Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 243 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
%AutoEntityLabel%

De legende van de Heilige Rochus begint omstreeks 1295, toen hij geboren werd in Montpellier (Frankrijk). Hij was de zoon van zeer welgestelde ouders. Toen zijn ouders echter stierven toen hij nog vrij jong was, schonk hij al zijn bezittingen aan de armen en trok op pelgrimstocht naar Rome om er de paus te ontmoeten. Onderweg kwam hij veel pestlijders tegen. Hij hielp vaak met de verzorging van de slachtoffers en genas er een aantal door het maken van het kruisteken. Op de terugweg van zijn pelgrimstocht werd hij echter zelf ziek.

Jaarlijks stappen er ongeveer 200 paardenliefhebbers van Michelbeke en omstreken mee in de Sint-Sebastiaan ruiterommegang. Sint-Sebastiaan is de patroonheilige van Michelbeke en werd er aanbeden tegen de pest bij vee. De ommegang zou in de 18de eeuw ontstaan zijn omdat er een pestepidemie uitbrak waarbij vele paarden het leven lieten. Naast het geluid van de vele paardenhoeven vrolijkt een fanfare de ommegang op. De deelnemers krijgen na afloop allen een herinneringsmedaille.

Sint-Servaasommegang (Grimbergen)

Sint-Servaas was een van de eerste geloofsverkondigers van Nederland. Hij was betrokken bij de grote kerkelijke en politieke verwikkelingen van zijn tijd. Rond 340 werd hij benoemd tot bisschop van Tongeren. Zijn naam komt voor in de lijst van Gallische bisschoppen die de orthodoxe geloofsbelijdenis van Sardica (343) ondertekenden tijdens de plaatselijke synode. Tijdens de synode van Rimini (359) behoorde hij tot de verdedigers van het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Op 13 mei 384 is hij te Maastricht gestorven. Hij werd  begraven in de Sint-Servaasbasiliek.

%AutoEntityLabel%

Veronus werd geboren in het begin van de 9de eeuw als zoon van de Duitse koning Lodewijk, en de neef van Karel de Kale, de koning van Frankrijk. Hij was de achterkleinzoon van keizer Karel de Grote. Veronus wilde niet huwen en op 15-jarige leeftijd verliet hij het ouderlijk huis. Hij was vroom en vond dat zijn toekomst bij God lag. Hij wijdde zich dan ook in alle eenvoud aan God. Hij vertrok en kwam terecht in Lembeek-bij-Halle. Hier vestigde hij zich en nam dienst als knecht op een pachthof. Voor iedereen was hij een voorbeeld en geen enkel werk werd door hem geschuwd.

%AutoEntityLabel%

De inwoners van Wulpen trekken nog elk jaar op tweede Sinksendag samen op bedevaart van de dorpskerk Sint-Willibrordus naar het landelijk gelegen "Het Willibrordusputje" om er te bidden voor allerlei noden. Aan de kapel bij het putje staat er te lezen: "Willibrordus vriendt der Heeren, Vader van ons nederlandt. Wilt van uwe dienaers keeren, korssen, pest en heeten brandt". 

%AutoEntityLabel%

Sinds 1985 wordt er in Orsmaal jaarlijks een tractorommegang georganiseerd. Met deze ommegang worden de vroegere kruisdagen op mobiele wijze verder gezet. De tractorommegang begon indertijd met een 20-tal voertuigen; vandaag worden er bijna 300 deelnemende tractoren geteld.

Vestprocessie (Peer)

Jaarlijkse gaat in Peer de Vestprocessie uit. Het beeld van O.L.Vrouw van VII Weeën, ook wel 7 Smarten genoemd, wordt er gehuldigd en de gelovigen danken Onze-Lieve-Vrouw opdat ze de stad Peer heeft beschermd. Deze bidprocessie wordt gehouden in het weekend rond 15 september (naamfeest van Maria van 7 Smarten). 

Vincentiusnoveen (Maarke (Maarkedal))

De Sint-Vincentiusnoveen wordt in Maarkedal gevierd van donderdag tot en met zondag. De bedevaarders trekken op donderdag naar de kapel op de kapelleberg. En op zondag is er een eucharistieviering om 15u. Na de viering trekt de groep bedevaarders naar de andere kant van de weg. Het is immers een jaarlijkse traditie dat de uitbaatster van café 'De Lustigen Boer' in Maarke, aan het bakken slaat. Ze bakt de geutelingen, een soort van dikke pannekoeken, een streekspecialiteit.

%AutoEntityLabel%

Sinds 1682 wordt te Hasselt om de zeven jaar een mariale processie gehouden, ter ere van de Virga Jesse. Dat is de naam waaronder Maria in Hasselt gekend is, "Virga Jesse", of vertaald: "Twijg van Jesse". Deze symboliek vindt haar oorsprong in een christelijke interpretatie van een visioen van de profeet Jesaja. Jesaja beschrijft hoe God een volledig bos omhakt en hoe er na deze ingrijpende daad een jonge twijg ontspruit aan de stronk van Jesse. De voedstervader van Jezus, Jozef, is volgens de bijbelse teksten een afstammeling van koning David, de zoon van Jesse.

