Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 627 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
%AutoEntityLabel%

Sinds 1985 wordt het weekend van de septemberkermis te Grembergen op gang geschoten met een reuzenstoet. In dat jaar maakte de toenmalige kermisdinsdaggroep Jeugd Zonder Club een reus naar de peter van de club, Ward De Bondt. Omdat deze altijd sigaren rookte, werd de reus Ward Sigaar genoemd. Met deze reus zouden ze de eerste "Reuze-Ommeganck" organiseren. De plaatselijke scouts maakten inderhaast ook een reus, waardoor Ward Sigaar tijdens die eerste reuzenstoet vergezeld werd door Cezarken.

Rock on the Dock (Antwerpen)

Rock on the Dock is een gratis muziekfestival dat in 2009 al aan zijn tiende editie toe is. Met dit evenement blijft Florreken, uitbaatster van Gaarkeuken 110, jaar na jaar zorgen voor wat extra leven in de haven. Daarbij kan ze rekenen op de sponsoring van een aantal bedrijven en de steun van het Havenbedrijf. Rock on the Dock wordt 's middags afgetrapt met een speech. Daarna zijn er optredens tot laat in de nacht. Op de affiche staan deze keer toppers van de voorbije jaren. Voor wie op vrijdagavond 18 juni 2009 al in feeststemming is, is er een feestje met muziek.

%AutoEntityLabel%

Tijdens het laatste weekend van augustus worden in Rollegem jaarlijks de Rollofeesten georganiseerd. Deze feesten bestaan al meer dan dertig jaar en duren tegenwoordig drie dagen. Op vrijdagavond worden de feesten officieel geopend met een receptie en zijn er muziekoptredens en een fuif. Op zaterdag is er traditioneel een grote rommelmarkt. Daarna worden de nieuwe inwoners van Rollegem verwelkomd en is er een aperitiefmarkt, aangeboden door verschillende verenigingen uit Rollegem. In de vooravond begint dan de avondmarkt.

%AutoEntityLabel%

De Ros Beiaardommegang belooft opnieuw een grandioos evenement te worden met historische en eigentijdse taferelen, muziek, toneel en dans gebracht door bijna 2000 gekostumeerde figuranten en acteurs. Een 20-tal praalwagens, getrokken door de prachtigste paarden, zorgen voor een indrukwekkend decor. Acrobaten, steltlopers, vendeliers en speciale effecten verhogen nog de spektakelwaarde.

Ros Beiaardommegang (Dendermonde)

De Ros Beiaardommegang is een totaalspektakel waarbij het monumentale Ros Beiaard, bereden door de Vier Heemskinderen en gedragen door de trotse pijnders, als onderdeel van een schitterende ommegang door de straten van de historische binnenstad van Dendermonde trekt.

Rozenkransprocessie (Zoutleeuw)

Op zondag 8 september of de zondag erna is er de jaarlijkse rozenkransprocessie rond de kapel van de Ossenweg ter herdenking van de inwijdingsdatum ervan. Deze processie brengt een moderne uitbeelding van de mysteries van de Rozenkrans, waarin ook de Zeven Smarten van Onze-Lieve-Vrouw aan bod komen. Aan het begin van de processie loopt een boer met een oude ploeg. Dit verwijst naar de legende dat een boer in het begin van de zestiende eeuw bij het ploegen het Mariabeeldje zou hebben gevonden. In deze buurt zou later de kapel aan de Ossenweg gebouwd zijn.

Sacramentsprocessie "De Bronk" (Veldwezelt (Lanaken))

De Veldwezeltse Sacramentsprocessie is opgevat als een plechtige en chronologische evocatie van de Heilige Eucharistie. De ommegang wordt traditioneel geopend door de Fanfare "Sint-Lambertus". De eerste groep van de processie brengt hulde aan de patroonheilige van de parochie: "Sint-Lambertus". Vervolgens beeldt de groep "Heer, Ontferm U" de schuldbelijdenis aan het begin van de eucharistieviering uit. Daarna volgt de groep "Dienst van het Woord", waarin een aantal liturgische boeken meegedragen wordt.

