Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 620 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
%AutoEntityLabel%

Jaarlijks wordt in Oosthoven Sint Antonius Abt gevierd. Op de zondag na 17 januari is er een viering ter ere van de heilige Antonius die wordt opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Sint-Antonius en het Sint-Antonius Zangkoor. Tijdens de mis zegent de pastoor de gebrachte giften. Centraal hierbij staat natuurlijk de varkenskop. Na de viering vindt op het kerkplein een zegening plaats van vele paarden, voertuigen en honden. Ook is er de verkoop per opbod van de gezegende offergaven en varkenskoppen.

Sint-Antoniusviering (Rollegem)

De Rollegemse kerk St. Antonius Abt bestaat al sinds de 11de eeuw, en nog steeds wordt de patroonheilige Sint-Antonius er vereerd. Dit gebeurt niet enkel op zijn naamdag. Sint-Antonius, aanzien als beschermer van de pestepidemie, wordt aanroepen tegen besmettelijke ziekten bij mens en dier. Elke weekdag is er in Rollegem de mogelijkheid om de heilige te dienen aan het Sint-Antoniusaltaar. De Rollegemse kerk bezit een aantal relikwieën van Sint-Antonius. Op 17 januari wordt aan Sint-Antonius, net zoals in andere Vlaamse steden, extra aandacht gegeven.

Sint-Antoniusviering (Rotselaar)

In 1447 gaf hertog Jan van Brabant de mensen van Rotselaar de toelating tot de verkoop van Antoniusoffergaven, want Antonius was er een geliefd heilige die werd vereerd ter bescherming van mens en vee. Het gebruik van de verkoop van varkenskoppen ging door tot na de 2de Wereldoorlog toen de twee laatste koppen in 1957 geofferd werden. Tussen 1968 en 1995 werd deze traditie opnieuw in ere hersteld en werd het hele gebeuren een echt volksfeest met animatie en gastronomische hoogstandjes.

Sint-Antoniusviering en -kermis (Herdersem)

Tijdens het weekend van 17 januari vieren ze in Herdersem het naamfeest van de patroonheilige Sint-Antonius-Abt. Sint-Antonius wordt afgebeeld met een varken. Hij wordt aangeroepen tegen allerhande kwalen bij mens en dier. Trekker in het feestgebeuren is de ‘Gilde van Sint-Antonius’. Deze organisatie is sinds 1663 onafgebroken werkzaam en houdt de traditie levend. De viering in Herdersem gaat terug tot het einde van de 17de eeuw. Toen brak de varkenspest in de regio uit. De inwoners van het naburige Moorsele ondernamen een bedevaart naar Herdersem.

Sint-Antoniusviering en Loonbeekkermis (Huldenberg)

Sint-Antonius is de patroon van armen, zieken, slagers, herders en varkenshoeders. Hij wordt aangeroepen tegen pest, zweren, wratten, puisten. De heilige wordt afgebeeld met een varkentje.

Sint-Antoniusviering en Zalfenkermis (Zalfen (Oostmalle))

In 1626 werd in Zalfen (een gehucht in Malle) een kapel opgericht ter ere van Sint-Antonius. In 1972 werd besloten om het naamfeest van deze heilige nieuw leven in te blazen. Op de Zalfenkermis vindt de traditionele hoogmis plaats, de verkoop per opbod van de offergaven, paardenzegening en een Sint-Antoniusvuur. En er wordt natuurlijk lekker gegeten. Bij deze lekkernijen zitten uiteraard de varkenskoppen en het speenvarken. Sint Antonius en het varken gaan immers hand in hand: letterlijk zelfs aangezien beiden telkens samen afgebeeld of gebeeldhouwd worden.

Sint-Antoniusviering met verkoop (Koningshooikt (Lier))

Net zoals op heel wat andere plaatsen in Vlaanderen wordt de traditie rond de Sint-Antoniusverering in de parochiegemeenschap van Koningshooikt (Lier) in ere gehouden. Elk jaar op de zondag rond het feest van haar volksheilige Sint-Antonius Abt gevierd op 17 januari. Op het einde van de eucharistieviering wordt de relikwie van de heilige Antonius Abt vereerd. De aanwezigen ontvangen een herinneringsprentje met de afbeelding van de volksheilige en een varkenskop aan zijn voeten. Na de eucharistieviering wordt de Sint-Antoniusklok geluid.

De Sint-Corneliusfeesten zijn ontstaan uit de vroegere Sint-Corneliusommegang. Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot een waar dorpsfeest. Men lokt de massa met allerhande hedendaagse attracties, maar er wordt vooral ook aandacht besteed aan de levende volkscultuur van de streek.

