Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 627 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Bruegelfeesten (Marollen (Brussel))

Al eeuwenlang telt Brussel reuzen onder haar inwoners. In de jaren 1970 echter waren ze wat in de vergetelheid geraakt. Met de geboorte van reuzin Dorotijke was deze traditie herboren. Dorotijke was de eerste van de reuzenfamilie van de Marollen en de Bruegelwijk, die momenteel 12 leden telt: vader Georges De La Rue Blaes, de tweeling Marion en Isabelle, Grand Jacques (naar Jacques Brel) en heel wat anderen. De meeste van de reuzen werden gebouwd in de wijk zelf.

Bruegeliaanse Roggebroodfeesten (Wingene)

De Bruegeliaanse Roggebroodfeesten in Wingene werden voor het eerst georganiseerd in 2005 en hebben sindsdien ieder jaar plaats tijdens het eerste weekend van september. De organisatie van het evenement is in handen van het Bruegelcomité. Het feestweekend is eigenlijk de opvolger van de Bruegelfeesten, die van 1989 tot 2002 door datzelfde Bruegelcomité georganiseerd werden. Aan deze Bruegelfeesten was ook de Bruegelstoet verbonden, waarin allerlei Bruegelspreuken en -gezegden uitgebeeld werden.

Brugse Belofte (Brugge)

 Ieder jaar op 15 augustus (O.-L.-V.-Hemelvaart) trekt de Brugse Belofte door de straten van Brugge. In 1304 trokken de Vlaamse krijgers, waaronder talrijke Bruggelingen, naar de streek van de Pevelenberg om er voor hun vrijheid en rechten te strijden tegen de Franse koning en zijn leger. De vrouwen en moeders van de strijders beloofden jaarlijks een kaars van 36 pond te offeren als hun echtgenoten en zonen heelhuids van het slagveld terugkwamen. Deze "Brugse Belofte" getrouw, wordt sindsdien jaarlijks processiegewijs een offerkaars gebracht naar de kapel van O.-L.-V.

Bruisend Balegem (Balegem)

Bruisend Balegem is een straatfeest dat in 2002 voor het eerst werd georganiseerd. De toenmalige aanleiding was de 25ste verjaardag van de fusie van Balegem met Oosterzele. Sindsdien wordt het feest, dat door de organisatoren zelf omschreven wordt als 'een muzikaal, cultureel, kunstrijk en folkloristisch evenement', om de twee jaar herhaald.

Carnaval wordt al vele eeuwen lang gevierd. Het was een vastenavondviering, waarbij er vooraleer de vasten inging nog eens goed getafeld werd. De eigentijdse carnavalsstoeten zijn een relatief recent gegeven. Maasmechelen kent een sterke carnavalstraditie. Deze gemeente telt maar liefst zeven stoeten op haar grondgebied. De stoet van Eisden gaat sinds 1978 door de straten van het dorp.  De carnavalsgangers trekken in een ludieke en grappige optocht door de straten. De stoet telt een vijftigtal praalwagens, de meesten zijn afkomstig van de lokale verenigingen.

Carnaval (Aalst)

Het carnaval werd in 2010 toegevoegd aan de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Carnaval wordt in Aalst al sinds de vijftiende eeuw gevierd. Net zoals op andere plaatsen is het van oorsprong een spontaan volksfeest rond de vastenavonddagen. In de loop van de tijd is er getracht geweest de viering in te dijken of te verbieden. De carnavalsviering bleef echter altijd, in een of andere vorm, bestaan. In de loop van de 19de eeuw kreeg het feestgebeuren een meer grootschalig en gecommercialiseerd karakter.

%AutoEntityLabel%
De carnavalsviering in Aarschot bestaat al meer dan 45 jaar. De organisatie ervan is in handen van SC Gilde der Kasseistampers. Op de vrijdagavond van het carnavalsweekend voorziet deze gilde een carnavalsbal. Op zaterdag staat eerst de verkiezing van de jeugdprins en de jeugdprinses op het programma. In de namiddag gaat de carnavalsstoet uit. Aan deze stoet nemen nationale en internationale praalwagens deel. De stoet wordt vooraf gegaan door een reclamestoet.
Carnaval (Aartselaar)

Sinds 1983 wordt er in Aartselaar een carnavalsstoet georganiseerd. De vrij jonge carnavalstoet telt vandaag ruim twintig praalwagens. Heel wat lokale verenigingen zijn van de partij, maar daarnaast maken ook enkele buitenlandse carnavalsverenigingen hun opwachting. De organisatie van de carnavalsstoet is in handen van de Snorrenclub van Aartselaar.