Op sacramentszondag trekt er jaarlijks een sacramentsprocessie door Eizeringen. Eerst is er een eucharistieviering, waarna de processie vertrekt. Voorop lopen de misdienaars met het processiekruis en de fanfare. Daarna volgen er groepen met het beeld van Sint-Ursula, patroonheilige van de parochie, en het beeld van Onze-Lieve-Vrouw. Enkele oude processievaandels en de vlaggen van de verschillende verenigingen kleuren het geheel. De processie houdt even halt aan de Lourdesgrot, waarna ze terug richting kerk trekt. Hier heeft er nog een zegening met het Heilig Sacrament plaats.

Op de zondag na Pinksteren trekt in Herfelingen de jaarlijkse sacramentsprocessie er op uit. Deze processie werd in 1999 na een onderbreking van meer dan veertig jaar opnieuw georganiseerd en het aantal deelnemers is sindsdien steeds gegroeid. De processie vertrekt traditioneel om 9u aan de Sint-Niklaaskerk. Voorop lopen de herauten die de komst van de sacramentsprocessie aankondigen. Daarna volgen de vertegenwoordigers van de parochiale verenigingen met hun vlaggen.

Sacramentsprocessie (Hoksem (Hoegaarden))

Het is uitzonderlijk dat er twee gelijkaardige processies, met slechts een week verschil, door hetzelfde dorp trekken. Toch is dit zo de traditie in het kleine gehucht Hoksem. Een week na de Sint-Jan Evangelistprocessie trekt de Sacramentsprocessie door de straten van het dorp en het omliggende platteland. Een parochiekruis -en vlag lopen voorop, gevolgd door enkele vendeliers. De processiebeelden, waaronder deze van Onze-Lieve-Vrouw, worden gedragen door jongeren en er worden enkele uitbeeldingen van Onze-Lieve-Vrouw geëvoceerd.

Sacramentsprocessie (Horpmaal)

Op sacramentszondag (de tweede zondag na Pinksteren) gaat in de Sint-Lambertusparochie Horpmaal de jaarlijkse sacramentsprocessie uit. Deze processie is ontstaan in 1895, onder impuls van de toenmalige pastoor E.H. Cartuyvels.

Sacramentsprocessie (Kerkom (Boutersem))

Op de vierde zondag van september gaat in Kerkom ieder jaar een sacramentsprocessie uit. In deze religieuze stoet worden alle heiligenbeelden uit de Kerkomse Sint-Martinuskerk meegedragen, met onder andere het beeld van patroonheilige Sint-Martinus en het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Eeuwigdurende Bijstand. Achteraan in de processie draagt de priester de gewijde hostie (het Heilig Sacrament) onder een baldakijn. De processiegangers worden muzikaal begeleid door Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid.

Sacramentsprocessie (Koningshooikt (Lier))

Al sinds de bouw van de 19de eeuwse parochiekerk Sint-Jan-Evangelist in Koningshooikt gaat er in het dorp een sacramentsprocessie uit. Een Sacramentsprocessie is opgevat als een rituele evocatie van een misviering. De  groepen beelden de verschillende onderdelen van de eucharistieviering uit. Sinds 1842, het jaar waarin de kapel aan de B.

Vooral voor de Eerste Wereldoorlog was Laak een bedevaartsoord voor pelgrims die bij Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten hulp en bijstand kwamen afsmeken tegen ziektes en sterfgevallen. Tegenwoordig gaat op sacramentszondag de jaarlijkse sacramentsprocessie uit, waarbij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten wordt meegedragen door vier vrouwen. De processie gaat door een aantal straten van de parochie en houdt enkele keren halt bij verschillende rustaltaren voor de zegening met het Heilig Sacrament.

Op sacramentszondag is er in Millen de jaarlijkse sacramentsprocessie. Tot 2002 waren er ieder jaar twee processies in Millen, maar toen werd de Rozenkransprocessie afgeschaft. De sacamentsprocessie opent met de misdienaars met het processiekruis en de plaatselijke harmonie. Daarna volgen de schoolkinderen die, in hun specifieke processiekledij, een aantal thema's uitbeelden, zoals de Heilige Barbara met de mijnwerkertjes, de Heilige Cecilia met kinderen, Onze-Lieve-Vrouw met de engeltjes, de Heilige Familie en de herders en de groep van de pages of de jongelingen.

