Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 243 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
%AutoEntityLabel%

De Heilige Amelberga is de patrones van Mater (Oudenaarde). Traditioneel wordt zij aangeroepen tegen koorts en stuipen. Haar naamdag wordt op 10 juli gevierd. Volgens de legende sloeg Amelberga in de vroege achtste eeuw op de vlucht om aan een huwelijk met Karel Martel te ontsnappen. Tijdens haar tocht kwam ze bij een gierige boer in Mater terecht, die haar met een zeef water liet scheppen uit een waterput. Zo schiep zij de Sint-Amelbergabronnen. Toen Karel Martel en zijn gevolg naar Amelberga op zoek gingen, kwamen zij eveneens bij de boer terecht.

Antoniusprocessie met Achels dorpsfeest (Achel)

Al ongeveer twee eeuwen lang trekt de Sint- Antoniusprocessie op de zondag die op of na 13 juni valt, door de Achelse straten. Die zondag wordt de heilig verklaarde minderbroeder Antonius van Padua (1195-1231) in Achel dorp vereerd. Na de hoogmis van 9u30 trekt de processie van de kerk naar het oude klooster Catharinadal. Het religieuze gebeuren gaat gepaard met een groots dorpsfeest dat geen enkele rechtgeaarde Achelaar wil missen.

%AutoEntityLabel%

Op elke zaterdagmorgen in de maand mei vindt er aan de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën in Elversele een autowijding plaats vooraf gegaan door het lof. Niet alleen wagens, maar ook fietsen en motorfietsen kunnen dan worden gewijd. De neogotische kapel is beschermd als dorpsgezicht. Volgens een steen in de achtergevel van de kapel werd ze in 1889 opgericht door E.H. Edmond De Block, pastoor, met medehulp van de parochianen. De bidplaats draagt een mooi klokkentorentje. Binnenin bevinden zich het beeld van Onze-Lieve-Vrouw en een piëta.

%AutoEntityLabel%

Ieder jaar wordt op de eerste zondag van augustus in Londerzeel de Kristoffelbedevaart met autowijding gehouden. Sint-Kristoffel is de beschermheilige van alle weggebruikers of reizigers. Zijn feestdag valt op 25 juli. In het aartsbisdom Mechelen-Brussel is Londerzeel de enige parochie die toegewijd werd aan Sint-Kristoffel. De autowijding bestaat al sinds 1929. Tegenwoordig staat het Broederschap Sint-Kristoffel in voor de organisatie ervan. Tijdens de Kristoffelbedevaart zegent de pastoor vanop de pui van het gemeentehuis (tegenover de Sint-Kristoffelkerk) alle passerende weggebruikers.

Volgens een legende uit de middeleeuwen moest een zekere Peeter Van de Kerckhoven vaak van Brussel naar Overijse. Daarvoor trok hij door het Zoniënwoud en onderweg passeerde hij  telkens aan de zogenaamde Duivelseik. In de volksmond werd deze boom ook de Jezus-eik genoemd, omdat er vroeger een kruisbeeld aan opgehangen was. Omdat de boom al ontelbare keren door de bliksem getroffen was, sloegen veel passanten een kruisteken als ze hem kruisten. De Brusselse koopman nam zich voor een mariabeeld aan de boom te hangen, maar vergat dat daarna.

Het is een oude traditie om op bedevaart te trekken naar de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw in Werbeek. Sinds de 17de eeuw trekken immers Nederlandse bedevaarders uit de dorpen Eersel en Veldhoven naar het Belgische bedevaartsoord. 

Bedevaart naar Visserskapel O.L.V. ter Duinen (Bredene)

Waar nu de Kapelstraat is, bevond zich 250 jaar geleden slechts een zandweg. Het was de enige toegangsweg tot de onveilige en weinig toegankelijke duinen. Tussen 1710 en 1715 werd langs die weg een Onze-Lieve-Vrouwebeeld op een staak geplaatst in een kapelletje. Met het geld van het offerblok werd een kleine schuilplaats gebouwd om het beeld te beschutten. In 1717 werd een houten kapel gebouwd, die door weer en wind en een aantal inbraken al snel aftakelde. Uiteindelijk werd de houten kapel in 1736 vervangen door de huidige stenen kapel.

