Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 627 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Openbare Vastenkruisweg der Sodaliteit (Veurne)

De ‘Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaker', een broederschap van leken, werd gesticht in 1637 door Jacob Clou. Het leven van deze norbertijnenmonnik van de Sint-Niklaasabdij van Veurne viel ongeveer samen met de regeerperiode van de aartshertogen Albrecht en Isabella, die rust en welvaart brachten na de godsdienstoorlogen in de zestiende eeuw en zeer sterke promotoren waren van het katholicisme. Het was de bedoeling dat de sodaliteit elk jaar de vastenkruisweg organiseerde. In 1625 was Clou namelijk zwaar ziek geworden toen hij in Gent verbleef.

Paardenjaarmarkt (Kuringen)

Op 17 maart 1241, de naamdag van Sint-Gertrudis, werd dankzij Arnold IV voor het eerst een paardenmarkt in Kuringen georganiseerd. In de daaropvolgende jaren groeide de markt uit tot een jaarlijks terugkerend evenement en bij iedere editie kwamen duizenden mensen naar Kuringen om de aan- en verkoop van paarden van dichtbij mee te maken. Al snel waren naast paardenhandelaars ook goochelaars, ijzerbrekers, messenwerpers, cowboys en zangers te vinden die de toeschouwers vermaakten met hun kunstjes. De paardenjaarmarkt was zo lange tijd erg succesvol.

Paardenmarkt (Dilbeek)

Al meer dan 15 jaar zijn er elk jaar vier paardenmarkten in Dilbeek. Op deze markten kunnen er paarden, pony's en ezels worden aangekocht en verkocht. Kinderen kunnen 's morgens gratis een ritje maken op een pony. Deelname aan deze markten is gratis en er is altijd een dierenarts ter plaatse.

Paardenmarkt (Torhout)

De paardenhandel in Torhout kan bogen op een lange geschiedenis. Sommige bronnen geven aan dat de aanzet hiervoor al in de 11de eeuw gegeven zou zijn, maar niettemin dateren de oudste vermeldingen over de handel in paarden in en rond Torhout uit het midden van de 17de eeuw. Tot in de late 18de eeuw was die bovendien vooral op Torhout zelf en op de omringende gemeenten gericht. Wel was de verkoop toen al gekoppeld aan de Sint-Pietersjaarmarkt, die in de middeleeuwen ontstaan was. Deze jaarmarkt had telkens plaats rond 29 juni en duurde 2 dagen.

Paardenommegang (Massemen)

De paardenommegang in Massemen wordt elk jaar op de eerste zaterdag van augustus georganiseerd door Oogstfeesten vzw. Eerst wordt er een oogstfeestmis gehouden in de parochiekerk te Massemen. Ondertussen verzamelen de deelnemende ruiters aan de tent in de Kortenbosstraat te Wetteren - Massemen voor een korte tocht door de streek. Na de oogstfeestmis (rond 19 u) worden de paarden en huisdieren gezegend op het dorpsplein. Na afloop ontvangen alle deelnemers een aandenken.

%AutoEntityLabel%

De ommegang en paardenzegening worden georganiseerd door de Confrérie van Sint-Elooi - die gesticht werd rond 1724 - en de Landelijke Rijvereniging Sint-Elooi uit Tielrode. De stoet vertrekt op de eerste zondag van juli om 9 uur aan de kapel van Sint-Elooi (Antwerspesteenweg). Na een rondgang door het dorp vindt er om 10u30 een openluchteucharisitieviering met paardenzegening plaats aan de Sint-Jozefkapel (Sint-Jozefstraat) nabij het veer 'Tielrode-Hamme'.

%AutoEntityLabel%

Sint-Maarten wordt in Hombeek Sinte-Mette genoemd. Hij wordt er elk jaar op 11 november gevierd. Sinte-Mette is de vierde-eeuwse bisschop Martinus van Tours. De legende vertelt ons dat Martinus de helft van zijn mantel heeft geschonken aan een bedelaar die kou leed. Hij is dan ook de patroonheilige van de bedelaars en de armen. Kort na de dood van Martinus in 397 werd hij als heilige jaarlijks vereerd op 11 november. In Vlaanderen, en ook in Hombeek, wordt Sint-Maarten bovendien gevierd als patroonheilige van de kinderen.