Ieder jaar op de eerste zondag van juni is er een processie in Nieuwmoer. De processie wordt georganiseerd door de parochie Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen en start na de eucharistieviering van negen uur. Vroeger zouden er jaarlijks twee processies hebben rondgegaan in Nieuwmoer, maar sinds de jaren '70 is het er nog slechts één. De processie trekt traditioneel naar het Onze-Lieve-Vrouw kapelletje op het Matruyepleintje en terug.

Twee keer per jaar gaat de sacramentsprocessie uit in de Sint-Catharinaparochie in Sint-Katelijne-Waver. De eerste keer gaat de processie uit op sacramentszondag en de tweede keer met de kermis in september. De processie wordt zeker al sinds 1887 georganiseerd. Er bestaan drie verschillende trajecten van de processie, telkens wordt een andere buurt aangedaan.

Op de eerste zondag na Pinksteren is er in Sint-Martens-Lennik jaarlijks een Sacramentsprocessie. Vroeger ging er ook een tweede processie uit in Sint-Martens-Lennik, maar dat is tegenwoordig niet langer het geval. De Sacramentsprocessie vertrekt aan de Sint-Martinuskerk en legt afwisselend een groot en een klein parcours af. Vooraan in de processie lopen de misdienaars, de fanfare en de verenigingen met hun vlaggen. Traditioneel beelden schoolkinderen de apostelen uit. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw en het schrijn van Sint-Martinus worden gedragen door jongeren.

In de Sint–Rochus parochie overleeft nog altijd de traditie een Sacramentsprocessie door de straten van Sombeke te laten uitgaan op de zondag tegen Sacramentsdag. In de ingangspoort van het Kasteel wordt dan een kapel opgebouwd.

Sacramentsprocessie (Viversel (Heusden-Zolder))

In 1317 gebeurde in Viversel (Heusden-Zolder) het mirakel van de bloedende hostie. Volgens de overlevering werd de kapelheer bij een stervende geroepen in het gehucht ‘Den Dickel’. Daar aangekomen zette hij de hostiedoos op een tafel en ging in de kamer van de zieke de biecht afnemen. Toen hij achteraf de zieke de communie wilde geven, merkte hij dat de hostie door iemand was aangeraakt en bloedde. Daarom vertrok hij in allerijl met de bloedende hostie naar de abdij van Herckenrode. Even buiten het dorp knielde een kudde schapen voor dit wonder. Dit gebeurde op de Sacramentsberg.

Sacramentsprocessie (Zuienkerke)

Al in 1575 ging er een Sacramentsprocessie door de straten van Zuienkerke. Een gebruik die tot op de sag van vandaag in ere wordt gehouden. In 1978 werd de processie tijdens jaar van het dorp in vernieuwd en ook recentelijk werd de processie vernieuwd. De processie gaat van start na de hoogmis van 10u30 aan de Sint-Michielskerk. Vroeger ging een sacramentsprocessie door op de zondag na Heilig Sacramentsdag, een feest ingesteld als dank voor het Heilig Sacrament.

Sacramentsprocessie en Halfoogstprocessie (Moerzeke (Hamme))

Tweemaal per jaar trekt er een processie door de straten van Moerzeke. De eerste keer is dit op sacramentszondag, de tweede keer op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (15 augustus). Voorop loopt het muziekkorps van de chiro. Daarna volgen een aantal jongeren met oude processievaandels met de uitbeelding van de mysteries. Ook de plaatselijke brandweer loopt mee met het beeld van hun patroonheilige, de Heilige Barbara.

%AutoEntityLabel%

De Safarkensmarkt is een een jaarlijkse oude ambachten- en rommelmarkt die telkens op de tweede zondag van augustus plaats vindt. Het feest ontstond in 1978 naar aanleiding van 'het jaar van het dorp'. Bedoeling van de organisatoren was om de plaatselijke verenigingen een kans te bieden inkomsten te verzamelen.De naam van de markt is afkomstig van het oude limonadeflesje met de knikker in: 'het safarke'.

%AutoEntityLabel%

Op 23 april 1918 vatte Sir Roger Keyes, toenmalig vice-admiraal van de Britse oorlogsvloot, het plan op om de haven van Zeebrugge te versperren. Door drie "cementschepen" in de havengeul tot zinken te brengen wilde hij de Duitse duikboten die vanuit de Brugse binnenhaven opereerden, hun uitvalsbasis ontnemen.

Pages