Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 627 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
%AutoEntityLabel%

Poperinge kent een lange carnavalsgeschiedenis. In middeleeuwse kronieken worden al carnavalsvieringen in de gemeente vermeld, maar daarover is verder weinig bekend. De eerste carnavalsstoet trok in 1868 door de stad. Op initiatief van de Maatschappij der Weldadigheid, die pas opgericht was door de liberale grootgrondbezitter Jules Van Merris, werd toen vlak voor de vasten een cavalcade ingericht. Aan deze stoet namen 200 mensen deel. Verder werd er ook vrolijk gevierd en gedronken.

%AutoEntityLabel%

Volgens de overlevering liep de koets van Keizer Karel vast in de moerassen van Tombeek-Heide. De Tombekenaren schoten te hulp. Zo slaagden ze erin het voertuig en de inzittenden weer op vaste grond te krijgen. Keizer Karel was hen daarvoor zo dankbaar dat hij hen een stuk grond schonk. Elk jaar krijgen alle mannelijke inwoners op de eerste zondag na Driekoningen nog een stukje rente van dit geschenk: "Trek van Tombeek-heyde".

Deinze Kermis is een kermis voor klein en groot, jong en oud. Kermisgangers kunnen er naar hartelust op een van de vele attracties zwieren en zwaaien. Evenzeer kun je er genieten van muziek of snuisteren op de rommelmarkt of de boekenmarkt. Ook sportievelingen komen er aan hun trekken als deelnemer of toeschouwer van de vele wielerwedstrijden, het voetbal of de vinkenzetting. Afsluitend is er vuurwerk.

Kermisprocessie (Tongeren)

De Onze-Lieve-Vrouw Basiliek van Tongeren is opgedragen aan Onze-Lieve-Vrouw van Geboorte. Elk jaar op 8 september wordt dit feest gevierd. Wanneer die dag op een zondag valt, of de eerstkomende zondag gaat de processie door de straten. Er wordt dan ook telkens kermis gevierd in de stad. De processie is een traditie, die sinds de 17de eeuw in stand wordt gehouden.

In het kleine gehucht Vijfwegen wordt er elke vijf jaar een kermisstoet georganiseerd. De eerste editie had plaats in 1996 naar aanleiding van het vijftigste verjaardagsfeest van het ontstaan van de parochie Vijfwegen. Aan de stoet nemen ruiters, clowns, muziekkorpsen, reuzen en de schooljeugd deel. Enkele tientallen praalwagens maken het Breugheliaanse volksfeest compleet. De hele parochie, met het lokale verenigingsleven op kop, wordt gemobiliseerd.

Het plaatsen van een kerstboom in de huiskamer is een vrij recent fenomeen. Het gebruik zou rond het midden van de negentiende eeuw uit Duitsland zijn overgewaaid. Aanvankelijk vond je de bomen vooral in kerken, zondagsscholen en in de huizen van de stedelijke burgerij. Op het Vlaamse platteland raakte de kerstboom pas ingeburgerd na de Eerste Wereldoorlog. De kerstboom blijft gewoonlijk in de huiskamer staan tot (ongeveer) driekoningendag en wordt daarna vernietigd of opnieuw in de tuin geplant.

%AutoEntityLabel%

In Mechelen organiseert carnavalsvereniging Gilde De Knullen sinds 1975 jaarlijks een kindercarnaval met allerhande animatie en diverse optredens. Tijdens dit feest, dat traditioneel om 14u11 van start gaat, worden ook de jeugdprins en de jeugdprinses van de stad Mechelen officieel aangesteld.

Kleine Bloemenstoet (Wommelgem)

Al 50 jaar lang wordt de Kleine Bloemenstoet in Wommelgem  georganiseerd. Het is een fleurige stoet op kindermaat. De kinderen uit het dorp, de lagere school en de jeugdbewegingen maken elk een eigen bloemenwagentje. De bloemen, die ze gebruiken zijn dahlia's.

Klokkenwerpen - Mechels Gildenjuweel (Mechelen)

Mechelen bezit de oudste beiaard van België, en ook het klokkenwerpen maakt deel uit van een jarenlange traditie. Het is al sinds 1946 dat dit evenement in de stad doorgaat. Het begon naar aanleiding van de plaatsing van het beiaardklavier op de Sint-Romboutstoren. Aanvankelijk werdern er kleine papieren klokjes vanuit de Sint-Romboutstoren naar beneden gegooid. Enkele jaren later werden deze klokken vervangen door kartonnen exemplaren waaraan een lont bevestigd was.

