Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 627 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.

Aan de halfvastenstoet van de Rijkevorselse Rederijkers nemen telkens een zestigtal groepen deel. De stoet vertrekt om 14u30 in het centrum van Rijkevorsel.
In de namiddag is er ook een kindercarnaval in zaal ’t Centrum. De feestelijkheden worden 's avonds afgesloten met een bal in de feesttent.

In Hove wordt ieder jaar op de laatste vrijdag van oktober een halloweentocht voor kinderen gehouden. In Vlaanderen is Halloween een vrij recent fenomeen, maar elders in de wereld wordt het feest al eeuwenlang gevierd. Oorspronkelijk was Halloween een dodenfeest uit Ierland en Schotland, waarop goede geesten verwelkomd en kwade geesten verjaagd werden. Pas nadat de genoemde landen gekerstend werden, kreeg het feest zijn huidige naam, die afgeleid is van All Hallows Eve, wat letterlijk ‘de avond voor Allerheiligen’ betekent.

Halloween (Oostende)

Halloween is van oorsprong een dodenfeest dat in Ierland en in Schotland gevierd werd. Tijdens dat feest werden de goede geesten verwelkomd en de boze geesten verdreven. Pas na de christianisering is men het feest Halloween gaan noemen, naar ‘All Hallows Eve’ (de avond voor Allerheiligen). Toen de Ieren naar de Verenigde Staten van Amerika emigreerden, werd Halloween ook daar geïntroduceerd. Sindsdien is het oorspronkelijke dodenfeest geëvolueerd naar het kinderfeest zoals het vandaag de dag gekend is.

Halloweendorp (Aartrijke)

Halloween is de voorbije decennia steeds populairder geworden in Vlaanderen. De naam van dit feest is een afleiding van All Hallows Eve, wat letterlijk ‘de avond voor Allerheiligen’ betekent. Oospronkelijk was het een dodenfeest dat in Ierland en Schotland gevierd werd. Tijdens dit feest werden de goede geesten verwelkomd en de kwade verjaagd. Halloween werd in Amerika geïntroduceerd door Ierse immigranten en evolueerde daar naar het kinderfeest zoals het vandaag de dag gevierd wordt.

Beselare staat sinds jaar en dag bekend als de 'toveressenparochie'. ‘Toveresse’ is het dialectwoord voor heks. In het verleden deden in Beselare namelijk tal van volksverhalen over heksen, spoken en magische gebeurtenissen de ronde. In die verhalen schoof de bijgelovige bevolking ziektes en onheil in de schoenen van vrouwen die niet helemaal aan de gangbare sociale normen beantwoordden en daarom als heksen bestempeld werden.

%AutoEntityLabel%

Hanswijk is een oude Mechelse wijk en tevens een oude bedevaartplaats. De Mariadevotie had er reeds zijn oorsprong aan het eind van de tiende eeuw. De processie zelf gaat terug tot 1272. De Hanswijkprocessie is een unieke traditie waarin Mariaverering, historische evocatie, artistieke en catechetische rijkdom samenkomen. Zo’n 2000 deelnemers, een 20-tal wagens, meer dan 100 paarden, talrijke muzikanten, koren en dansgroepen zorgen voor een anderhalf uur durend kleurrijk en wervelend spektakel.

%AutoEntityLabel%

Sinds de jaren 1950 worden in Blankenberge havenfeesten georganiseerd. Gedurende vier dagen zijn er tal van activiteiten in en rond de haven. Gedurende het ganse weekend is er een antiek- en brocantemarkt en zijn er verschillende optredens. Daarnaast hebben er tentoonstellingen, rondvaarten, demonstraties en feesten plaats in verband met de visserij. Sinds 2010 is er op vrijdag en zaterdag ook het North Sea Folk Festival and Shanty Festival. Dat is een internationaal maritiem muziekfestival waar zangkoren uit binnen- en buitenland vissersliederen brengen.

Heggeprocessie (Poederlee (Lille))

Op sacramentszondag gaat in Poederlee de jaarlijkse sacramentsprocessie uit. Deze jaarlijkse herdenking en viering is het gevolg van het wonderlijke intact terugvinden van de gestolen hosties in 1412 (zie geschiedenis van de 25-jaarlijkse Ommegang van de Hegge). De processie vertrekt telkens om 9u aan de parochierkerk in Poederlee, waarna ze naar de Heggekapel trekt, waar er aansluitend (rond 10u) een openluchtmisviering plaats heeft. In deze processie worden zowel het beeld van Onze-Lieve-Vrouw, als het Heilig Sacrament meegedragen.