De bedevaart (begankenis) vindt jaarlijks plaats op de zondag vóór, de zondag na en op O.L.Vrouw Hemelvaart zelf aan de Lazaruskapel in Rumst. In de kapel worden zowel O.L.Vrouw als Sint-Lazarus vereerd. De kapel werd oorspronkelijk in 1460 gebouwd in opdracht van een melaatse officier. Rond 1500 groeide er omheen de kapel een leprozendorp. Al de melaatsen van het Hertogdom Brabant werden naar hier overgebracht. Van hieruit gingen al de melaatsen uit bedelen met de klepper.

%AutoEntityLabel%

Deze kermis is speciaal in Vlaanderen omdat er elk jaar rond een centraal thema wordt gewerkt. Telkens wordt een gebeurtenis of een belangrijk persoon uit het verleden van Lier voor het voetlicht gebracht. Op zondagvoormiddag is er dan ook de Begijnhofprocessie die een verantwoorde reconstructie is van een Mariale processie.

De Begankenis vindt al sinds 1747 (toen de pest uitbrak) jaarlijks plaats op 8 september. De processie, georganiseerd door het Genootschap Berendrechtse Begankenis, voert te voet van Ossendrecht naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van den Hagelberg in Berendrecht (België) en trekt ruim 100 deelnemers. Het is de oudste processie van Nederland. De gelovigen trokken aanvankelijk naar Berendrecht om Maria te vragen snel een einde te maken aan de dodelijke pest. F. Fontijn, voorzitter van het Genootschap: “De gebeden zijn verhoord, want de plaag ging over.

Jaarlijks is er op 15 augustus (Maria-Tenhemelopneming) een bid- en lichtprocessie in Sint-Amands. Deze traditie is ontstaan in 1981, met de bouw van een nieuwe kapel. Naar aanleiding van de inzegening van deze kapel op 15 augustus 1981, organiseerde de werkgroep Missio van de parochie precies een jaar later voor de eerste keer een bid- en lichtprocessie naar de kapel. Sindsdien is de processie elk jaar uitgegaan. Tegenwoordig gaat de processie altijd 's avonds van start aan de kapel aan de Rooienlaan.

Bidprocessie (Hekelgem (Affligem))

Op 15 augustus van 17 tot 19 uur wordt Onze-Lieve-Vrouw van Affligem op bijzondere wijze vereerd met een bidtocht, toewijding en eucharistieviering. De abdijgemeenschap, met de abt van Affligem met mijter en staf, en de bedevaarders dragen het beeld van Maria zingend en biddend rond de abdij. Deze Bidprocessie sluit af met een eucharistieviering in de abdijkerk.

De grote boeteprocessie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Perk dateert al van aan het einde van de 16de eeuw, toen de pest de regio teisterde. Een boeteprocessie is immers een processie die door een stad of een dorp gaat als uiting van boetvaardigheid van de gemeenschap ten opzichte van God, van wie vergeving wordt gevraagd. De processie van Perk gaat langs de grenzen van de gemeente, wat ook verwijst naar de vraag om het dorp te beschermen van de gesel tegen de pest. De Boeteprocessie van Perk is zo dus een lange tocht van ca. 12u die ongeveer vijf uur in beslag neemt.

Boetprocessie (Veurne)

De Boetprocessie van Veurne gaat terug tot diep in de 17de eeuw. In 1637 stichtte Jacob Clou, een monnik van de plaatselijke Sint-Niklaasabdij, de 'Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaker'. Deze broederschap van leken organiseerde onder meer ieder jaar de toen pas opgerichte Vastenkruisweg.

Brugse Belofte (Brugge)

 Ieder jaar op 15 augustus (O.-L.-V.-Hemelvaart) trekt de Brugse Belofte door de straten van Brugge. In 1304 trokken de Vlaamse krijgers, waaronder talrijke Bruggelingen, naar de streek van de Pevelenberg om er voor hun vrijheid en rechten te strijden tegen de Franse koning en zijn leger. De vrouwen en moeders van de strijders beloofden jaarlijks een kaars van 36 pond te offeren als hun echtgenoten en zonen heelhuids van het slagveld terugkwamen. Deze "Brugse Belofte" getrouw, wordt sindsdien jaarlijks processiegewijs een offerkaars gebracht naar de kapel van O.-L.-V.

De Grote Keer (Mesen)

In Mesen wordt elk jaar van 14 tot en met 22 september de Grote Keer gewandeld. Dat is een voettocht van ruim 6 kilometer, die de deelnemers door velden en weiden langs de stadsgrenzen van Mesen leidt. Een groot daarvan kan enkel tijdens deze dagen afgelegd worden: om het traject toegankelijk te maken voor de wandelaars is het namelijk vaak nodig dat de landbouwers een rij aardappelen of twee rijen mais weghalen van hun veld.

