Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 627 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.

Aan deze fiche wordt momenteel nog gewerkt. Meer informatie over de dorpskermis in Izenberge volgt binnenkort.

Aan deze fiche wordt momenteel nog gewerkt. Meer informatie over de dorpskermis in Leisele volgt binnenkort.

Aan deze fiche wordt momenteel nog gewerkt. Meer info over de dorpskermis in Stavele volgt binnenkort.

Driejaarlijkse koningschieting en kasteelfeesten (Waanrode (Kortenaken))

De koningschieting van de Sint-Sebastiaansgilde van Waanrode is een driejaarlijks gebeuren en heeft telkens plaats op 15 augustus op het grafelijke domein van de hoofdman. De koningschieting gaat gepaard met heuse kasteelfeesten. Op deze dag is het kasteeldomein gratis toegankelijk voor iedereen en zijn er zowel voor, tijdens, als na de schieting heel wat randactiviteiten. De dag begint altijd met een plechtige misviering op de pui van het kasteel, waarna de leden van de Koninklijke Sebastiaansgilde in optocht naar de plaats van de koningschieting gaan.

Driekoningenfeesten (Kerksken (Haaltert))

Driekoningen is een christelijk feest dat op 6 januari wordt gevierd. Het Bijbelverhaal dat aan de viering verbonden is, zegt dat kort na de geboorte van Jezus drie wijzen uit het Oosten een ster zagen schitteren. Caspar, Melchior en Balthasar besloten deze heldere ster te volgen en kwamen zo tot in Bethlehem. Daar begroetten ze de pasgeboren Jezus  in de stal en schonken ze hem goud, wierook en mirre schonken.

Driekoningenommegang (Wondelgem (Gent))

Driekoningen is een christelijke feestdag. Het Bijbelverhaal zegt dat de drie wijzen uit het Oosten kort na de geboorte van Jezus een ster zagen schitteren. Caspar, Melchior en Balthasar volgden deze heldere ster tot in Bethlehem. Daar begroetten ze de pasgeboren Jezus en schonken drie gaven, met name goud, wierook en mirre. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen is het de traditie dat kinderen aan driekoningenzingen, ook wel sterzingen, doen. Soms zijn er specifieke lokale tradities aan Driekoningen verbonden.

Driekoningenstoet (Wijk Stuivenberg (Mechelen))

De Driekoningenstoet van de parochie Sint-Jakob trekt al bijna 30 jaar door de straten van de wijk Stuivenberg. Kinderen en volwassenen, sommigen verkleed, trekken er trommelend en met een collectebus op uit. De stoet wordt voorafgegaan door de Drie Koningen en door een wagen met Maria, Jozef en kindje Jezus. Tijdens de avondlijke stoet wordt er aangebeld bij de huizen. Ze vragen om een kleine financiële tegemoetkoming en ze laden afgedankte oude kerstbomen op. Ze collecteren steeds voor het goede doel.

Driekoningenzingen (Retie)

In Retie wordt Driekoningen op 5 januari gevierd. Dat is de eigenlijke vooravond van de feestdag. Op Driekoningen wordt een Bijbelverhaal in herinnering gebracht. Drie wijzen uit het Oosten zagen kort na de geboorte van Jezus een ster schitteren. Caspar, Melchior en Balthasar volgden de ster tot in Bethlehem. Daar begroetten ze de pasgeboren Jezus. Ze schonken het kind goud, wierook en mirre. 

Driekoningenzingen (Sint-Gillis-Waas)

Op 5 januari, de vooravond van het Driekoningenfeest, trekt Volkskunstgroep Drieske Nijpers al zingend door de straten van Sint-Gillis-Waas. Verkleed als koning, herder, engel of schaap gaan de groepsleden van deur tot deur. Eerste halte tijdens hun ommegang is traditiegetrouw rusthuis "De Kroon". De verkiezing van de koningen is een gebeuren op zich: in een taart, waarvan de jongens elk een stuk eten, zitten twee witte en één zwarte boon verborgen. De (on)gelukkige vinder van zo'n boon wordt koning en mag samen met zijn twee collega's voorgaan tijdens de tocht.

