23.09.18 Loofhuttenfeest
14.06.19 Minnestraatkermis (Lebbeke) (Lebbeke)
14.06.19 Kaarskensprocessie (Lede) (Lede)