In de eerste week van mei organiseert het decanaat Hasselt jaarlijks een meibedevaart. Deze bedevaart start 's avonds op het binnenplein van het begijnhof. Hier wordt het vuur ontstoken en gezegend, waarmee men de vele kaarsjes aansteekt. Daarna trekken de bedevaarders met de kaarsjes al zingend en biddend met het beeld van Virga Jesse naar de Virga Jessebasiliek, waar het beeld plechtig de basiliek wordt binnengedragen en er een korte Mariahulde wordt gehouden. Tenslotte is er nog een receptie op het plein voor de basiliek.

Dertienmaal (of Hakendoverwijn) (Hakendover)

Volgens de zevende eeuwse legende besloten drie maagden in Hakendover een kerk te bouwen voor God. De bouwwerken gingen van start, maar telkens werd ’s nachts afgebroken wat er de dag voordien door de arbeiders was gemetseld. Ten einde raad vroegen de maagden raad aan God. Op de 13de dag na Driekoningen (16 januari) gebeurde een wonder. Een engel leidde de maagden naar een plaats waar God zijn kerk wilde bouwen.

Dimpnadagen (Geel)

Geel wordt wereldwijd geroemd om zijn gezinsverpleging waarbij psychiatrische patiënten worden opgevangen in de warmte van een gastgezin. Aan de oorsprong hiervan ligt de legende van Dimpna, de Ierse koningsdochter die door haar vader in een vlaag van waanzin vermoord werd. Geel herdenkt deze legende om de vijf jaar en brengt dan hulde aan zijn patroonheilige. Sinds 2005 worden alle festiviteiten gebundeld onder de naam Dimpnadagen, met GheelaMania en de St.-Dimpnaommegang als belangrijkste pijlers.

Drogofeesten met Drogo-ommegang (Bellingen (Pepingen))

Al meer dan 120 jaar trekt op de derde zondag na Pinksteren de Drogo-ommegang door de straten en velden van Bellingen. Schoolkinderen en verenigingen beelden in verschillende taferelen het leven van de patroonheilige van Bellingen uit. 

Duynewake (Bredene)

Duynewake is een tweejaarlijks evenement in Bredene aan zee. Naast het herdenken van de op zee gebleven Bredenaars is Duynewake vooral een festival met een christelijke geïnspireerde boodschap dat toegankelijk is voor een breed publiek. Via muziek, poëzie, dans, lekkernijen en ruimte voor ontmoeting bieden we telkens weer een geslaagde zomeravond aan vele bezoekers, jong of oud, Bredenaar of toerist, gelovig of niet-gelovig.

Fiertel (Ronse)

In Ronse gaat op de eerste zondag na Pinksteren de Fiertel uit. In deze eeuwenoude ommegang wordt het schrijn van stadspatroon Sint-Hermes meegedragen. De 32,6 km lange voettocht voert langs de grenzen van de stad en doet de mooiste hoekjes van de Vlaamse Ardennen aan. De traditie van de Fiertel gaat volgens de overlevering terug tot ca. 860, toen de relieken van Sint-Hermes van Aken naar Ronse werden overgebracht. Vanaf dan kwamen bedevaarders uit alle streken naar Ronse om van hun hoofd- of geestesziekten genezen te geraken.

De Fledericusommegang in Vlierzele is een paardenommegang. De vrome rondgang wordt gedaan ter ere van de heilige Fledericus, de heilige die wordt aangeroepen tegen doofheid, hoofd- en oorziekten. Ruiters, paarden en biddende gelovigen verzamelen op het kerkplein waar de pastoor ze zegent met de relikwie. Vier gelovigen dragen het historische beeld van Flericus de vier kilometerslange omloop mee.

Gebedstocht Onze-Lieve-Vrouw van Tuine (Ieper)

De oorsprong van de verering van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine in Ieper ligt bij de belegering van de stad in 1383 door de Engelsen en de Gentenaars. Tijdens deze belegering smeekten vele inwoners bij beelden van Maria om haar bescherming. Er werd zelf een processie gehouden met een Mariabeeld. Op 8 augustus, negen weken na de start van de belegering (9 juni 1383), bliezen de belegeraars plots de aftocht. Dit gebeurde net op het moment dat er een hongersnood op het punt stond uit te barsten.

Pages