Ieder jaar wordt er op de eerste zondag na Pasen een kermis georganiseerd aan de Kluiskapel in Hekelgem. Op deze ‘Beloken Pasen’ wordt een tent naast de kapel gezet en zijn er volkssporten voor jong en oud. In de kapel zelf worden een aantal vieringen gehouden ter ere van Onze-Lieve-Vrouw ter Kluis. De opbrengst van die dag gaat naar de renovatie en instandhouding van de kapel.

De Kollefeesten bestaan al om en bij de 50 jaar. De Kollefeesten worden georganiseerd aan het Kollekasteel in Mariakerke. Dat is het sociaal-cultureel ontmoetingscentrum van de gemeente. Tijdens het feest is er plaats voor muziek, ambiance, eten en drinken. Er wordt ook telkens een culturele tentoonstelling aangeboden. Er wordt een rommelmarkt georganiseerd met oldtimerrit (auto's van de jaren 1950, 1960). Ook de kleine kinderen kunnen zich uitleven op de kinderkermis met kindermolen en de autoscooter.

Kovekenskermis (Lokeren)

In het weekend rond de vierde zondag van september wordt in de Heirbrugwijk in Lokeren Koveken of Kovekenskermis gevierd. De oorsprong van dit volksfeest is terug te voeren tot het begin van de negentiende eeuw. In die tijd stond Lokeren namelijk bekend voor het bewerken en verwerken van vlas en lijnwaad. In de Lokerse Heirbrugwijk waren bovendien uitstekende linnenblekers actief. Volgens de overlevering hield Napoleon Bonaparte (de latere keizer van Frankrijk) in 1803 onderweg van Gent naar Antwerpen, toen hij in de Heirbrugwijk halt hield om er linnen uit te zoeken.

%AutoEntityLabel%

Op één en dezelfde dag viert Geraardsbergen tweemaal feest: Krakelingen en Tonnekensbrand. De oudst bewaarde stadsrekening (1393) vermeldt reeds de onkosten voor het vuurfeest Tonnekensbrand, dat toen ook al door het stadsbestuur georganiseerd werd en toen reeds een oud gebruik genoemd werd. Sindsdien vinden we de bewijzen van zowel Krakelingen als Tonnekensbrand ononderbroken terug in de stadsrekeningen, met uitzondering van de godsdienstoorlogen in de 16de eeuw en de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Krijsersmis of Begankenis Sint-Cornelius (Hekelgem (Affligem))

Op Pinkstermaandag wordt de "Krijsersmis" of de begankenis van Sint-Cornelius in Hekelgem gehouden tijdens de jaarlijkse Sinksenkermis. Het vereerde Sint-Corneliusbeeld wordt bewaard en aanbeden in de Sint-Michielskerk. Op Tweede Pinksterdag wordt dit beeld uitgestald voor de gelovigen, vóór en nà de "Krijsersmis". Deze mis wordt zo genoemd omdat moeders met hun kindje op de arm de hulp van de heilige komen aanroepen tegen allerhande kinderziekten, vooral tegen de stuipen of de "seskens". Vroeger werd het Sint-Corneliusbeeld meegedragen in de processie.

%AutoEntityLabel%

Alle zeven jaar viert Tongeren de Kroningsfeesten ter ere Onze-Lieve-Vrouw Oorzaak-Onzer-Blijdschap. Het is een gegeven dat zijn verre oorsprong vindt in de Heiligdomsvaarten uit de middeleeuwen. De kroning van het genadebeeld, Onze-Lieve-Vrouw Oorzaak Onzer Blijdschap, in 1890 was de directe aanleiding tot de Kroningsfeesten zoals we ze vandaag nog steeds kennen. De zevenjaarlijkse Kroningsfeesten zijn erkend als immaterieel cultureel erfgoed. De Kroningsfeesten zijn echter meer dan alleen maar een traditie. Wie Tongeren tijdens de Kroningsweek bezoekt, zal dit ongetwijfeld merken.

Kruisprocessie (Kuringen)

De deelnemers aan de Kruisprocessie komen om 7u30 samen in de Sint-Gertrudiskerk in Kuringen. De zangers zingen het Exurge en dan verder in het Nederlands tot aan Heilige Maria – wil voor ons bidden. Daarna wandelen de Kruisdrager, de priester, het volk en de zangers via een rustige kasteeldreef en een veldweg terug naar de kerk. De eigenlijke processie duurt iets meer dan 30 minuten. Ondertussen wordt er gezongen en gebeden, met als slotzang in de kerk het Regina Caeli. Daarna volgt nog de morgenmis. Aan de processie nemen jaarlijks een 25-tal personen deel.

