankenberge en Ternat. De eerste vier zijn dahliacorso’s die plaatsvinden in augustus of september omdat de dahlia dan haar beste periode doormaakt. Het corso van Ternat gaat uit in het voorjaar en maakt om die reden gebruik van snijbloemen.
 

Waarom een werkgroep immaterieel erfgoed?

De eerste traditie die in Nederland werd erkend als immaterieel cultureel erfgoed was het Bloemencorso van Zundert. Dat inspireerde de vier Vlaamse bloemencorso’s om samen na te denken over de toekomst. Omdat veel organisatoren met dezelfde problemen kampen en ze onderling veel van elkaars ervaringen kunnen leren, werd op 3 december 2012 beslist om een werkgroep bloemencorso’s op te richten. Naast vertegenwoordigers van de vijf Vlaamse corso’s, de Erfgoedcel Land van Dendermonde en een expert van het CAG, maken ook de mensen van Zundert deel uit van de werkgroep. Vol enthousiasme delen ze hun ervaringen in verband met erfgoedzorg onder het motto ‘samen staan we sterker’. De werkgroep komt op regelmatige basis samen in de kantoren van LECA.

Activiteiten van de werkgroep

  • De werkgroep begon met het in kaart brengen van de noden en behoeften. Een van de gemeenschappelijke noden bleek de communicatie naar het brede publiek. Daarom lanceerden ze in 2013 een eerste gezamenlijke brochure waarin ieder corso werd toegelicht.
  • De groep gaat één maal per jaar op plaatsbezoek om te kijken hoe de lokale organisatoren het corso in goede banen leiden. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. ambacht, veiligheid, artistieke inspiratie, overdracht en coördinatie.
  • Erfgoed in de bloemen. Om het grote publiek te sensibiliseren maakten de leden van de werkgroep twee indrukwekkende bloemencreaties die in de zomer van 2013 en 2014 werden tentoongesteld in Blankenberge.
  • In 2015 werd een nieuwe stuurgroep communicatie opgericht. In 2016 zal deze groep samen met LECA een communicatieplan uitwerken.
  • Ieder corso rapporteert jaarlijks over de acties die ze ondernamen om het erfgoed meer toekomstkansen te geven. Zo proberen ze ook andere traditiedragers te inspireren. Ze beschrijven hun acties op de overheidswebsite www.immaterieelerfgoed.be.  

Meer weten over de afzonderlijke bloemencorso’s? Surf naar