Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 159 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Sint-Maartensvuur (Beek (Bree))

Sint-Maarten is de heilige Martinus van Tours. Een bekende legende vertelt dat Martinus de helft van zijn mantel heeft geschonken aan een bedelaar die kou leed. Hij is dan ook de patroonheilige van de armen en de bedelaars. Kort na de dood van Martinus in 397 werd hij als heilige jaarlijks vereerd op 11 november. Op een aantal plaatsen is Sint-Maarten een kindervriend, die grote gelijkenissen met Sinterklaas vertoond. Op andere plaatsen wordt Sint-Maarten veeleer, of uitsluitend, gezien als een lichtfeest. Sint-Maarten betekende immers het begin van de winter.

Sint-Maartensvuur (Kaulille (Bocholt))

Sint-Maarten wordt in Kaulille traditioneel op de vooravond van 11 november gevierd. Net zoals in andere gemeenten in de regio gaat dit gepaard met het branden van een sint-maartensvuur. Het vieren van Sint-Maarten is van oudsher een lichtfeest. Deze periode betekende immers het begin van de winter. Het vee werd uit de weiden geleid en de pacht werd uitbetaald. Het was dan ook de traditie om het sint-maartensvuur te ontsteken als een vreugdevol volksgebeuren. Sint-Maarten is de heilige Martinus van Tours.

De gemeente Kinrooi bestaat uit vijf dorpskernen: Kinrooi zelf, Kessenich, Molenbeersel, Geistingen en Ophoven. In de meeste van deze vijf dorpen worden sint-maartensvuren ontstoken op de vooravond van 11 november. Het is een gebruik dat diep in deze regio is ingebakken. In Kinrooi is het zo dat het de buurt zelf is, of een buurtvereniging, die de traditie in stand houdt. In bepaalde buurten wordt er jaarlijks naast het sint-maartensvuur ook nog een lampionnentocht georganiseerd. Dat is zo in de wijk Brookhook.

De Passerelle trekt woensdag 11 november om 18 uur vanaf het politiekantoor in Lanklaar naar De Vrietsel met Sint-Maarten en de Vuurgeesten. Rond het vuur gratis erwentsoep, zingen en volksdansen.
Ook zij doen een optocht doorheen het centrum. Vanaf 18.00 uur vertrekt de optocht, waarbij de vuurgeesten St.-Maarten vergezellen, aan het politiebureel in de Nieuwstraat. De avond staat bovendien bol van de animatie. Daarnaast wordt er rond het vuur gedanst en worden er natuurlijk ook de typische St.-Maartensliedjes gezongen. Het einde is voorzien omstreeks 19.30 uur.

Sint-Maartensvuur (Meeuwen (Meeuwen-Gruitrode))

Sint-Maarten is de patroonheilige van Meeuwen. De dorpskerk draagt zijn naam en de kerk bezit een 16de-eeuws beeld van Sint-Maarten. Het beeld stelt de heilige voor te paard, terwijl hij zijn mantel deelt met een bedelaar. Het is een van de bekendste voorstellingen van deze heilige. Sint-Maarten is immers ook de patroonheilige van de armen en de bedelaars. Sint-Maarten is in Vlaanderen altijd al een populaire heilige geweest. In een groot aantal plaatsen, vooral in delen van Oost- en West-Vlaanderen, wordt Sint-Maarten gezien als een kinderheilige.

Sint-Maartensvuur (Wezel (Mol))

In Wezel, bij Mol, wordt er op 10 november een sint-maartensvuur aangestoken. De traditie was lange tijd op zijn retour, maar kent de laatste jaren een heropleving kent. Al zeker twintig jaar lang wordt dit sint-maartensvuur succesvol georganiseerd. Het evenement trekt jaarlijks honderden mensen aan. Naast het vuur is er ook nog randanimatie en vuurwerk.

Sint-Maartensvuur | Sinte-Mette-Viering (Olen)

Op 10 november wordt er in Olen een sint-maartensvuur aangestoken. De organisatie ervan is in handen van de Chiro van Olen-Centrum. In Olen noemen ze Sint-Maarten ook Sinte-Mette. In Olen is de viering van Sint-Maarten een echt lichtfeest. De avond gaat van start met een fakkeltocht. Daarna wordt er een groot sint-maartensvuur gestookt op de terreinen van de Weeën. De buurtwoners worden in de aanloop van het gebeuren opgeroepen om hout aan te leveren voor de brandstapel.

Sint-Martinusviering (Genk)

Sint-Maarten is de heilige Martinus van Tours. De legende vertelt ons dat Martinus de helft van zijn mantel heeft geschonken aan een bedelaar die kou leed. Kort na de dood van Martinus in 397 werd hij als heilige jaarlijks vereerd op 11 november. Het vieren van Sint-Maarten is op veel plaatsen een kinderfeest. Maar evenzeer is het een uitgesproken lichtfeest. Sint-Maarten betekende immers het begin van de winter. Rond deze periode werd het vee uit de weiden geleid en werd de pacht uitbetaald. Tegen deze achtergrond was het de traditie om het sint-maartensvuur te ontsteken. 