Heikewipommegang (Waasmunster)

De Heidekapel is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. Tussen de parochiekerk van Waasmunster Centrum en de Heidekapel gaat jaarlijks sinds 1351 de Heikewipommegang uit. De Heikewipommegang, een boeteprocessie, gaat telkens uit op de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw Boodschap (25 maart). Enkele vrouwen, traditioneel gekleed in rouwkledij, dragen tijdens de ommegang het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten van de Onze-Lieve-Vrouwekerk naar de Heidekapel. In de Heidekapel wordt een lof ter ere van de Heilige Maria opgedragen.

%AutoEntityLabel%

In Hoogstraten gaat tweemaal per jaar de Heilig Bloedprocessie uit: een eerste keer op Drievuldigheidszondag (de eerste zondag na Pinksteren) en een tweede keer op de zondag daarna. De oorsprong van deze traditie gaat terug tot de veertiende eeuw. In het Nederlandse Boxtel stootte kapelaan Eligius van den Aecker toen tijdens het opdragen van de mis een kelk met gewijde wijn om. De altaardoeken kleurden meteen bloedrood. De kapelaan probeerde de doeken te spoelen, maar dat lukte niet. Uit schaamte stak hij de doeken weg in een koffer.

%AutoEntityLabel%

Uit oude historische documenten blijkt dat de kerk van Meigem in het jaar 1724 in het bezit kwam van een relikwie van de bebloede geselkolom. Kort daarna werd Meigem een bedevaartsoord voor mensen die van hun bloedziekten af wilden raken. Al gauw ontstond er ook een ommegang. De eigenlijke Heilig Bloedprocessie ontstond pas in 1945. Het centrale thema van de boetetocht is het lijden van Christus. Ruim 550 vertolkers geven gestalte aan dit gebeuren.

%AutoEntityLabel%

Op de woensdag voor Pasen trekt de jaarlijkse Ommegang van het Heilig Kruis door de straten van Galmaarden. Dit is een gebedswandeling van ca. 8 km, die zo'n 2 uur duurt, ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen. Tijdens de tocht wordt stilgehouden in de Sint-Pauluskapel voor een kort gebedsmoment en de verering van de relikwie van het Heilig Kruis. Daarna wordt de tocht voortgezet.

Deelnemers aan de tocht verzamelen om 18u45 aan het parochielokaal in de Bergstraat 38 in Galmaarden. De tocht wordt daar ook besloten met gebak en een kopje koffie of chocolademelk.

Elke maand wordt er in Eeklo in de Sint-Vincentiuskerk in Eeklo een Heilig Sacramentsprocessie gehouden. Het is een ommegang die vroeger buiten de kerk werd gehouden, maar al enkele decennia binnen in de kerk plaats vindt. De misdienaars lopen mee, de lantaarns e.a. kerkschatten worden in de ommegang meegedragen. Het is een traditie die al sinds 17de eeuw in stand wordt gehouden.

%AutoEntityLabel%

In Brugge wordt een reliek van het bloed van Jezus Christus bewaard. Ieder jaar wordt het reliek onder grote belangstelling door de straten van de stad gedragen. De oudste vermelding van een Brugse processie is terug te  vinden in een keure uit 1291. Waarschijnlijk speelde de relikwie daarbij toen al een rol, maar de eerste vermelding van een Heilig-Bloedommegang vinden we pas in 1303 terug. Vanaf 1310 werden de feesten rond de verering van het Heilig Bloed, waaronder de processie, georganiseerd in dezelfde periode als de jaarmarkt.

Heilige Bloedprocessie (Voormezele (Ieper))

De Heilige Bloedprocessie in Voormezele herdenkt de overdracht van het relikwie van het Heilige Bloed vanuit Rome. Tijdens de huidige processie zien de toeschouwers een voorstelling van de historische feiten en achtergrond. Zo is er bijvoorbeeld Karel de Goede, die de beschermheer er van was en die het relikwie overbracht. Daarna bestaat de stoet vooral uit godsdienstige groepen  met beelden uit het oude testament. Het wordt gevolgd door het nieuwe testament tot en met de dood en herrijzenis van Christus. Dit alles bouwt naar de climax, nl.

Heilige Drievuldigheidsprocessie (Kester)

De Heilige Drievuligheid bestaat uit God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Waarschijnlijk was de eerste kerk van Kester toegewijd aan de Heilige Drievuldigheid.en waren er in Herfelingen en Oetingen kapellen. Nadat de eerste kerk verdween, werd de nieuwe kerk toegewijd aan Sint-Maarten. In de volksmond heet de processie 'De Kesterweg of de paardenprocessie'. Deze processie vertrekt om 6 uur 's ochtends aan de kerk van Kester. Het Paardenvolk van Kester, ruiters van enkele Pajottenlandse verenigingen en voetvolk gaan vervolgens samen naar de kerk van Herfelingen.