%AutoEntityLabel%

De Sint-Donatusprocessie gaat uit met Wersbeek kermis. De gelovigen bidden voor beveiliging van haven en goed, tegen de donder. Deze mooie processie laat panelen en talrijke beelden en vlaggen zien en ook de ruiters en de fanfare stappen mee op. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw werd vroeger gedragen door jonge, ongehuwde meisjes, maar tegenwoordig nemen vrijwilligers (vrouwen) deze taak op zich. De organisatie van de processie wordt logistiek ondersteund door de Landelijke Gilde van Wersbeek.

Sint-Elooiviering (Meise)

Sint-Elooi of de heilige Eligius is de patroonheilige van onder andere goud-, zilver- en hoefsmeden, dierenartsen, muntmeesters en paardenhandelaren. Zijn naamdag wordt op 1 december gevierd. Gewoonlijk wordt Eligius afgebeeld met een staf in de linkerhand en een gekroonde hamer in de rechterhand. Deze attributen verwijzen naar de periode waarin hij als hoef- en goudsmid werkte, voor hij tot priester gewijd werd. Later werd Eligius bisschop van Noyon. Rond 640 kwam hij ook naar Meise en omstreken om het katholieke geloof te verkondigen.

%AutoEntityLabel%

Sint- Elooi verwijst naar de Franse goudsmid Eligius die in de zevende eeuw tot bisschop van Noyon werd gewijd. Wij zette zich actief in voor de kerstening van de Vlamingen en is de patroonheilige van onder andere de smeden, paardenhandelaars, ruiters en landbouwers.

Sint-Ermelindisprocessie (Meldert (Hoegaarden))

Volgens de overlevering werd Ermelindis in de 6de eeuw geboren in Lovenjoel en stamde zij uit een adellijke familie. Op jonge leeftijd wist ze al dat ze haar leven ten dienste wilde stellen van God. Ermelindis wees daarom het adellijke huwelijk dat haar ouders voor regelden, af. Haar vader stelde haar een woning ter beschikking en daar leefde ze in afzondering. Toch werden twee jongens uit de buurt verliefd op haar. Toen de snoodaards haar op een nacht wilden schaken, werd ze vooraf gewaarschuwd door een engel en kon ze vluchten.

Sint-Ermelindisviering (Lovenjoel (Bierbeek))

Volgens de overlevering werd Ermelindis in de 6de eeuw geboren in Lovenjoel en stamde zij uit een adellijke familie. Op jonge leeftijd wist ze al dat ze haar leven ten dienste wilde stellen van God. Ermelindis wees daarom het adellijke huwelijk dat haar ouders voor regelden, af. Haar vader stelde haar een woning ter beschikking en daar leefde ze in afzondering. Toch werden twee jongens uit de buurt verliefd op haar. Toen de snoodaards haar op een nacht wilden schaken, werd ze vooraf gewaarschuwd door een engel en kon ze vluchten.

Sint-Genovevaprocessie (Steenhuffel (Londerzeel))

De Heilige Genoveva van Parijs werd in 422 geboren in Nanterre, dicht bij Parijs. Twee heilige bisschoppen, Germanus van Auxerre en Lupus van Troyes, ontmoetten op hun weg naar Engeland de jonge Genoveva. Ze was de dochter van de Frankische oud-keurofficier Severus en Gerontia. Haar wijding kreeg ze van bisschop Villicus. De rijke maar onthecht levende Genoveva werd diacones en bestuurslid in de metropool. Zij wist de stad te behoeden voor een paniekerige exodus bij de invallen van de Hunnen in 451 en te redden van hongersnood.

Sint-Genovevaprocessie (Zepperen)

Genoveva werd in 422 geboren in een voorstad van Parijs. Ze was de dochter van Severus, een Frankische oud-keurofficier, en Gerontia. Genoveva was rijk, maar koos ervoor om te leven als een herderin. Haar onthechte manier van leven werd opgemerkt door bisschop Germanus van Auxerre, terwijl hij met Lupus van Troyes op weg was naar Engeland. Germanus voorspelde dat de jonge Genoveva zou uitgroeien tot iemand die veel zou betekenen voor haar geloof. Nog diezelfde dag besloot Genoveva maagd te blijven en haar leven aan God te wijden.

%AutoEntityLabel%

Ter gelegenheid van de junikermis wordt op de zondag voor de feestdag van Sint-Jan (24 juni) in Machelen de jaarlijkse Sint-Gertrudisprocessie gehouden. Deze processie werd rond 1990 nieuw leven ingeblazen door enkele parochianen. De processie wordt gehouden ter ere van Sint-Gertrudis, de patroonheilige van Machelen. Zij wordt al eeuwenlang aanroepen als beschermheilige tegen ratten en muizen. Tijdens de processie, die in de voormiddag aan de kerk van Machelen vertrekt, worden de delen van de eucharistieviering uitgebeeld.