%AutoEntityLabel%

Het is een oude traditie dat er in het kleine dorp Rozebeke op de tweede zondag na 2 juli een paardenommegang wordt gehouden. De dieren en hun ruiters worden er voor de effectieve ommegang door de deken gezegend. Daarna trekken de ruiters te paard door de straten van de gemeente en verkennen ze de Zwalm. Met ruim 100 deelnemende dieren is het hoefgetrappel niet te verwaarlozen. De paardenommegang is tevens een gezellig muzikaal zomerevenement op het dorpsplein. Tal van muzikale groepen luisteren dit feest op.

Paardenprocessie (Elingen-Pepingen)

Sinds 1901 gaat in Elingen op Paasmaandag jaarlijks een paardenprocessie ter ere van de Heilige Benedictus uit. Naast paarden lopen in deze ommegang ook geestelijken en bedevaarders mee. Ook het beeld van de Heilige Benedictus wordt in de processie van de Sint-Amanduskerk tot aan de Benedictuskapel gedragen. Aan de kapel worden paarden en bedevaarders gezegend. De zegen van Sint-Benedictus wordt afgesmeekt tegen ziektes bij mensen en dieren.

%AutoEntityLabel%

Op paasmaandag gaan bedevaarders en ruiters uit het hele land en uit Brabant (Nederland) naar Hakendover, een landelijk dorp met 1500 inwoners, om er de paardenprocessie bij te wonen. Deze unieke volksgebeurtenis beeldt de totstandkoming van de Kerk van de Goddelijke Zaligmaker uit. Hoogtepunt is de spectaculaire paardengalop op de Tiense Berg. De gelovigen dragen de beelden van de Goddelijke Zaligmaker en van Onze-Lieve-Vrouw mee. 300 paarden trekken mee het veld in, waar het altaar is opgericht.

%AutoEntityLabel%

De Paasfeesten zijn sinds het ontstaan in 1976 uitgegroeid tot een heus stadsfestival over volksdans. Allerhande activiteiten van vendelen, volksdans, volksmuziek e.a. worden aan de Leuvenaars en de bezoekers aangeboden. Er worden niet alleen volksdansgroepen van eigen bodem gecontacteerd, maar ook heel wat internationale groepen komen naar Leuven afgezakt. 

Paaskermis met paardenkeuring (Evergem)

De Paaskermis van Evergem opent het Meetjeslandse kermisseizoen. Op zondag is er een paardenkeuring. De dierenkeuring tijdens Evergems paaskermis is een oude traditie. Vroeger werd niet enkel een paardenprijskamp gehouden, maar beoordeelde een jury ook varkens en koeien. In de jaren 1980 beslistte het gemeentebestuur van Evergem om de veeprijskampen te herzien. Sindsdien wordt er op Paasmaandag in Evergem enkel nog een wedstrijd voor Belgische trekpaarden gehouden. De deelnemers komen met hun paarden uit de verre omgeving naar Evergem afgezakt.

%AutoEntityLabel%

De vissers van Mariekerke verkochten vroeger hun paling aan de talrijke palingventers in het dorp. Die hadden allemaal een vaste route om hun vis te verkopen: Doornik, Gent, Mechelen, Brussel, Hasselt,… Maar zelfs nu er in het dorp zelf geen paling meer wordt gevist, blijft Mariekerke het centrum van de palinghandel, want de twee grootste palingimporteurs van het land wonen in dit dorpje. Reden genoeg dus om jaarlijks een groot Palingfestival te houden.

Palmenmarkt (Geel)

De Palmenmarkt is een historische jaarmarkt die intussen gecombineerd wordt met een enorme kermis. Elk jaar trekt de Palmenmarkt duizenden bezoekers. Over een periode van vijf dagen barst een massaal volksfeest los. Jong en oud vinden hun weg naar deze kermis die 145 attracties telt.

Op Palmzondag of Palmpasen herdenken christenen de intrede van Jezus in Jeruzalem. Deze feestdag heeft telkens een week voor Pasen plaats, op de laatste zondag van de vasten. Ook in Munte worden naar aanleiding van deze herdenking een aantal activiteiten georganiseerd. Zo is er op vrijdagvoormiddag een Palmpaastocht van de Landelijke Steinerschool. De leerlingen vertrekken dan op het Munteplein en dragen versierde palmpaasstokken met zich mee. Na de optocht voeren zij een Paasspel op in de Sint-Bonifatiuskerk. ’s Avonds wordt de opvoering nog eens herhaald.