Carnaval (Assenede)

Assenede heeft de laatste jaren een stevige carnavalstraditie opgebouwd. Vandaag telt het dorp meer dan tien carnavalsverenigingen. Het carnavalsbal, de zottenkoers en het kindercarnaval zijn intussen vaste waarden in het programma van het carnavalsweekend. Het hoogtepunt van de carnavalsviering is en blijft echter de jaarlijkse carnavalsstoet. Aan de kleurrijke optocht nemen een 40-tal carnavalsgroepen deel. Een groot deel van de praalwagens zijn van lokale verenigingen. Daarnaast nemen ook enkele Nederlandse carnavalsverenigingen aan de stoet deel. 

%AutoEntityLabel%

De Orde van de Palingboer viert al sinds de late jaren 1950 carnaval in Baasrode. De vereniging organiseert elk jaar het carnavalsgebeuren in de gemeente. In de stoet lopen er ook enkele reuzen mee. Het jaarlijkse carnavalsgebeuren wordt afgesloten met de verbranding van carnaval. In Baasrode staan er elk jaar enkele vaste carnavalsactiviteiten op het programma: zoals een prinsenverkiezing, de stoet, de Nacht van Bostroo, de kinderkoetsenrally.

Carnaval (Balen)

In Balen trekt al om en bij de 40 jaar een carnavalstoet door de gemeente. Deze stoet vormt het hoogtepunt van het jaarlijkse carnavalsweekend, waar ook een carnavalskermis en en fuif deel van uitmaken. Het carnavalsgebeuren in Balen is traditioneel het eerste carnaval in de streek. De stoet en alles errond worden georganiseerd door carnavalsvereniging de Biersussen.

%AutoEntityLabel%

Ook in Blankenberge heeft het carnaval een eeuwenlange traditie. De eerste echte carnavalsstoet, ook wel cavalcade genoemd, trok er al in 1875 door de straten. De Blankenbergse sociëteit de 'alleenloperskring' speelde een belangrijke rol in de oprichting van de stoet. Vanaf 1883 kreeg die vereniging geld van de gemeente voor de organisatie van de optocht. Het carnaval was aanvankelijk bedoeld als een lokaal volksfeest. Het feest trok echter meer en meer volk uit de omliggende gemeenten aan. De gemeente zag dan ook al snel in dat het carnaval een toeristische troef kon worden.

In het zuiden van de provincie Limburg liggen de kerkdorpen Haren, Bommershoven, Piringen en Widooie. Samen vormden deze 4 dorpen in 1971 de nieuwe fusiegemeente Haren. In datzelfde jaar vatten een aantal mensen ook het plan op om een feest te organiseren waar de inwoners van alle bij elkaar gebrachte dorpen bij betrokken konden worden. In elk kerkdorp bloeide het verenigingsleven namelijk, maar geen enkele van de bestaande organisaties was buiten de grenzen van haar eigen kerkdorp actief. Tegelijk werd vastgesteld dat carnaval in het naburige Tongeren en Borgloon sterk leefde.

Carnaval (Dendermonde)

In Dendermonde wordt al eeuwenlang carnaval gevierd. Aanvankelijk ging het om een spontaan volksfeest dat op vastenavond werd gevierd. In de 19de eeuw bleef het carnavalsgebeuren beperkt tot een aantal door de overheid toegelaten gemaskerde bals, die plaats hadden op een vaste carnavalszondag.

%AutoEntityLabel%

Sinds de jaren 1970 wordt er carnaval gevierd. Vandaag vieren ze carnaval een heel weekend lang. Zaterdagavond vindt de prinsaanstelling plaats in Huis de Fortune (Dorpstraat 56, Elversele), gevolgd door een kroegentocht. Het hoogtepunt van de carnavalsviering is de stoet. Op de zondag na Aswoensdag trekt de stoet door de straten van het dorp. Op maandag vieren ze in Elversele carnaval 'op zijn maandags'. Op het programma staat een kroegentocht en de traditionele popverbanding. De pop wordt "Edreekrevetnok" genoemd.

Carnaval (Genk)

Genk kent een stevige carnavalstraditie. De carnavalstoet van Genk gaat al meer dan 55 jaar door de straten van Genk. Vandaag is het een internationale carnavalsstoet, die een zestigtal praalwagens telt. Daarnaast zijn er in de stoet einzelgänger te zien. Einzelgängers zijn Genkenaren die zich verkleden en zo een Genks thema op een humoristische manier hekelen.