Sinte-Metteviering (Mechelen)

Op 11 november wordt er in Mechelen Sinte-Mette gevierd. Sommigen zullen deze heilige beter kennen als Sint-Maarten. Net zoals Sinterklaas is Sint-Maarten een kinderheilige. Bovendien is hij de patroonheilige van de armen en de bedelaars. Zo ontstond dan ook de gewoonte dat er op Sint-Maarten arme kinderen uit bedelen gingen. Het bedelen ging gepaard met het zingen van bedelliedjes. In ruil kregen de kinderen iets te eten. De traditie van het bedelzingen wordt in Mechelen tot op vandaag in stand gehouden. Nog steeds trekken kleine groepjes kinderen langs de huizen.

Sinte-Metteviering (Rijmenam)

In Rijmenam wordt Sint-Maarten Sinte-Mette genoemd. Het is in deze regio een oud gebruik om aan de vooravond van Sint-Maarten een sint-maartensvuur te ontsteken. In Rijmenam stierf deze traditie echter een stille dood rond het jaar 1900. Sinds 1977 is de viering terug een echt lichtfeest. Men gaat er soms van uit dat het lichtfeest te maken heeft met het begin van de winter. Het vee werd dan uit de weiden geleid en de pacht werd uitbetaald. Het was dan ook de traditie om het sint-maartensvuur te ontsteken. Sint-Maarten is de heilige Martinus van Tours.

Sinterklaasstoet (Brussel)

Sinterklaas is de heilig verklaarde bisschop Nicolaas van Myra. In het verleden was hij de beschermheilige van een groot aantal beroepsgroepen. Toch is hij natuurlijk het best gekend als kinderheilige. Zijn naamfeest wordt gevierd op 6 december. De avond voor het feest hebben kinderen hun schoentje met hun brief gezet. Op de morgen van 6 december krijgen de kinderen dan cadeautjes en snoepgoed. 

Speculoosfeesten (Lembeke (Kaprijke))

Lotus Bakkeries is een koekjesfabriek die haar hoofdzetel in Lembeke heeft. De specialiteit bij uitstek van dit bedrijf is speculoos. De gemeente Lembeke is daar terecht erg trots op en beschouwt speculoos dan ook als een belangrijk onderdeel van haar identiteit. Sinds 2005 worden er dan ook jaarlijks Speculoosfeesten georganiseerd in Lembeke, die helemaal in het teken van het bekende koekje staan. De feesten duren 6 dagen en op het programma staan tientallen uiteenlopende activiteiten. Voor de realisatie van dit alles kan gerekend worden op de inzet van talloze vrijwilligers.

Stak-Het-Oep Driekoningenoptocht (Zoutleeuw)

Driekoningen is een christelijke feestdag, die gevierd wordt op 6 januari. Het Bijbelverhaal zegt dat de drie wijzen uit het Oosten kort na de geboorte van Jezus een ster zagen schitteren. Caspar, Melchior en Balthasar volgden deze heldere ster tot in Bethlehem. Daar begroetten ze de pasgeboren Jezus en schonken drie gaven, met name goud, wierook en mirre.

Wat valt er verder allemaal op de Steenovenfeesten te beleven?
Enkele demonstraties schaapdrijven en schaapscheren, leembouw, hondenkar met hond, workshop klei voor kinderen, standen van wijnmaker, wollebol, schaapzuivelproducten, imkers, kleinveefokkers, partners Urania, Natuurpunt, Boomgaardenstichting, dakpannenexpo met demonstratie maken van pannen, baksteenexpo. Optreden lokale covermuziekband, verkoop van pannenkoeken, grootmoederconfituur, streekbier en wijn, bakken van ovenkoeken in de nieuwe bakoven van de Steenovens, enz.

%AutoEntityLabel%

De Sterrenstoet begon in de jaren 1930. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de traditie enkele jaren onderbroken. De Sterrenstoet beeldt, aan de hand van verschillende taferelen, het kerstverhaal uit. Een koor brengt kerstliederen en lopen er dieren mee.

Stoet van Canteclaer (Deinze)

De bakermat van de Canteclaerstoet ligt in het toenmalige café "Pomierken" op de Markt in Deinze. Op initiatief van Eugène Duyck kwamen daar in het voorjaar van 1961 een aantal verenigingen samen om een folkloristisch gebeuren te organiseren rond de Lentefoor in Deinze en de installatie van de Nationale Prijzencommissie voor het levend pluimvee in de stad. In de zoektocht naar een naam werden tal van voorstellen gedaan. Uiteindelijk werd voor "Canteclaer" gekozen. Canteclaer is de centrale kippenfiguur uit het dierenepos "Van de vos Reynaerde".