Vissersbedevaart (Meetkerke (Zuienkerke))

Vissers hadden een leven vol gevaren en teleurstellingen. Elke vissersfamilie betaalde onverbiddelijk, vroeg of laat, een zware tol aan de zee. Door al hun ellende gingen ze op zoek naar een toeverlaat. Via de legende trokken ze landinwaarts door de polders langs de aardewegen naar Meetkerke. Daar vonden ze een stukje houvast, namelijk Onze Lieve Vrouw van Meetkerke.

Voetwassing en Apostelbrokken (Rupelmonde)

In Rupelmonde houdt men al eeuwen een traditie in ere in het kader van Witte Donderdag. De voetwassing van twaalf jonge knapen is een symbolische handeling die staat voor nederigheid en gastvrijheid. Tijdens de voetwassing worden ook de apostelbrokken gewijd. Dat zijn hompen brood die vervolgens in stoet naar het stadhuis worden gedragen en worden verdeeld onder de aanwezigen. Er is ook telkens een eenvoudig apostelmaal in de Schipperskapel. Deze ingetogen tradities kunnen jaarlijks rekenen op honderden deelnemers.

%AutoEntityLabel%

Driemaal per jaar kun je in Temse deelnemen aan Wegom, een bedevaart ter ere van de Heilige Amelberga. De Wegom is een voetbedevaart van 23 km lang en voert de deelnemers langs 8 Amelbergakapellen en 1 kapelletje ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. Deze bedevaart gaat driemaal per jaar uit op Pinksterzaterdag (13.00 uur), op Pinkstermaandag (4u30) en de laatste zaterdag voor de laatste zondag van september. Het vertrekpunt van de bedevaart is telkens op de markt, aan de OLV-kerk van Temse.

Wivinaprocessie (Dilbeek)

Met de Wivinaprocessie eert de Sint-Egidiusparochie de Heilige Wivina, die in Groot-Bijgaarden een kloostergemeenschap oprichtte die de regel van de heilige Benedictus volgde. Wivina werd al kort na haar dood in de twaalfde eeuw heilig verklaard. De eerste processie die aan haar opgedragen werd, dateert ook uit die tijd. Tegenwoordig nemen aan de processie praalwagens, groepen en figuranten deel. De processie gaat om de twee jaar uit (in de "even" jaren), afgewisseld met een kleine bidprocessie (in de "oneven" jaren).

%AutoEntityLabel%

Om 11 uur vindt de oecumenische zeezegening plaats. Aansluitend wordt de zee gezegend. Een botenparade gaat om 10.30 uur de zeezegening vooraf. Met de Zeezegening wordt traditioneel het zomerseizoen in Oostende geopend. 

%AutoEntityLabel%

De zeewijding in Wenduine heeft ieder jaar plaats op Pinkstermaandag. Al meer dan 200 jaar wordt tijdens deze viering een vrome legende uitgebeeld. Volgens die legende haalden Blankenbergse vissers tijdens een van hun vangsten een groot kruis uit de zee. Ze namen het kruis mee en plaatsen het op het strand van Blankenberge. De volgende dag was het kruis echter verdwenen. Een tijd later visten de Blankenbergse vissers het kruis opnieuw op, op precies dezelfde plek als de eerste keer.

%AutoEntityLabel%

De zeewijding in Zeebrugge wordt met een korte processie ingeleid, waaraan enkele folkloristische vissersgroepen, een harmonie en een choreografiegroep deelnemen, terwijl ook een versierde reddingsloep wordt meegetrokken. Om 9.45 uur vertrekt de processie aan de Roezemoesschool in de Zusstersstraat. Door de straten van Zeebrugge stappen lokale figuranten samen naar het Visserskruis waar er om 11 uur een eucharistieviering in openlucht is over het thema 'Zee van Leven', gevolgd door de zeezegening. Blij slecht weer heeft de viering plaats in de Sint-Donaaskerk.

%AutoEntityLabel%

De traditionele zeezegening in Blankenberge betekende vroeger het begin van het badseizoen. Geen inwoner van dit oude vissersplaatsje ging de zee in voor de zeewijding had plaats gevonden. Die traditie bestaat nu nog altijd. Bij het staketsel is er nog ieder jaar een plechtige viering op het strand. Tijdens deze openluchtmis zegent de pastoor de zee. Zo worden de overleden vissers en zeelieden herdacht en wordt bescherming gevraagd voor allen die zich op zee begeven.

Ziekendag -en bedevaart (Zutendaal)

De Onze-Lieve-Vrouwparochie van Zutendaal opent traditioneel de meimaand met een Mariaprocessie. De bedevaart en de eucharistieviering worden opgedragen aan de zieken en bejaarden van de gemeenschap. De deelnemers trekken tijdens deze processie driemaal zingend  rond de kerk. De gelovigen worden voorafgegaan door het beeld van ‘Onze Lieve Vrouw Heil der Kranken. Het beeld wordt door de mannen van de Sint-Barbaravereniging, een vereniging van oudmijnwerkers en brancardiers, gedragen. Na de processie wordt het Mariabeeld naar de turnzaal van de gemeenteschool gedragen.

Pages