%AutoEntityLabel%

Op de eerste zondag van mei wordt in Loenhout een ommegang gehouden langs de kapel van de Heilige Quirinus. Deze ommegang zou voor het eerst plaats gehad hebben in 1630, toen de Sint-Quirinuskapel door Baron Lodewijk de Perez werd heropgebouwd. Het gebouw is een kapel met gotische ramen met aan de achterkant een gemetselde waterput met een natuurlijke bron. Men doet de ommegang met de intentie om bescherming en genezing tegen kwade ogen en huidziekten te vragen.

Heilige Sacramentsprocessie (Antwerpen)

De Heilige Sacramentsprocessie in Antwerpen gaat ieder jaar op de tweede zondag na Pinksteren uit. De processie wordt georganiseerd door de Priestergemeenschap Sint-Pius X en ging voor het eerst in 1988 uit. Voor de processie is er telkens een plechtige eucharistieviering in het Latijn met Gregoriaanse gezangen (10u) in de kapel van het Allerheiligste Sacrament. Na deze mis openen de Stadstrommelaars van Antwerpen de processie, waarna deze vanuit de kapel door de straten rond de Nationale Bank trekt.

Heksenstoet (Beselare (Zonnebeke))

Beselare staat al sinds de Middeleeuwen gekend als een “heksendorp”. Zelfs in die mate dat de gemeente zelf heeft beslist om een heksenstoet te organiseren.Om de twee jaar kan men een spektakel gaan bekijken waar eerst alle dorpssagen die met heksen te maken hebben, worden uitgebeeld. Het tweede deel van de stoet speelt dan weer in op de vele sprookjes waar heksen een hoofdrol in opeisen. En als laatste deel is er de veroordeling van de heksen, met de rechtbank, de brandstapel en de uitvaart van Sefa Bubbels. Fanfares, majorettes, reuzen en anderen brengen afwisseling in de stoet.

Herbakkersfestival (Eeklo)

Het Herbakkerfestival is een festival dat in het teken staat van de 'Zomer van Eeklo', de hoofdstad van het Meetjesland, met gratis attracties en animatie op zaterdag en zondag.

Herdenking Slag der Zilveren Helmen (Halen)

Halen is een stadje gelegen tussen de grotere plaatsen Hasselt en Diest in de Belgische provincie Limburg aan het riviertje de Gete. Op 12 augustus 1914 werd er hevig gevochten bij Halen tussen eenheden van het Belgische leger en de Duitse cavalerie die westwaarts oprukte. Het lukte het Belgische leger die dag de Duitse aanvallers, waaronder de gevreesde Uhlanen, niet alleen tegen te houden, maar op het einde van de dag moesten de Duitsers zich zelfs terugtrekken.

Op de eerste zondag van juni is er te Lubbeek de Historische Maria processie. Tijdens deze processie wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lubbeek van de kapel in de binkomstraat naar de Sint-Martinuskerk gebracht. Deze traditie luidt het begin van het octaaf in en heeft haar oorsprong in het begin van de negentiende eeuw. Op 3 juni 1816 werd immers het Mariabeeld onder grote publieke belangstelling overgebracht van de pastorie naar de Sint-Martinuskerk omdat de kapel werd afgebroken. Na de inzegening van de nieuwe (huidige) kapel in 1891 werd het beeld teruggebracht.

Hoevefeesten (Sint-Denijs - Zwevegem)

Op 5 juli worden in Sint-Denijs - Zwevegem Hoevefeesten gevierd. De organisatie is in handen van de Landelijke Gilde en KVLV Sint-Denijs. Om 10u is er een eucharistieviering in de Sint-Dionysiuskerk, gevolgd door een tractorwijding. Daarna is er eetfestijn in de Loodsen Goemaere in de Marquettenstraat. (Vooraf inschrijven bij de bestuursleden is hiervoor vereist.) In de namiddag zijn er volksspelen en een demonstratie "juweelontwerpen". Kinderen kunnen zich uitleven in het springkasteel. In de vooravond wordt een tombola gehouden.

Hololool (Sint-Maartensvuur) (Zonhoven)

In Zonhoven wordt op de vooravond van 11 november Sint-Maarten gevierd. In deze regio is de viering van Sint-Maarten een uitgesproken lichtfeest. De viering gebeurt, zoals de traditie het wil, met een sint-maartensvuur. Het sint-maartensvuur wordt in Zonhoven Hololool genoemd. De reden dat er op Sint-Maarten vuren gebrand worden is niet helemaal duidelijk. Er wordt vaak aangehaald dat Sint-Maarten het begin van de winter betekende. Tijdens deze periode werd het vee uit de weiden geleid en werd de pacht uitbetaald.

Pages