Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 627 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Limburgse Zondagsmarkt (Genk)

Al meer dan dertig jaar worden in Genk iedere zondagvoormiddag van juli en augustus de Limburgse Zondagsmarkten georganiseerd. De Limburgse Zondagsmarkten zijn intussen uitgegroeid tot één van de grootste rommelmarkten in Vlaanderen. Bezoekers kunnen er koopjes of terrasjes doen en genieten van optredens, straatanimatie en randactiviteiten. Gelijktijdig met de Zondagsmarkten loopt op het nieuwe stadsplein ook de kunstmarkt: 'Kunst op het plein'.

Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1710-1713) stonden Frankrijk en Beieren tegenover Engeland, Habsburg (Oostenrijk, Het Heilig Roomse Rijk, Spanje) en de Verenigde Provincies. De Britse bevelhebber John Churchill, eerste hertog van Marlborough, was de meest succesvolle aanvoerder van de geallieerde legers.

Margrietekermis (Lichtervelde)

In het eerste weekend na 20 juli wordt op het marktplein van Lichtervelde elk jaar de Margrietekermis gehouden. Op het plein staan dan een aantal dagen meerdere atracties en kan er naar hartelust gegeten en gedronken worden. Elk jaar zijn er ook wielerwedstrijden, zoals de Grote Prijs café de Burgersgilde en de Grote Prijs Voeders Denys. Hoogtepunten van de Margrietekermis zijn het vuurwerk en de grote avondmarkt, die plaats heeft op de laatste avondvan het feestweekend.

Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is de rooms-katholieke benaming voor de feestdag van de opneming van Maria in de hemel 'met lichaam en ziel'. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen trekt er dan ook op 15 augustus een Maria Ommegang rond. Een Maria Ommegang is een van de meest traditionele uitingen van devotie voor Maria. Ook in Booischot trekt er sinds 1993 een Maria Ommegang door de straten van het dorp. Het jaar er voor werd immers het oorspronkelijke Mariabeeld van de kerk van Pijpelheide terug aan de gemeenschap gegeven.

Maria Ommegang (Kalfort)

De Maria Processie is ter ere van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan. Meer dan 700 figuranten beelden de geschiedenis uit van Kalfort en van het Mariabeeld dat in de plaatselijke kerk staat.

Maria Ommegang (Lissewege)

Volgens de legende kwamen vissers uit Heist in de middeleeuwen regelmatig vissen in de kreken van Lissewege. Op een dag vonden zij in het krekengebied een beeld van een vrouw met een kind op de arm, waarin zij Maria herkenden. Ze namen het beeld mee naar Heist, maar de dag nadien lag het opnieuw in de kreek. Dat herhaaldde zich een aantal keer en de vissers leidden daar uit af dat Maria op die plek vereerd wilde worden. Daarom werd daar een Romaans kerkje gebouwd, waar het beeld in onder gebracht werd.

Op de eerste zaterdag van september is er in Onze-Lieve-Vrouw Lombeek de jaarlijkse Maria- en sacramentsprocessie. Deze processie is de traditionele opener van het kermisweekend. De oorsprong van de processie is zeer onduidelijk. Wel is bekend dat Onze-Lieve-Vrouw Lombeek reeds in de dertiende eeuw een bekend bedevaartsoord was, wat het zou blijven tot het midden van de twintigste eeuw. Vroeger ging er een processie door de straten van de parochie op de zondag voor het feest van Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte, maar tegenwoordig is er nog enkel de processie op de eerste zaterdag van september.

%AutoEntityLabel%

De verering van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan in Poperinge gaat terug op het mirakel van een doodgeboren kind dat tot leven werd gewekt en gedoopt. Een kerkelijke oorkonde van 1481 erkende de feiten als echt en miraculeus. De herinnering aan het mirakel wordt vandaag de dag levendig gehouden door de verering van het Onze-Lieve-Vrouwebeeld in de Sint-Janskerk en het mirakel wordt jaarlijks herdacht door de Maria Ommegang op de eerste zondag van juli.

Het is nog wachten tot 2021 op de volgende Mariafeesten in Bree. Deze religieuze feesten vinden immers slechts om de 25 jaar plaats. Het is een traditie die teruggaat tot 1696 toen het Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de VII weeën onder de doopvont werd gehouden. In 1721 werd de processie een eerste keer georganiseerd om de oprichting van het Broederschap in herinnering te brengen. Sinds 1896, de 200ste verjaardag, wordt er tijdens de Mariafeesten een avondspel opgevoerd.

