Keikoppencarnaval (Poperinge)

%AutoEntityLabel%
Tijdstip
halfvastenweekend
Locatie
Poperinge
Algemene info

Poperinge kent een lange carnavalsgeschiedenis. In middeleeuwse kronieken worden al carnavalsvieringen in de gemeente vermeld, maar daarover is verder weinig bekend. De eerste carnavalsstoet trok in 1868 door de stad. Op initiatief van de Maatschappij der Weldadigheid, die pas opgericht was door de liberale grootgrondbezitter Jules Van Merris, werd toen vlak voor de vasten een cavalcade ingericht. Aan deze stoet namen 200 mensen deel. Verder werd er ook vrolijk gevierd en gedronken. Om de organisatie van het feest te financieren kon niet alleen gebruik gemaakt worden van sponsoring door Van Merris, maar werd ook een collecte gehouden. De succesvolle stoet kon echter niet rekenen op de goedkeuring van de kerkelijke overheid, die dan ook dreigde met sancties voor wie deelnam of steun verleende. Ongeregeldheden bij volgende edities zorgden ervoor dat er in 1974 een maskerverbod afgevaardigd wordt. In de daaropvolgende jaren daalde de populariteit van carnaval erg en na 1874 ging lange tijd geen stoet meer uit.

Pas lang na Wereldoorlog I deed carnaval opnieuw zijn intrede in de gemeente. In 1927 richtte Jong Poperinge met succes een zomercarnaval in. Ook de jaren daarna werd het evenement herhaald. In dezelfde periode gingen carnavalsgroepen uit Poperinge ook deelnemen aan andere vieringen in de regio.

Met de oprichting van Moeder Bladluis in 1967 werd het moderne carnaval in Poperinge gelanceerd. Studenten uit Poperinge hadden namelijk gemerkt dat andere steden levendiger waren en met de oprichting van een studentenclub wilden ze er voor zorgen dat de gemeente heropleefde. Naast culturele activiteiten zetten ze ook een carnavalsviering op het programma. Na 10 jaar bleek de viering echter te veel tijd en geld van de studenten te vergen en daarom droeg de vereniging de organisatie van het evenement over aan carnavalsvereniging De Orde van de Hommelknop. Onder hun leiding kende het Poperingse carnaval een gouden tijd, tot aan het eind van de jaren 1990 de belangstelling voor het feest weer daalde. Rond de eeuwwisseling waren dan ook maar 2 carnavalsgroeperingen in Poperinge meer. Sinds 2000 zit carnaval echter weer in de lift en steeg het aantal carnavalsverenigingen weer naar 7.

Het Poperingse carnavalsweekend gaat op vrijdagmiddag van start met een grootse kindercarnavalstoet, waar zo’n 2000 deelnemertjes aan meedoen. In de vooravond opent de kermisfoor. ’s Avonds staat luik 1 van de caféwedstrijd ‘3-sterren-cafés’ op het programma. Samen met een vereniging die nauw aan het café verbonden is moeten cafébazen dan een 3 opdrachten tot een goed einde brengen. Per geslaagde opdracht overhandigt Prins Carnaval het café een ster.

Op zaterdagmiddag wordt in zaal Maecke Blyde ‘K op Carnaval’ georganiseerd. Tijdens deze gratis kindermiddag met muziek en amusement nemen kinderen het onder leiding van een kapitein in groepjes tegen elkaar op. De groep die de meeste punten haalt, mag de wisselbeker in ontvangst nemen.

Op zondag trekt er eerst een publikaravaan door het stadscentrum. Meteen daarna volgt de Internationale Carnavalsstoet. Aan die stoet nemen naast Poperingse groepen ook carnavlsverenigingen uit Oost- en West-Vlaanderen deel en delegaties uit Nederland, Frankrijk en Groot-Brittanië deel. Na de stoet start de saffelavond, waarbij Nederlandse saffelbandjes het tegen elkaar opnemen en voor sfeer in de cafés zorgen. Het Poperingse carnavalsweekend eindigt tenslotte met een avondje ‘maschjern’. Feestvierders trekken dan verkleed naar de Poperingse cafés voor een avond plezier. Aan het maschjern is ook een wedstrijd voor de best verklede feestneus gekoppeld.

Organiserende vereniging
Keikoppencarnaval vzw
Werking van de vereniging
De "Keikoppen" is de bijnaam van de Poperingenaars, en dit dateert van in de middeleeuwen, vanwege hun koppige houding t.o.v. grotere steden.
Website van de vereniging
http://www.keikoppencarnaval.be
Andere activiteiten van de vereniging
Op de eerste zaterdag van de vasten organiseert Keikoppencarnaval vzw een prinsenverkiezing.
Contactgegevens
Lobeau Kristof (Voorzitter)
Sint-Sixtusstraat 29
8970 Poperinge
Telefoon: 057 33 92 45