Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 243 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Sint-Ermelindisprocessie (Meldert (Hoegaarden))

Volgens de overlevering werd Ermelindis in de 6de eeuw geboren in Lovenjoel en stamde zij uit een adellijke familie. Op jonge leeftijd wist ze al dat ze haar leven ten dienste wilde stellen van God. Ermelindis wees daarom het adellijke huwelijk dat haar ouders voor regelden, af. Haar vader stelde haar een woning ter beschikking en daar leefde ze in afzondering. Toch werden twee jongens uit de buurt verliefd op haar. Toen de snoodaards haar op een nacht wilden schaken, werd ze vooraf gewaarschuwd door een engel en kon ze vluchten.

Sint-Ermelindisviering (Lovenjoel (Bierbeek))

Volgens de overlevering werd Ermelindis in de 6de eeuw geboren in Lovenjoel en stamde zij uit een adellijke familie. Op jonge leeftijd wist ze al dat ze haar leven ten dienste wilde stellen van God. Ermelindis wees daarom het adellijke huwelijk dat haar ouders voor regelden, af. Haar vader stelde haar een woning ter beschikking en daar leefde ze in afzondering. Toch werden twee jongens uit de buurt verliefd op haar. Toen de snoodaards haar op een nacht wilden schaken, werd ze vooraf gewaarschuwd door een engel en kon ze vluchten.

Sint-Genovevaprocessie (Steenhuffel (Londerzeel))

De Heilige Genoveva van Parijs werd in 422 geboren in Nanterre, dicht bij Parijs. Twee heilige bisschoppen, Germanus van Auxerre en Lupus van Troyes, ontmoetten op hun weg naar Engeland de jonge Genoveva. Ze was de dochter van de Frankische oud-keurofficier Severus en Gerontia. Haar wijding kreeg ze van bisschop Villicus. De rijke maar onthecht levende Genoveva werd diacones en bestuurslid in de metropool. Zij wist de stad te behoeden voor een paniekerige exodus bij de invallen van de Hunnen in 451 en te redden van hongersnood.

Sint-Genovevaprocessie (Zepperen)

Genoveva werd in 422 geboren in een voorstad van Parijs. Ze was de dochter van Severus, een Frankische oud-keurofficier, en Gerontia. Genoveva was rijk, maar koos ervoor om te leven als een herderin. Haar onthechte manier van leven werd opgemerkt door bisschop Germanus van Auxerre, terwijl hij met Lupus van Troyes op weg was naar Engeland. Germanus voorspelde dat de jonge Genoveva zou uitgroeien tot iemand die veel zou betekenen voor haar geloof. Nog diezelfde dag besloot Genoveva maagd te blijven en haar leven aan God te wijden.

%AutoEntityLabel%

Ter gelegenheid van de junikermis wordt op de zondag voor de feestdag van Sint-Jan (24 juni) in Machelen de jaarlijkse Sint-Gertrudisprocessie gehouden. Deze processie werd rond 1990 nieuw leven ingeblazen door enkele parochianen. De processie wordt gehouden ter ere van Sint-Gertrudis, de patroonheilige van Machelen. Zij wordt al eeuwenlang aanroepen als beschermheilige tegen ratten en muizen. Tijdens de processie, die in de voormiddag aan de kerk van Machelen vertrekt, worden de delen van de eucharistieviering uitgebeeld.

Sint-Gillisnoveen (Mulken (Tongeren))

Op 1 september wordt de naamdag van Sint-Gillis of de heilige Egidius gevierd. Deze heilige leefde in de zevende eeuw en staat bekend als de patroonheilige van onder meer gehandicapten, smeden, het bos, het vee en herders. Daarnaast wordt hij onder andere aangeroepen tegen brand, epilepsieaanvallen, onvruchtbaarheid en geestesziekten. In het geval van kinderen wordt Sint-Gillis ook speciaal aangeroepen tegen angst en zenuwachtigheid en voor bescherming.

%AutoEntityLabel%

Godelieve van Gistel is wellicht één van meest vereerde heiligen in Vlaanderen geweest. Gistel geniet dan ook ruime bekendheid omwille van de Heilige Godelieve. Godelieve stamde uit een adellijke familie en stond bekend voor haar liefdadigheid. Ze werd echter al jong uitgehuwelijkt aan Bertholt van Gistel. Dit verstandshuwelijk werd geregeld door de ouders, en naar de mening van de aanstaanden werd niet gevraagd. Het contrast tussen het verfijnde meisje en de ruwe zeebonk was bijzonder groot. Eenzaamheid en vernedering werden haar dagelijks lot.

