Maria-Ommegang (Poperinge)

%AutoEntityLabel%
Tijdstip
Eerste zondag van juli
Locatie
Poperinge
Algemene info

De verering van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan in Poperinge gaat terug op het mirakel van een doodgeboren kind dat tot leven werd gewekt en gedoopt. Een kerkelijke oorkonde van 1481 erkende de feiten als echt en miraculeus. De herinnering aan het mirakel wordt vandaag de dag levendig gehouden door de verering van het Onze-Lieve-Vrouwebeeld in de Sint-Janskerk en het mirakel wordt jaarlijks herdacht door de Maria Ommegang op de eerste zondag van juli.

Volgens de overlevering werd er in 1479 in het gezin Rassoen Vanhove - Jacquemine Bayart een kindje doodgeboren. Omdat de baby volgens de kerkelijke reglementering niet mocht worden gedoopt, werd hij in de ongewijde aarde achter het huis begraven. Toch bleven de ouders diep bedroefd omdat het kind ongedoopt was gestorven. Op de derde dag na de begrafenis werd het kind ontgraven door een vrome maagd, die gedreven werd door een groot vertrouwen in Onze-Lieve-Vrouw  Opdat het kind gedoopt zou mogen worden had deze maagd de belofte gedaan om 7 jaar geen hemd te dragen en niet op een pluimen bed te slapen. Het opgegraven kind toonde duidelijke tekens van leven. Het werd naar de kerk gedragen en voor het altaar van Onze-Lieve-Vrouw gedoopt door kapelaan Diederik Roene. Niet lang nadat het kind naar huis teruggebracht was, stierf het. Het werd begraven aan de voet van het Onze-Lieve-Vrouwealtaar. Een grafsteen brengt het wonderlijke gebeuren nog steeds in herinnering.. 

Ook met de Maria Ommegang wordt het mirakel ieder jaar herdacht. De Maria Ommegang betekent ook het begin van de Poperingse kermis. Alleen of in kleine groepjes begonnen gelovigen de ommegang te doen. Van hogerhand werd deze vrome oefening aangemoedigd en door verschillende pausen met aflaten begunstigd. De geestelijkheid voerde zelfs de juli-octaaf in, wat betekende dat er acht dagen vieringen waren, van de ene zaterdag tot de daaropvolgende zaterdag. Dit groeide uit tot de stedelijke kermis.

Organiserende vereniging
Ommegangscomité
Website van de vereniging
http://www.mariaommegang.be
Contactgegevens
De Gersem Jef (secretaris Ommegangscomité)
8970 Poperinge
Telefoon: 057 33 48 55