Kruisweg (Aalst)

Op Goede Vrijdag houden de Ghesellen van het Heilig Kruis in Aalst een kruisweg in de stad. De veertien staties van de lijdensweg van Christus worden daarbij door vrijwilligers op verschillende plaatsen uitgebeeld. Het vertrekpunt van de gebedstocht is de Sint-Jozefkerk. De dood van Jezus wordt in het Astridpark uitgebeeld. In de Sint-Jozefkerk wordt Jezus begraven.

%AutoEntityLabel%

Onder het goedkeurend oog van het reuzenechtpaar Jan Van Wulpen en Marieke Van Kerkwijk en hun dochter Lotte, houdt men in Wulpen elk jaar een landelijke markt waar enkele oude ambachten worden gedemonstreerd. Je kunt er niet alleen kijken naar de ambachten, je kunt ook zelf aan de slag gaan. Er is ook een veeprijskamp en dat al meer dan 80 jaar lang. Muziekkorpsen en volksdansgroepen zorgen verder voor een gezellige sfeer en ambiance.

%AutoEntityLabel%

De Ledebergse Feesten & Lichtstoet in Ledeberg hebben plaats op het Ledebergplein en in enkele aanpalende straten, alsook op de  Brusselsesteenweg. Op het Ledebergplein staan er foorattracties opgesteld en staat de Sfeertent, waar 4 dagen en nachten lang tal van  activiteiten georganiseerd worden en waar talrijke optredens van Vlaamse  artiesten en orkesten plaatshebben. Tevens zijn er de verkiezingen van  Miss & Mister Gent en Buffalo Babe & Boy en is er een talentenshow Mini Miss & Mister Gent.

Lenneke Mare Bedevaart (Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel))

De Lenneke Mare Bedevaart, zou al sinds de 13de eeuw doorgaan in Sint-Lambrechts-Woluwe. Elk jaar op de 2de zaterdag na Pasen gaan enkele tientallen gelovigen op bedevaart. Ze vertrekken aan de kapel Lenneke Mare voor een tocht van ongeveer 2,5 km. Na de tocht is er een eucharistieviering. De bedevaarders trekken al biddend en zingend door de gemeente. De gelovigen bidden bij elk van de 7 staties, of smarten van Maria, voor een bijzondere intentie.

Licht - Halfvastenstoet (Bree)

Tijdens het halfvastenweekend is er in Bree een bijzondere Carnavalsstoet. De stoet trekt er immers pas 's avonds door de straten. In de duistere stad lichten de duizenden lampjes van de praalwagens van de carnavalsverenigingen op. Natuurlijk zijn er ook muziekkorpsen en tientallen groepen verklede carnavalisten. De stoet trekt sinds 1990 door de straten en kan rekenen op duizenden enthousiaste toeschouwers. Toch is de carnavalstraditie al enige jaren ouder. Al in 1965 werd de eerste Grute Keinderstoet van Bree georganiseerd.

%AutoEntityLabel%

Een 50-tal jaren terug is men op de wijk Predikherenvelden in Reet begonnen met de Lichtfeesten. Deze wijk biedt dan een feeërieke aanblik door de verlichting, die overal in de tuinen wordt aangebracht. De inwoners versieren hun voortuinen en hun straat. Er staan heel wat leuke activiteiten op het programma. Er is een reuzenstoet, er is muziek en animatie.

Op 22 augustus gaat er jaarlijks in De Panne een kaarsjesprocessie uit als afsluiting van de noveen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. Net als op vele andere plaatsen, nam in De Panne de verering van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima na Wereldoorlog II toe. Kort na deze oorlog maakte het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima een wereldreis en werd het ook in De Panne ontvangen. In datzelfde jaar, 1947, werd er onder de bovenkerk de crypte van Fatima ingericht, waarin een groot beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima werd geplaatst.

Limburg Mikt (Paal)

Limburg Mikt wordt al meer dan vijf jaar georganiseerd. Sinds enkele jaren gaat het evenement door op de terreinen van de Sint-Pietersgilde van Tervant. Tijdens Limburg Mikt kunnen professionelen, maar ook leken, verschillende volkssporten spelen. Er staat boogschieten staande en liggende wip, kruisboogschieten, klepschieten, luchtdrukkarabijnschieten, pagschieten en kegelen op het programma. Er is voor de beste dame en heer bij elke sport een prijs te winnen. Ook voor de kinderen is er kinderanimatie voorzien. kortom, voor ieder wat wils.

Pages