%AutoEntityLabel%

De heilige Gummarus van Lier leefde in de zevende eeuw als kluizenaar op de plaats waar nadien de stad Lier zou groeien. Volgens de overlevering deed hij een aantal wonderen: het wonder van de boom waarbij hij met zijn gordelriem een omgehakte boom herstelde, het wonder van de bron waarbij hij in kurkdroge grond met zijn staf een bron sloeg, het wonder van het kind waarbij hij een boreling redde van een adder die in het kindje zijn mond was gekropen. Sint-Gummarus wordt aanroepen tegen allerlei breuken, echtscheiding, spier- en gewrichtspijnen, koorts en kwade vrouwen.

Sint-Hubertusfeesten (Beauvoorde (Veurne))

Ieder jaar is er eind oktober een Sint-Hubertusviering in Beauvoorde. De naamdag van Sint-Hubertus, de patroonheilige van de jacht, valt namelijk op 3 november en rond deze datum zijn er op tal van plaatsen in Vlaanderen vieringen ter zijner ere. In Beauvoorde wordt daarvoor een eucharistieviering georganiseerd, die opgeluisterd wordt door de jachthoornblazers van Rallye Westrode uit Meise. Na de mis wordt er gewijd Sint-Hubertusbrood uitgedeeld en is er een dierenzegening.

Sint-Hubertusviering (Beselare (Zonnebeke))

In 1984 vond in Beselare de allereerste St.-Hubertusviering plaats. Aanvankelijk werden er alleen paarden gezegend. Tegenwoordig worden er ook honden en roofvogels gezegend. De dag wordt ingezet met een eucharistieviering die wordt opgeluisterd door jachthoornblazers. Honden en vogels mogen de viering in de kerk bijwonen. Daarna volgt de zegening van de grotere dieren buiten de kerk en het uitdelen van het gewijde Sint-Hubertusbrood. Verder staan er verschillende wandelingen op het programma.

In Blaasveld wordt Sint-Hubertus jaarlijks gevierd. Hij is de patroonheilige van de jacht.De dag gaat van start met een eucharistieviering in de kerk van Blaasveld. De viering staat in het teken van de heilige en jachthoornblazers verzorgen de muzikale omkadering. Na de viering worden buiten de kerk eenn dierenwijding georganiseerd. Paarden, honden, katten, kippen, kortom alle huis- en knuffeldieren kunnen gewijd worden. Nadien wordt er aan de aanwezigen een receptie aangeboden op een weide.

Sint-Hubertusviering (Brasschaat)

De jaarlijkse viering van Sint-Hubertus vindt plaats op de weide en in het 'Sint-Hubertusdorp' naast het Kasteel van Brasschaat. Sint-Hubertus is de patroonheilige van de jacht. De dag vangt aan met een eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk, die opgeluisterd wordt door de Koninklijke Jachthoornkring Jagermeesters van Sint-Hubertus uit Brasschaat. Tijdens de offerande wordt het wild dat door de jagers werd verzameld geofferd.

Sint-Hubertusviering (De Panne)

Net zoals vele andere gemeenten in Vlaanderen viert ook De Panne Sint-Hubertus. Volgens de overlevering is deze heilige in de loop van de 7de eeuw geboren en heeft hij gediend aan het hof van Pepijn van Herstal. Na de dood van zijn vrouw stelde hij zijn leven in dienst van God.

%AutoEntityLabel%

Dilbeek is een gemeente met een hart voor paarden. Zo zijn er een achttal manèges of pensionstallen in de gemeente en nog tal van liefhebbers die aan huis één of meerdere paarden hebben voor wedstrijden onder het zadel of met de koets, of enkel als recreatie.Eén van de evenementen in Dilbeek waarop ruiters en menners massaal met hun geliefkoosde viervoeter naar buiten komen is onze jaarlijks Sint-Hubertusviering.

Sint-Hubertusviering (Doornzele (Evergem))

De patroonheilige van de jacht, Sint-Hubertus, wordt sinds 2007 gevierd in de kerk op de Doornzele Dries. Hoewel de viering op de Doornzele Dries nog jong is, kent het vieren van Sint-Hubertus in Vlaanderen een lange traditie. Zo dragen heel wat (ruiter)verenigingen zijn naam. Bovendien worden er op heel wat plaatsen in Vlaanderen nog Sint-Hubertusvieringen gehouden. Deze vieringen gaan daarbij vaak gepaard met een aantal vaste ingrediënten: eucharistieviering, jachthoorns, dierenzegening, sint-hubertusbrood en (ruiter)wandelingen.

Sint-Hubertusviering (Elewijt)

Op tweede Pinksteren wordt er na de misviering omstreeks 10 uur aan de kerk dieren gezegend die mee in de processie opstappen. De processie wordt geopend door ruiters, landsknechttrommelaars en de jachthoornblazers. Daarna komen de verschillende groepen die het leven van Sint-Hubertus in herinnering brengen. Een van de groepen beeldt het overlijden van Sint-Hubertus in 727 uit. De processie wordt afgesloten met de sacramentsviering. Aan het einde van de rondgang krijgen alle deelnemers aan de kerk in Elewijt een Sint-Hubertuskoek en een drink.