%AutoEntityLabel%

Sinds 1631 wordt op de zondag voor Pasen het Christusbeeld, gezeten op een palmezel, door de leden van het Apostelengenootschap, door de straten van Hoegaarden gedragen. In Hoegaarden wordt de intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem herdacht, die werd onthaald door een met palmen wuivende en zingende menigte. Hoewel de meeste palmprocessies in ons land verdwenen tijdens de 18de eeuw, blijft dit gebruik tot op vandaag in Hoegaarden bestaan. Bij de processie lopen kinderen met gewijde palmtakken die ze aan de omstaanders proberen verkopen.

Palmzegening en palmprocessie (Jette)

 In een van de oudste wijken van Jette vinden we een uniek plekje terug, gewijd aan het bidden, een meditatie- en bedevaartsplaats. Deze plek bevat de eerste kerk van de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesparochie (opgetrokken in 1913), de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot en voorplein (1915), de Kruisweg,...

De Blijde Intrede van Christus in Jeruzalem werd vroeger in heel wat landen van Europa luisterrijk uitgebeeld. Ook in Vlaanderen -oa. in Zoutleeuw, Tienen, Leuven en in Tienen- ging er een processie uit waarbij er een Christusfiguur op een ezel door de straten ging. Christus werd op deze processie steeds verzegeld door de 12 apostelen en vele kinderen. De beeldenstorm aan het einde van de 16de eeuw maakte op de meeste plaatsen een einde aan dit gebruik.

Paravangfeesten (Blankenberge)

In het begin van de 20ste eeuw was Blankenberge een luxueuze badplaats. In die tijd behoorden wandelen en rustig genieten in open lucht tot de favoriete bezigheden van de gegoede badgasten. Een bouwwerk dat nog van dat rijke verleden getuigt, is de 'Paravang' ('Paravent' in het Frans). Dit windscherm met zitbanken in Belle-Epoquestijl werd in 1908 gebouwd en is nog steeds een plaats waar mensen kunnen wandelen of zitten met zicht op de jachthaven.

%AutoEntityLabel%

Het passiespel is een openluchtspektakel over het lijden van Jezus Christus voor en tijdens de kruising. Met oeverbewoners uit het begin van de 20ste eeuw als apostelen en de Schelde als passend decor. Het Passiespel "Kristus Aan De Schelde" van Bert Peleman werd te Mariekerke voor de eerste maal opgevoerd op 28 maart 1971. Aan boord van het onthaalschip "De Meivis" doet Bert Peleman in de schoot van de gelijknamige en pas opgerichte Cultuurkring het voorstel zijn passiespel op te voeren in Mariekerke.

%AutoEntityLabel%

Jaarlijks organiseert de oudste wijk van Gent haar eigen feesten, waarbij heel wat optredens, straatanimatie en tentoonstellingen op het programma staan. Ook zijn er tal van eet- en drankmogelijkheden uit alle streken. Op zondag is er een grote rommelmarkt. De Patersholfeesten worden symbolisch gedoofd door een 'kaarskensstoet' die vertrekt en eindigt op het Kaatsspelplein.

Aan deze fiche wordt momenteel nog gewerkt. Meer info over de Patroonfeesten in Leisele volgt binnenkort.

%AutoEntityLabel%

Paulusfeesten is een zevendaags gratis stadsfeest in hartje Oostende. De bakermat ligt op het “Pauluspleintje”, waar de eerste editie van het jaarlijks terugkerend volksfeest al in 1972 het licht zag. Paulusfeesten is een stadfeest voor jong en oud, iedereen vindt er wel iets van zijn gading. Een week lang wordt een brede waaier aan muziekstijlen, spektakel, straattheater, humor, kunst, workshops en kinderanimatie gratis aangeboden. Paulusfeesten ontvangt jaarlijks tot 100.000 bezoekers. Vandaag beslaat het feestterrein de omgeving van drie pleinen.

Pauwelfeesten (Sint-Paulusgehucht (Galmaarden))

Op zondag 25 januari wordt de legende van de Heilige Paulus uitgebeeld in het Sint-Paulusgehucht van Galmaarden. Deze viering gaat terug op de legende over een witte ruiter die in het jaar 1382 door middel van het rondstrooien van kleine roggebroodjes de Pest zou hebben uitgeroeid na de zware veldslagen in Geraardsbergen en omstreken. Omdat de witte ruiter op 25 januari, de feestdag van Sint-Paulus is verschenen, werd de figuur die de broodjes uitstrooit “de Pauwel” genoemd. Ieder jaar wordt deze legende in herinnering gebracht.

Pages