Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 243 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
%AutoEntityLabel%

De mariaverering in Bachte nam een aanvang rond 1900, toen pastoor Van Wichelen uit Lourdes een Mariabeeld meebracht en het een plaats gaf in een lommerrijk bosje aan het Schipdonkkanaal. Sindsdien heeft in Bachte jaarlijks een moment plaatgehad waarop in solidariteit en dankbaarheid gebeden werd. Door de verbreding van het Schipdonkkanaal gebeurt dat tegenwoordig aan de Merelweg in Deinze.

Naar jaarlijkse gewoonte gaat op 15 augustus de Grote Mariaprocessie uit in Zutendaal. Zutendaal is reeds zeer lange tijd een bedevaartsoord. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk staat een 16de -eeuws beeld van de 'O.-L.-Vrouw Heil Der Kranken', waaraan diverse mirakels toegeschreven zijn. Volgens de overlevering constateerde men bij de bouw van de kerk (oorspronkelijk in de Mandel), dat het reeds gebouwde deel telkens terug afgebroken was. Een boer had in het huidige centrum van Zutendaal een licht gezien en stelde voor om op deze plaats eens een poging te wagen.

%AutoEntityLabel%

Hanswijk is een oude Mechelse wijk en tevens een oude bedevaartplaats. De Mariadevotie had er reeds zijn oorsprong aan het eind van de tiende eeuw. De processie zelf gaat terug tot 1272. De Hanswijkprocessie is een unieke traditie waarin Mariaverering, historische evocatie, artistieke en catechetische rijkdom samenkomen. Zo’n 2000 deelnemers, een 20-tal wagens, meer dan 100 paarden, talrijke muzikanten, koren en dansgroepen zorgen voor een anderhalf uur durend kleurrijk en wervelend spektakel.

Heggeprocessie (Poederlee (Lille))

Op sacramentszondag gaat in Poederlee de jaarlijkse sacramentsprocessie uit. Deze jaarlijkse herdenking en viering is het gevolg van het wonderlijke intact terugvinden van de gestolen hosties in 1412 (zie geschiedenis van de 25-jaarlijkse Ommegang van de Hegge). De processie vertrekt telkens om 9u aan de parochierkerk in Poederlee, waarna ze naar de Heggekapel trekt, waar er aansluitend (rond 10u) een openluchtmisviering plaats heeft. In deze processie worden zowel het beeld van Onze-Lieve-Vrouw, als het Heilig Sacrament meegedragen.

Heikewipommegang (Waasmunster)

De Heidekapel is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. Tussen de parochiekerk van Waasmunster Centrum en de Heidekapel gaat jaarlijks sinds 1351 de Heikewipommegang uit. De Heikewipommegang, een boeteprocessie, gaat telkens uit op de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw Boodschap (25 maart). Enkele vrouwen, traditioneel gekleed in rouwkledij, dragen tijdens de ommegang het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten van de Onze-Lieve-Vrouwekerk naar de Heidekapel. In de Heidekapel wordt een lof ter ere van de Heilige Maria opgedragen.

%AutoEntityLabel%

In Hoogstraten gaat tweemaal per jaar de Heilig Bloedprocessie uit: een eerste keer op Drievuldigheidszondag (de eerste zondag na Pinksteren) en een tweede keer op de zondag daarna. De oorsprong van deze traditie gaat terug tot de veertiende eeuw. In het Nederlandse Boxtel stootte kapelaan Eligius van den Aecker toen tijdens het opdragen van de mis een kelk met gewijde wijn om. De altaardoeken kleurden meteen bloedrood. De kapelaan probeerde de doeken te spoelen, maar dat lukte niet. Uit schaamte stak hij de doeken weg in een koffer.

%AutoEntityLabel%

Uit oude historische documenten blijkt dat de kerk van Meigem in het jaar 1724 in het bezit kwam van een relikwie van de bebloede geselkolom. Kort daarna werd Meigem een bedevaartsoord voor mensen die van hun bloedziekten af wilden raken. Al gauw ontstond er ook een ommegang. De eigenlijke Heilig Bloedprocessie ontstond pas in 1945. Het centrale thema van de boetetocht is het lijden van Christus. Ruim 550 vertolkers geven gestalte aan dit gebeuren.

%AutoEntityLabel%

Op de woensdag voor Pasen trekt de jaarlijkse Ommegang van het Heilig Kruis door de straten van Galmaarden. Dit is een gebedswandeling van ca. 8 km, die zo'n 2 uur duurt, ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen. Tijdens de tocht wordt stilgehouden in de Sint-Pauluskapel voor een kort gebedsmoment en de verering van de relikwie van het Heilig Kruis. Daarna wordt de tocht voortgezet.

Deelnemers aan de tocht verzamelen om 18u45 aan het parochielokaal in de Bergstraat 38 in Galmaarden. De tocht wordt daar ook besloten met gebak en een kopje koffie of chocolademelk.