Sint-Hubertusviering (Geraardsbergen)

In Geraardsbergen wordt de naamdag van Sint-Hubertus, de patroonheilige van de jacht, gevierd met een eucharistieviering. De viering wordt georganiseerd door de Beenhouwersgilde van Geraardsbergen en de Marnixring Vlaamse Ardennen. Ze heeft plaats in de dekanale Sint-Bartholomeuskerk op de Markt en wordt opgeluisterd door jachthoornblazers. Daarna volgt er op het marktplein van Geraardsbergen een dierenwijding.

Sint-Hubertusviering (Gooik)

In Gooik wordt er jaarlijks een eucharistieviering gehouden ter ere van Sint-Hubertus, de patroonheilige van de jacht. Voor de aanvang ervan gaan ruiters te paard in processie naar de Woestijnkapel waar de deinst in openlucht wordt gehouden. Paarden, honden en hun eigenaars zijn op de dienst uitgenodigd. Tijdens de viering worden de dieren, indien gewenst, gewijd. Na de dienst is er een receptie. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een wandelzoektocht in de streek.

Sint-Hubertusviering (Hulsen (Balen))

In Hulsen, een deelgemeente van Balen, viert de parochie van Sint-Hubertus jaarlijks haar patroonheilige. Sint-Hubertus is de patroonheilige van de jacht en hij wordt dan ook aanbeden bij de aanvang van het jachtseizoen. In Hulsen houden ze een jaarlijkse optocht.

In Kapellen wordt het naamfeest van Sint Hubertus elk jaar gevierd. De dag vangt aan met de traditionele misviering in de Sint-Jacobuskerk. Nadien wordt de dierenwijding in het gemeentepark georganiseerd. Bij zowel de viering als de wijding zorgen de jachthoornblazers van Waldo uit Vorst-Laakdal voor de muziek. Valkeniers zijn aanwezig en er wordt wild verkocht. Vervolgens vertrekken de menners met hun paarden in een optocht naar het domein Wolvenbosch, waar de feestdag wordt afgesloten.

%AutoEntityLabel%

Sint-Hubertus van Luik was bij leven een excellent jager en wordt nu vereerd als de patroonheilige van de jacht. Op afbeeldingen is hij vaak te zien met een hert. Een verklaring daarvoor is te vinden in een legende die over Sint-Hubertus de ronde doet. Volgens dat verhaal ging Hubertus op Goede Vrijdag liever jagen met zijn vrienden in plaats van naar de kerk te gaan. Toen hij zich alleen in het bos bevond, verscheen vlak voor hem een hert met een kruis in het gewei. Een stem vroeg hem: "Hubertus, waarom verdoe je je tijd met dit soort bezigheden?

%AutoEntityLabel%

Sint-Hubertus van Luik is in Vlaanderen een populaire heilige. Denk maar aan de vele jacht- en ruiterverenigingen, die zijn naam dragen. Elk jaar worden in november Sint-Hubertusvieringen gehouden. Tijdens een Sint-Hubertusviering wordt de patroonheilige van de jacht een behouden jacht gevraagd. Zo ook in Lier in de Sint-Gummaruskerk. De eucharistieviering in de Sint-Gummaruskerk wordt opgeluisterd door het jachthoornensemble Fugamus. Tijdens de offerande brengen jagers een wildtableau naar het altaar.

%AutoEntityLabel%

De Sint-Hubertusviering in Londerzeel werd voor de eerste keer georganiseerd in 2005 en wordt sindsdien elk jaar herhaald op een van de laatste zondagen van oktober. De Londerzeelse viering mag dan zelf nog wel jong zijn, ze sluit zeker aan bij een oude traditie. Vanaf 9u30 verzamelen koetsen en paarden al op het Heldenplein.

Sint-Hubertusviering (Munte (Merelbeke))

3 november is de naamdag van Sint-Hubertus, de patroonheilige van de jacht. In heel wat gemeenten in Vlaanderen worden in de weken voor en na deze datum vieringen ter ere van Hubertus gehouden. In de Merelbeekse deelgemeente Munte is dat traditioneel op de tweede zondag van oktober.

In Neervelp organiseert de Landelijke Gilde al sinds 2003 een Sint-Hubertusviering. Deze viering vangt steeds aan met een mis om 14u, die opgeluisterd wordt door het Sint-Ceciliakoor. Een bijzonder detail is dat de dienst telkens in openlucht gehouden wordt. Tijdens de mis wordt ook het Sint-Hubertusbrood gewijd en na afloop van de eucharistie kunnen mensen hun honden, katten en paarden laten zegenen. Als ze dat willen, worden ze ook zelf gezegend. Daarna kunnen de deelnemers nog aanschuiven aan een koffietafel voor koffie en taart.

Pages