%AutoEntityLabel%

De eerste carnavalsstoet in Hasselt ging in 1939 uit en werd georganiseerd door Hasselt Vooruit. Door het uitbreken van Wereldoorlog II werd deze vereniging echter ontbonden en verdween bijgevolg ook het carnaval weer. In 1947 trok er voor het eerst opnieuw een carnavalsstoet door de straten van Hasselt. Het pas opgerichte Feestcomité der Stad Hasselt stond in voor de organisatie ervan.

Carnaval (Heist (Knokke-Heist))

In Heist wordt het carnavalsweekend traditioneel op gang getrokken op carnavalszondag. De dag gaat van start met een vissersmis ter nagedachtenis van de verdronken vissers. Na de eucharistieviering volgt een bloemenhulde op het Vissershuldeplein. In de namiddag gaat de carnavalstoet uit, waarin ook de reuzen Pier en Wanne meelopen. Verder nemen aan de stoet ook tientallen praalwagens en enkele honderden gemaskerde carnavalisten deel. Tijdens de stoet worden de deelnemers beoordeeld door een jury, die zowel prijzen voor de beste wagen als voor de gemaskeerde groepen toekent.

Het carnaval in Kanne begint op vrijdag met de machtsoverdracht om 15u in zaal Onder De Kerk. Op zaterdag kan je om 15u de carnavalsoptocht gaan bekijken. De stoet wordt begeleid door de 4 grootste carnavalsgroepen van Kanne, nl.: de Witters, Os Groene, Sjut-In en de Peupeliers. Op maandagavond heeft in zaal Alliance het jaarlijkse carnavalsbal plaats. Dinsdag begint om 14u30 de kinderoptocht en om 17u het kindercarnavalsbal, eveneens in zaal Alliance.

%AutoEntityLabel%

De eerste carnavalsstoet in Kermt werd door de ex-leiding van de KSA in elkaar gestoken in 1963. De groep had daarvoor de naam Fluiters gekozen. In 1966 verplichte de Kermtse burgemeester  carnavalsgroep uit Spalbeek samen te voegen met de Fluiters. Daarna werd de groep stilaan overgenomen door de handelaars uit Spalbeek en Kermt. Ze bestonden tot 1983. Onder leiding van ex jeugdprins (1979) Raf Lieten ontstond in 1992 ontstond een carnavalsgroep uit de jeugclub Chaoz. Samen met verschillende ex-jeugdprinsen werd toen een carnavalsgroep met naam Chaoz Fluiters.

Carnaval (Maaseik)

Over de vastenavondviering in Maaseik is al in 1575 een schriftelijke vermelding gemaakt. In de 17de eeuw werden er vreugdevuren gestookt op de markt, waarrond de Maaseikenaren dansten en zongen op de muziek van enkele speelmannen. Anderen liepen verkleed en gemaskerd door de straten en verzamelden voedsel of geld voor de vastenavondmaaltijd.

Carnaval (Merelbeke)

Elk jaar vindt 3 weken voor Pasen de carnavalstoet in Merelbeke plaats. Al meer dan 40 jaar staat de stoet garant voor heel wat leute en plezier.

%AutoEntityLabel%

Al meer dan 30 jaar lang gaat er in de Steendorp een carnavalsstoet door. Deze stoet bestaat vooral uit deelnemers uit de eigen gemeente waaronder groepen met praalwagens. De feestvierders houden het in Steendorp niet enkel bij de stoet, zo trekken carnavalisten er op uit tijdens een kroegentocht. Het carnaval wordt afgesloten met de Matsjoefelen Ommegaunk en de traditionele popverbranding, die hier Klos en Kloter wordt genoemd.

%AutoEntityLabel%

Tijdens het carnavalsseizoen worden ook in Tielrode de zotskappen terug opgezet. Op de zondag van het carnavalsweekend trekt een carnavalsstoet door het centrum van de Durmegemeente. Na de stoet is er een kroegentocht langs de Tielroodse cafés die het carnaval ondersteunen. De maandag – aansluitend op het carnavalweekend – staat er eveneens een kroegentocht op het programma: de prijs voor de best verklede carnavalist wordt uitgereikt en de verkiezing van de Bierbaron vindt dan plaats.  Daarna is er een popverbranding om de carnavalfestiviteiten in het Durmedorp af te sluiten.    

%AutoEntityLabel%

Het carnaval is een vaste waarde in het Tongerse feestgebeuren. De feestelijkheden gaan op zaterdag  van start met een jeugdstoet. Gekostumeerde jongeren fleuren tijdens deze stoet het straatbeeld op in het bijzijn van prins carnaval. Het eigenlijke carnaval op zondag bestaat uit een indrukwekkende optocht met meer dan zestig groepen die o.a. het rijke verleden en de cultuur van de stad en omstreken vertegenwoordigen.

Pages