Mariale Ommegang (Nazareth)

%AutoEntityLabel%
Tijdstip
8 september
Locatie
Nazareth
Algemene info

Elk jaar wordt er op 8 september, de feestdag van de geboorte van Maria, in Nazareth een Mariale Ommegang gehouden. 's Morgens is er een mis en in de namiddag vindt de Mariale Ommegang plaats met het miraculeuze Mariabeeld. De bedevaarders maken samen met het beeld en ruiters een tocht langs 15 verschillende Ommegangskapelletjes rond de kerk, onder het bidden van de rozenkrans en het zingen van Marialiederen. Gedurende de 15 solemnele dagen zijn er bedevaartmissen voor de bezoekers van vele omliggende parochies. Het hele jaar wordt de relikwie in de kerk voor het Maria-altaar vereerd.

Het is een bedevaart die wellicht al sinds 1240 uitgaat. De legende vertelt dat een ridder uit het noorden van Vlaanderen, op terugreis van Rome, in de bossen tussen Leie en Schelde in de avondschemering verloren reed. Een onweer, waarbij het hele bos in lichterlaaie scheen te staan, liet de verdwaalde ridder biddend beloven een kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth te bouwen op de plaats waar hij zijn weg zou terugvinden. Meteen na zijn belofte bedaarde het onweer en zag de ridder op een open plaats in een bos een hut. Een vriendelijke bejaarde man nodigde de ridder uit zich te warmen rond het haardvuur. Aan de andere kant van de haard zat een beeldschone jonge vrouw met een slapend kindje op haar schoot. De ridder aanvaardde de uitnodiging te blijven overnachten. Hij droomde dat een wolk met daarop Maria en het kindje Jezus uit de hemel neerdaalde op de plaats van de herbergzame hut in het bos. Maria deed de ridder teken haar te volgen en leidde hem zo buiten het woud. Toen de ridder ontwaakte was van de hut en zijn bewoners geen spoor meer. Zijn paard stond even verder rustig te grazen. Op basis van de aanwijzingen die Maria hem in zijn droom bezorgde, vond hij de weg naar huis terug. Later liet hij op de open plek in het bos waar hij verdwaalde een kapel bouwen. Nog tijdens de bouwwerken verdween de kapel. Ze bleek te zijn verplaatst naar de plek waar de hut had gestaan. Later werd de te klein geworden kapel vervangen door een kerk. Het dorp dat zo tot stand kwam, kreeg de naam Nazareth. De huidige kerk, die de vroegere, in 1860 afgebrande kerk vervangt, zou op de plaats staan, waar destijds de boom stond met het beeldje van O.L.Vrouw. Opmerkelijk is dat het Maria-altaar zich tegen alle gewoonten in aan de epistelkant van de kerk bevindt. Het beeldje zelf, slechts twee en een halve voet hoog, stamt uit de Middeleeuwen en wordt al eeuwenlang vereerd. Van in die aloude tijden wordt de ” Ommegang ” met grote luister gevierd.

(Bron: Theo Borgermans, www.rorate.com/nws.php?id=48641)

Organiserende vereniging
Werkgroep Mariale Ommegang
Contactgegevens
Claus Guy (E.H. Pastoor Guy Claus)
Steenweg 175A bus 6
9810 Eke-Nazareth
Telefoon: 09 385 42 40