Lebbeke is sinds jaar en dag een populair bedevaartsoord. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lebbeke, de troosteres van de bedrukten, vereerd. Lebbekenaren spreken zelf over Onslievraa. Op Hemelvaartsdag gaat in de gemeente ook een processie uit die aan Maria is opgedragen. Deze Bid- en Boeteprocessie is onstaan in 1871 uit de bisschoppelijke bedevaarten in het bisdom Gent. Rond 1900 moesten er naar verluidt zelfs speciale treinen ingelegd worden om de vele bedevaarders naar Lebbeke te brengen.

In 1651 werd voor het eerst het Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën te Zele opgericht. In die periode was er reeds een ommegang, maar die raakte na de Franse tijd in onbruik. In 1832 werd de devotie voor de Troosteres der Bedrukten weer aangewakkerd door de grote verliezen die de cholera dat jaar onder de Zeelse bevolking had veroorzaakt. Op zondag 5 augustus 1832 werd het beeld van Onze-Lieve-Vrouw driemaal rond de oude statieweg gedragen en door duizenden smekende ouders en kinderen gevolgd. Sindsdien werd deze ommegang ieder jaar gehouden.

Op de eerste zondag na sacramentsdag is er in het begijnhof te Lier de jaarlijkse Mariale Kinderprocessie. Deze processie is ontstaan door het versmelten van twee traditionele processies die in onbruik geraakt waren. Bij de heropstart van Lier-kermis in de jaren 1970 ontstond zo de nieuwe Mariale Begijnhof-Kinderprocessie. Na de plechtige eucharistieviering in de Sint-Margarethakerk trekt de processie door het grootste gedeelte van het begijnhof en keert via een stuk van de Lierse vesten en het rusthuis, waar een rustaltaar staat, naar het begijnhof terug.

%AutoEntityLabel%

Elk jaar wordt er op 8 september, de feestdag van de geboorte van Maria, in Nazareth een Mariale Ommegang gehouden. 's Morgens is er een mis en in de namiddag vindt de Mariale Ommegang plaats met het miraculeuze Mariabeeld. De bedevaarders maken samen met het beeld en ruiters een tocht langs 15 verschillende Ommegangskapelletjes rond de kerk, onder het bidden van de rozenkrans en het zingen van Marialiederen. Gedurende de 15 solemnele dagen zijn er bedevaartmissen voor de bezoekers van vele omliggende parochies.

%AutoEntityLabel%

De Mariaverering in Lede kent een traditie van meer dan 600 jaar. Volgens een oud handschrift werd het Mariabeeld dat daarbij centraal staat aan de Ledenaren geschonken door Mathias Van Neste, een zakenman uit Keulen die uit Lede afkomstig was. Als blijvende herinnering aan zijn geboortedorp besloot hij de inwoners de Zoete Nood Gods te schenken, een beeld van Maria met Jezus op schoot. Nadat hij de Ledenaren een brief had gestuurd om de komst van het beeld aan te kondigen, liet hij het in een kist overbrengen.

Mariaprocessie (Halle)

De Mariaprocessie in Halle is een ode aan de Zwarte Madonna van Halle en wordt sinds enkele jaren opnieuw om de twee jaar georganiseerd. Behalve Maria speelt ook het verleden van Halle een belangrijke rol in de processie.

Mariaprocessie (Kortenbos (Sint-Truiden))

In 1636 plaatste Elisabeth van Oeteren een pijpaarden Mariabeeldje in een eik nabij Kortenbos. Al snel begonnen zieken uit de omgeving het beeld te vereren en hadden er genezingen plaats die de katholieke kerk als mirakel erkende. Op de plek van de eik liet de abdij van Averbode een grote kerk bouwen, die in 1648 ingewijd werd. Vanuit de omliggende parochies, en zelfs vanuit Sint-Truiden en Hasselt, kwamen er ieder jaar in de maand mei mensen op bedevaart naar deze plek.

Mariaprocessie (Moelingen (Voeren))

De patroonheilige van Moelingen is Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming. Het is dan ook niet verwondelijk dat er volgens de traditie elk jaar 's morgens op 15 augustus de Onze-Lieve-Vrouweprocessie door de straten van Moelingen trekt. De schutters van de Zwitserse Wacht van Sint-Martens-Voeren gaan in de processie voorop. De processie houdt telkens halt bij de verschillende rustaltaren. Het Mariabeeld werd tot de jaren 1960 gedragen door ongetrouwde mannen. Sindsdien nemen militairen uit het dorp deze taak op zich.