Drogofeesten met Drogo-ommegang (Bellingen (Pepingen))

Al meer dan 120 jaar trekt op de derde zondag na Pinksteren de Drogo-ommegang door de straten en velden van Bellingen. Schoolkinderen en verenigingen beelden in verschillende taferelen het leven van de patroonheilige van Bellingen uit. 

Druivenfeesten (Overijse)

Sedert 1952 viert Overijse jaarlijks de Druivenoogstfeesten, de ode aan de Vlaams-Brabantse tafeldruif. Deze feesten hebben telkens plaats eind augustus en duren negen dagen. Tijdens de Druivenfeesten zijn er vooral heel veel muziekoptredens. Daarnaast is er ook nog een stoet, sportwedstrijden en de verkiezing van de druivenkoningin. Het laatste weekend is het 'marktweekend', met onder andere een rommelmarkt, een jaarmarkt en een streekproductenmarkt. Ook dan staat heel wat randanimatie en muziek op het programma.

Duynewake (Bredene)

Duynewake is een tweejaarlijks evenement in Bredene aan zee. Naast het herdenken van de op zee gebleven Bredenaars is Duynewake vooral een festival met een christelijke geïnspireerde boodschap dat toegankelijk is voor een breed publiek. Via muziek, poëzie, dans, lekkernijen en ruimte voor ontmoeting bieden we telkens weer een geslaagde zomeravond aan vele bezoekers, jong of oud, Bredenaar of toerist, gelovig of niet-gelovig.

Europees Kampioenschap Pompoenschieten (Bikschote)

Sinds 2004 wordt in Bikschote jaarlijks het Europees Kampioenschap pompoenschieten gehouden. Pompoenschieten (Punkin Chunkin in het Engels) is het wegslingeren van pompoenen tussen drie en tien kilogram met een zelfgebouwd toestel. Het team die de pompoen het verst kan "wegschieten", wint de wedstrijd. Er staat geen limiet op de grootte en waarde van de toestellen, wat resulteert in enorme exemplaren.

Europese Spelen voor Volkssporten (Doornzele (Evergem))

De Europese Spelen voor Volkssporten zijn een jaarlijks terugkerend sportevenement. Met de organisatie van deze Spelen willen de organisatoren de klassieke volkssporten promoten. De Europese Spelen voor Traditionele Volkssporten gaan traditiegetrouw van start met de Dag van de Recreant en de Jeugd. Op de tweede dag van de vierdaagse staat het Belgisch kampioenschap krulbol op het programma en wordt de Grote Prijs B.K.B. voor schutters gehouden. Voor wie niet deelneemt aan of supportert tijdens deze wedstrijden, wordt intussen een rommelmarkt georganiseerd.

Ezelcavalcade (Lombardsijde)

De carnavalsstoet van Lombardsijde heet de Ezelscavalcade en wordt georganiseerd door de Orde van de Ezel. De naam refereert naar het verleden van het dorp. De polderboeren van Lombardsijde brachten hun verse producten altijd  met ezels naar de markt en stonden daar tot ver buiten de gemeente om bekend. De Ezelscavalcade bestaat intussen al meer dan 50 jaar en gaat van Westende richting Lombardsijde. Aan de stoet nemen zo'n vijftig carnavalswagens en verschillende muziekkorpsen deel. Hoogtepunt is de doortocht op de Platse in Lombardsije.

Ezelsfeesten (Kuurne)

Tijdens het eerste weekend van oktober worden in Kuurne elk jaar de vierdaagse Ezelsfeesten gevierd. Wie in Kuurne woont, kan namelijk wel eens spottend een ezel genoemd worden. Over de herkomst van die bijnaam doen verschillende verklaringen de ronde en volgens één daarvan zouden het de Kortrijkzanen zijn die hem bedachten. De spotnaam zou namelijk slaan op de Kuurnse groentetelers die vroeger hun koopwaar met ezel en kar naar de Kortrijkse markt brachten.

