Lenneke Mare Bedevaart (Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel))

Lenneke Mare Bedevaart (Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel))
Tijdstip
Tweede zaterdag na Pasen
Locatie
Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel)
Algemene info

De Lenneke Mare Bedevaart, zou al sinds de 13de eeuw doorgaan in Sint-Lambrechts-Woluwe. Elk jaar op de 2de zaterdag na Pasen gaan enkele tientallen gelovigen op bedevaart. Ze vertrekken aan de kapel Lenneke Mare voor een tocht van ongeveer 2,5 km. Na de tocht is er een eucharistieviering. De bedevaarders trekken al biddend en zingend door de gemeente. De gelovigen bidden bij elk van de 7 staties, of smarten van Maria, voor een bijzondere intentie.

 

Lenneke Mare is een Brabantse volksheilige. Het is in feite een verbastering van "Alleyndiger Mariën", "ongelukkige, ellendige Maria", tot Lenneke Mare. In de 13de eeuw zou op de plaats waar nu het Woluwse bedevaartsoord is de verering zijn oorsprong vinden. Een eenvoudige boerenvrouw leefde hier als kluizenaar. Ze wijdde haar leven aan het geloof en aan goede werken. Ze werd echter ten onrechte van de diefstal van een kostbare beker beschuldigd, omdat ze niet wilde ingaan op de avances van een edelman. De legende vertelt dat ze levend werd begraven.

 

De bedevaart vertrekt stipt om 15u aan de kapel en komt iets na 16u terug toe voor een thematische eucharistieviering.

 

(Bron: Cultuurraad St. L. W. "Sint-Lambrechtswoluwe, van dorp tot residentiestad." Tielt. Lannoo. 1983. 302 p.)

Organiserende vereniging
Lenneke Marewerkgroep
Werking van de vereniging
Het is een werkgroep van een tiental vrijwilligers die de organisatie van de Ommegang op zich nemen.
Andere activiteiten van de vereniging
Vroeger werd er een Lenneke Mare Ommeganck georganiseerd. Het was een stoet met praalwagens, fanferes e.a.
Contactgegevens
De Vocht Jozef
Tiendagwandlaan 41
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Telefoon: 02 770 68 21