%AutoEntityLabel%

De Tinekesfeesten zijn meer dan een miss-verkiezing! Het is een waar volksfeest met rommelmarkt, avondmarkt, dorpsmaaltijd, straatanimatie, schlagerfestival en heel wat meer. Het begon allemaal met een gedicht ‘Tineken van Heule’, Emiel Hullebroeck maakte er een liedje van en dat volksliedje werd een groot succes. Het was echter wachten op Rosa Lapere die zich er door liet inspireren om de verkiezing 'Heule kiest zijn Tineke' in te richten.Tineke van Heule moest meer in haar mars hebben dan de eerste beste schoonheidsprinses.

%AutoEntityLabel%

In Vlaanderen bestond er in de 15de en 16de eeuw een rijke traditie van zwaarddansen. De oudste vermelding dateert van 1389 uit Brugge. Er ontstond binnen de dansgroep Lange Wapper het idee om een reizwaarddans uit te voeren. De traditionele zwaarddans die wordt opgevoerd met halfvasten is dan ook een reconstructie van Renaat Van Craenenbroeck (+) naar een schets van H. Cock uit 1561. De eerste uitvoering vond plaats in 1970. In 2009 was het al de 40ste keer dat de zwaarddans werd opgevoerd met Halfvasten.

Vènerieweekend (Wiemesmeer (Zutendaal))

In Wiemesmeer organiseert de Sint-Hubertus Slipjacht Vereniging vzw ieder jaar in het laatste weekend van oktober een Vènerieweekend. De vènerie (die ook chasse à courre of slipjacht genoemd wordt) is een eeuwenoude manier van jagen, waarbij met een meute Engelse foxhounds wilde dieren gevangen werden. Bij deze jachtvorm wordt vooral uitgegaan van het natuurlijke instinct en de reukzin van de honden. Tijdens het jagen worden zij begeleid door het zogenaamde jachtveld, een groep jagers (‘veneurs’) te paard. Tegenwoordig is de slipjacht geen noodzaak meer, maar een vrijetijdsbesteding.

%AutoEntityLabel%

Koninklijke Maatschappij Sint-Jan werd in 1838 opgericht om arme Antwerpenaren te helpen. Het begin van de 19de eeuw was immers een woelige periode, die gekenmerkt werd door oorlog. Het leger had toen niet alleen kanonnen nodig, maar ook voedsel. Vet werd toen ook nog gebruikt om te verlichten. Willem II, die in die tijd aan de macht was, besloot daarom een prijskamp voor de vetste varkens, schapen en runderen uit te schrijven. In de week van de prijskamp deelde de Sint-Jansmaatschappij gedurende een dag vlees uit aan de armen.

%AutoEntityLabel%

Sinds 1978 blikt Mariekerke met de Vis- en Folkloredagen jaarlijks terug op haar ambachtelijke verleden als vissersdorp. Intussen is dit tweedaagse openluchtspektakel tot buiten Vlaanderen gekend. Tijdens de Vis- en Folkloredagen valt namelijk in elke straat van Mariekerke wel iets te beleven en dat brengt jaar na jaar tal van bezoekers op de been.

Visweekend (Westende)

Met het jaarlijkse visweekend zet Westende de visserij in de kijker. Passende visserskledij, meeslepende muziek, een vis- en ambachtenmarkt, prettige animatie en massa's kinderplezier zijn de vaste ingrediënten va,n feestweekend. Ook vis speelt natuurlijk een hoofdrol. Aan de kraampjes die in de centrumstraten opgesteld staan, kunnen verschillende bereidingen geproefd worden. Ook veel horecazaken pakken uit met een speciaal vismenu.

Het  Bardelaeremuseum is een heemkundig museum met een wel erg bijzondere collectie. Het is een onverwachte weelde van ambachtelijke voorwerpen, landbouwalaam en huisraad uit vroegere tijden. In dit museum worden er ongeveer 15.000 collectiestukken bewaard, waarbij enkele zeer unieke curiosa. Dit heemmuseum is ondergebracht in een hoeve uit ca. 1800 met een schuur uit 1900 en een vernieuwde loods. Dit heemmuseum is dan ook de uitgelezen plaats voor het organiseren van een jaarlijkse Vlaamse kermis. Ieder jaar vinden hier de zogenaamde Bardelaere Feesten plaats.

%AutoEntityLabel%

Volkoremet is een folkore- en ambachtenmarkt die elk jaar in het eerste weekend van augustus wordt georganiseerd door de Lichtaartse Kloppers. Op deze markt zijn er meer dan 140 standen, waar heel wat ambachtslieden demonstraties geven en vertellen over hun vakmanschap. Zo vind je er onder andere een smid, een instrumentenbouwer, een mandenmaker, een klompenmaker, een sigarenmaker en een kantklosser.

Walem staat sinds jaar en dag bekend als een heksendorp. Er doolden vroeger door het dorp heksen die heimelijk de koeien droog zetten, de uiers verdroogden of de koeien gewoonweg in hun stal de nek omwrongen, de geburen een kwade hand oplegden en de kinderen 's nachts aan hun bed deden bleiten, de boter deden sterk worden... Mie-Den-Bril en Trees-De-Wolf zijn 2 voorbeelden van namen van heksen die in Walem hebben geleefd. 

Pages