Ezelstoet (Bassevelde)

Basseveldenaren zijn ezels... en neen dat is geen scheldwoord, Basselveldenaars zien het als een eretitel. Ze zouden hun bijnaam te danken hebben aan de Gentenaars. Er waren vroeger heel wat graanmolens in Bassevelde. Het gemalen graan werd verkocht in Gent. Daarom trokken de Basseveldenaren met hun graan naar Gent, omdat ze het graan altijd vervoerden met ezels kregen ze de bijnaam "ezels".

Feest op het Plein (Bachte-Maria-Leerne (Deinze))

Sinds 1997 wordt in Bachte-Maria-Leerne tijdens het derde weekend van september Feest op het Plein gevierd. De centrale locatie van dit evenement, dat door Feest op het Plein vzw georganiseerd wordt, is het pleintje aan de geklasseerde kerk van Bachte.

%AutoEntityLabel%

Begin november trekt een stoet met versierde wagens door de straten van de gemeente. Bij iedere editie wordt er een ruim thema gekozen. De deelnemende verenigingen kunnen hun vindingrijkheid de vrije loop laten om een deelthema uit te beelden. De stoet wordt traditioneel afgesloten door de ‘feesteworpwagen’ van waarop meer dan 20 000 stukken ‘feeste’ (of peperkoek) naar het publiek worden gegooid. Bij sommige stukken peperkoek steken waardebons en tombolabiljetten die recht geven op één of andere prijs. 

Fiertel (Ronse)

In Ronse gaat op de eerste zondag na Pinksteren de Fiertel uit. In deze eeuwenoude ommegang wordt het schrijn van stadspatroon Sint-Hermes meegedragen. De 32,6 km lange voettocht voert langs de grenzen van de stad en doet de mooiste hoekjes van de Vlaamse Ardennen aan. De traditie van de Fiertel gaat volgens de overlevering terug tot ca. 860, toen de relieken van Sint-Hermes van Aken naar Ronse werden overgebracht. Vanaf dan kwamen bedevaarders uit alle streken naar Ronse om van hun hoofd- of geestesziekten genezen te geraken.

Firtelweekend (Zulte)

In 2007 mocht Zulte de 150ste editie van de Firtelstoet vieren. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de stoet kan buigen op een lange geschiedenis. Volgens de overlevering zou er in Zulte al voor 1800 een ‘fietel’ uitgegaan zijn. Waarschijnlijk ging het toen om een optocht die ter gelegenheid van de kermis door de straten van Zulte trok. Historische bronnen maken ook melding van ‘fietelliedjes’, die speciaal daarvoor geschreven werden. Van 1840 tot 1856 was er geen Firtelstoet, vermoedelijk omdat Zulte toen erg door armoede geteisterd werd.

De Fledericusommegang in Vlierzele is een paardenommegang. De vrome rondgang wordt gedaan ter ere van de heilige Fledericus, de heilige die wordt aangeroepen tegen doofheid, hoofd- en oorziekten. Ruiters, paarden en biddende gelovigen verzamelen op het kerkplein waar de pastoor ze zegent met de relikwie. Vier gelovigen dragen het historische beeld van Flericus de vier kilometerslange omloop mee.

%AutoEntityLabel%

De bedoeling van deze stoet is de rijke geschiedenis van Gent in beeld te brengen aan de hand van 35 taferelen. De taferelen werden nauwgezet geselecteerd en uitgeschreven door professor historicus Yvan Vanden Berghe. De regie is onder leiding van Tony Willems. De 35 verschillende acts duren telkens maximaal 60 seconden en verduidelijken bondig het historisch feit. In deze historische stoet, met vele referenties en verwijzingen naar bloemen, wordt uiteraard ook aandacht geschonken aan de oprichting van de Gentse Floraliën en de eerste tentoonstelling.

Pages