Sint-Gillisnoveen (Mulken (Tongeren))

Op 1 september wordt de naamdag van Sint-Gillis of de heilige Egidius gevierd. Deze heilige leefde in de zevende eeuw en staat bekend als de patroonheilige van onder meer gehandicapten, smeden, het bos, het vee en herders. Daarnaast wordt hij onder andere aangeroepen tegen brand, epilepsieaanvallen, onvruchtbaarheid en geestesziekten. In het geval van kinderen wordt Sint-Gillis ook speciaal aangeroepen tegen angst en zenuwachtigheid en voor bescherming.

%AutoEntityLabel%

Godelieve van Gistel is wellicht één van meest vereerde heiligen in Vlaanderen geweest. Gistel geniet dan ook ruime bekendheid omwille van de Heilige Godelieve. Godelieve stamde uit een adellijke familie en stond bekend voor haar liefdadigheid. Ze werd echter al jong uitgehuwelijkt aan Bertholt van Gistel. Dit verstandshuwelijk werd geregeld door de ouders, en naar de mening van de aanstaanden werd niet gevraagd. Het contrast tussen het verfijnde meisje en de ruwe zeebonk was bijzonder groot. Eenzaamheid en vernedering werden haar dagelijks lot.

%AutoEntityLabel%

De heilige Gummarus van Lier leefde in de zevende eeuw als kluizenaar op de plaats waar nadien de stad Lier zou groeien. Volgens de overlevering deed hij een aantal wonderen: het wonder van de boom waarbij hij met zijn gordelriem een omgehakte boom herstelde, het wonder van de bron waarbij hij in kurkdroge grond met zijn staf een bron sloeg, het wonder van het kind waarbij hij een boreling redde van een adder die in het kindje zijn mond was gekropen. Sint-Gummarus wordt aanroepen tegen allerlei breuken, echtscheiding, spier- en gewrichtspijnen, koorts en kwade vrouwen.

Sint-Hubertusfeesten (Beauvoorde (Veurne))

Ieder jaar is er eind oktober een Sint-Hubertusviering in Beauvoorde. De naamdag van Sint-Hubertus, de patroonheilige van de jacht, valt namelijk op 3 november en rond deze datum zijn er op tal van plaatsen in Vlaanderen vieringen ter zijner ere. In Beauvoorde wordt daarvoor een eucharistieviering georganiseerd, die opgeluisterd wordt door de jachthoornblazers van Rallye Westrode uit Meise. Na de mis wordt er gewijd Sint-Hubertusbrood uitgedeeld en is er een dierenzegening.

Sint-Hubertusviering (Beselare (Zonnebeke))

In 1984 vond in Beselare de allereerste St.-Hubertusviering plaats. Aanvankelijk werden er alleen paarden gezegend. Tegenwoordig worden er ook honden en roofvogels gezegend. De dag wordt ingezet met een eucharistieviering die wordt opgeluisterd door jachthoornblazers. Honden en vogels mogen de viering in de kerk bijwonen. Daarna volgt de zegening van de grotere dieren buiten de kerk en het uitdelen van het gewijde Sint-Hubertusbrood. Verder staan er verschillende wandelingen op het programma.

In Blaasveld wordt Sint-Hubertus jaarlijks gevierd. Hij is de patroonheilige van de jacht.De dag gaat van start met een eucharistieviering in de kerk van Blaasveld. De viering staat in het teken van de heilige en jachthoornblazers verzorgen de muzikale omkadering. Na de viering worden buiten de kerk eenn dierenwijding georganiseerd. Paarden, honden, katten, kippen, kortom alle huis- en knuffeldieren kunnen gewijd worden. Nadien wordt er aan de aanwezigen een receptie aangeboden op een weide.

Sint-Hubertusviering (Brasschaat)

De jaarlijkse viering van Sint-Hubertus vindt plaats op de weide en in het 'Sint-Hubertusdorp' naast het Kasteel van Brasschaat. Sint-Hubertus is de patroonheilige van de jacht. De dag vangt aan met een eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk, die opgeluisterd wordt door de Koninklijke Jachthoornkring Jagermeesters van Sint-Hubertus uit Brasschaat. Tijdens de offerande wordt het wild dat door de jagers werd verzameld geofferd.

Sint-Hubertusviering (De Panne)

Net zoals vele andere gemeenten in Vlaanderen viert ook De Panne Sint-Hubertus. Volgens de overlevering is deze heilige in de loop van de 7de eeuw geboren en heeft hij gediend aan het hof van Pepijn van Herstal. Na de dood van zijn vrouw stelde hij zijn leven in dienst van God.

%AutoEntityLabel%

Dilbeek is een gemeente met een hart voor paarden. Zo zijn er een achttal manèges of pensionstallen in de gemeente en nog tal van liefhebbers die aan huis één of meerdere paarden hebben voor wedstrijden onder het zadel of met de koets, of enkel als recreatie.Eén van de evenementen in Dilbeek waarop ruiters en menners massaal met hun geliefkoosde viervoeter naar buiten komen is onze jaarlijks Sint-Hubertusviering.

Pagina's