Mariaprocessie (Oud-Heverlee)

Op 15 augustus komen de deelnemers samen aan het bedevaartsoord van Zoet Water om Maria met een openluchtmis te eren. De mis wordt opgeluisterd door de parochiekoren en “Koninklijke Harmonie de Weergalm van Meerdaal”. Traditiegetrouw wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen in processie rond de vijvers gedragen. Er worden tevens taferelen uitgebeeld uit het leven van Maria. Op het einde van de processie wordt het Heilig Sacrament meegedragen. Na de processie is er de ganse namiddag uitstalling van het Heilig Sacrament en stille aanbidding.

Massacantus (Gent)

Elk jaar vindt er in Gent een studentenzangfeest plaats. Tot 2009 werd het georganiseerd op het Sint-Pietersplein. Het feest is echter uit zijn voegen gebarsten en is verplaatst naar Flanders Expo. Meer dan 1500 studenten komen samen om er liederen te zingen en te drinken. Het bierdrinken is belangrijk tijdens de cantus. Het bier smeert de kelen tijdens het studentenzangfeest. Verder wordt er elk jaar een Gentse Bierkoning gekozen. Maar ook het zingen is van tel.

%AutoEntityLabel%

Al 25 jaar is er een Meetjeslandse Balloonmeeting in Eeklo. Ruim 80 luchtballonnen kiezen dan het luchtruim tijdens het laatste weekend van juli (op zaterdag en zondag). Er is heel wat spektakel te verwachten. Op het programma staat er muziek, een lichtspectakel en er is vuurwerk. Op zondagvroeg voor dag en dauw, stijgen de ballonnen op.

%AutoEntityLabel%

De dans om de meiboom in het voorjaar is een traditie die op tal van plaatsen in Europa voorkomt. In Hasselt wordt al sinds het midden van de 16de eeuw een meiavondviering georganiseerd. De Hasseltse Rethoricakamer De Roode Roos ontving hiervoor een vergoeding van de stad. De leden van De Roode Roos verzamelden aan de vooravond van 1 mei aan de Reddelberg, waar ze in het gezelschap van de Meigraaf of -koning een meilied zongen.

Meiboomplanting (Brussel)

Het planten van de Meyboom (of Meiboom) op de hoek van de Broekstraat en de Zandstraat is een oude traditie in Brussel, die in 2008 al aan zijn 700ste editie toe was. Toch zijn historici het niet altijd eens over de oorsprong van de meiboomplanting.

%AutoEntityLabel%

Op 1 mei organiseert volksdansgroep de Boezeroenen uit Kuringen ieder jaar een meiboomplanting. Tijdens deze feestelijke gebeurtenis staan steevast optredens van alle dansgroepen van de Boezeroenen op het programma. Bezoekers kunnen daarnaast ook deelnemen aan verschillende volksspelen. De meiboomplanting heeft telkens plaats op de speelplaats van de basisschool in de Joris van Oostenrijkstraat in Kuringen.

Meiboomplanting (Moerbeke-Waas)

In de jaren 1940 groeide Moerbeke-Waas uit tot een populaire bestemming voor bermtoeristen of trekkers. Vanuit de steden kwamen zij naar de gemeente om er te genieten van de natuur. In 1947 of 1948 had in Moerbeke-Waas de eerste meiboomplanting plaats. Een heraut trok toen met een bel door het dorp om de feestelijke gebeurtenis aan te kondigen. In de jaren die volgden bleven trekkers in mei traditiegetrouw naar Moerbeke-Waas komen om een meiboom te planten.

Meilof aan het Eikske (Neerlanden (Landen))

Bedevaarders uit Neerlanden, Neerhespen, Overhespen en Dormaal trekken ieder jaar op Hemelvaart in kleine groepjes te voet naar veldkapel Het Eikske. Bij de kapel wordt een Meilof gehouden. Met dit gebruik zouden de bedevaarders een belofte uit de Eerste Wereldoorlog nakomen. De dorpen werden toen immers gespaard van grote oorlogsschade en ellende. Als uiting van dankbaarheid werd besloten jaarlijks een bedevaartstocht te houden. De processie die vroeger uitging, heeft intussen plaats gemaakt voor een ingetogen voettocht.

Pages