Elke maand wordt er in Eeklo in de Sint-Vincentiuskerk in Eeklo een Heilig Sacramentsprocessie gehouden. Het is een ommegang die vroeger buiten de kerk werd gehouden, maar al enkele decennia binnen in de kerk plaats vindt. De misdienaars lopen mee, de lantaarns e.a. kerkschatten worden in de ommegang meegedragen. Het is een traditie die al sinds 17de eeuw in stand wordt gehouden.

%AutoEntityLabel%

In Brugge wordt een reliek van het bloed van Jezus Christus bewaard. Ieder jaar wordt het reliek onder grote belangstelling door de straten van de stad gedragen. De oudste vermelding van een Brugse processie is terug te  vinden in een keure uit 1291. Waarschijnlijk speelde de relikwie daarbij toen al een rol, maar de eerste vermelding van een Heilig-Bloedommegang vinden we pas in 1303 terug. Vanaf 1310 werden de feesten rond de verering van het Heilig Bloed, waaronder de processie, georganiseerd in dezelfde periode als de jaarmarkt.

Heilige Bloedprocessie (Voormezele (Ieper))

De Heilige Bloedprocessie in Voormezele herdenkt de overdracht van het relikwie van het Heilige Bloed vanuit Rome. Tijdens de huidige processie zien de toeschouwers een voorstelling van de historische feiten en achtergrond. Zo is er bijvoorbeeld Karel de Goede, die de beschermheer er van was en die het relikwie overbracht. Daarna bestaat de stoet vooral uit godsdienstige groepen  met beelden uit het oude testament. Het wordt gevolgd door het nieuwe testament tot en met de dood en herrijzenis van Christus. Dit alles bouwt naar de climax, nl.

Heilige Drievuldigheidsprocessie (Kester)

De Heilige Drievuligheid bestaat uit God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Waarschijnlijk was de eerste kerk van Kester toegewijd aan de Heilige Drievuldigheid.en waren er in Herfelingen en Oetingen kapellen. Nadat de eerste kerk verdween, werd de nieuwe kerk toegewijd aan Sint-Maarten. In de volksmond heet de processie 'De Kesterweg of de paardenprocessie'. Deze processie vertrekt om 6 uur 's ochtends aan de kerk van Kester. Het Paardenvolk van Kester, ruiters van enkele Pajottenlandse verenigingen en voetvolk gaan vervolgens samen naar de kerk van Herfelingen.

%AutoEntityLabel%

Op de eerste zondag van mei wordt in Loenhout een ommegang gehouden langs de kapel van de Heilige Quirinus. Deze ommegang zou voor het eerst plaats gehad hebben in 1630, toen de Sint-Quirinuskapel door Baron Lodewijk de Perez werd heropgebouwd. Het gebouw is een kapel met gotische ramen met aan de achterkant een gemetselde waterput met een natuurlijke bron. Men doet de ommegang met de intentie om bescherming en genezing tegen kwade ogen en huidziekten te vragen.

Heilige Sacramentsprocessie (Antwerpen)

De Heilige Sacramentsprocessie in Antwerpen gaat ieder jaar op de tweede zondag na Pinksteren uit. De processie wordt georganiseerd door de Priestergemeenschap Sint-Pius X en ging voor het eerst in 1988 uit. Voor de processie is er telkens een plechtige eucharistieviering in het Latijn met Gregoriaanse gezangen (10u) in de kapel van het Allerheiligste Sacrament. Na deze mis openen de Stadstrommelaars van Antwerpen de processie, waarna deze vanuit de kapel door de straten rond de Nationale Bank trekt.

Op de eerste zondag van juni is er te Lubbeek de Historische Maria processie. Tijdens deze processie wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lubbeek van de kapel in de binkomstraat naar de Sint-Martinuskerk gebracht. Deze traditie luidt het begin van het octaaf in en heeft haar oorsprong in het begin van de negentiende eeuw. Op 3 juni 1816 werd immers het Mariabeeld onder grote publieke belangstelling overgebracht van de pastorie naar de Sint-Martinuskerk omdat de kapel werd afgebroken. Na de inzegening van de nieuwe (huidige) kapel in 1891 werd het beeld teruggebracht.

Humelgem Kermis gaat van start met een misviering ter ere van Sint-Catharina om 10u. Om 11u trekt een processie door de straten van Humelgem. Na de processie kan deelgenomen worden aan een processiemaaltijd. Er wordt ook animatie voor groot en klein voorzien.

%AutoEntityLabel%

Illud Mane is een religieus evenement dat sinds 2005 georganiseerd wordt. De activiteiten van Illud Mane willen mensen die op zoek zijn naar verdieping en zingeving, samen brengen rond Maria via woord, muziek, beeld en gebed.

Kaarsenprocessie (Tienen)

Ten ere van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is er op de vooravond van deze feestdag in Tienen de jaarlijkse kaarsenprocessie. Deze processie in haar huidige vorm werd voor het eerst georganiseerd in 1991. Om 19.30u is er traditioneel een plechtige eucharistieviering, waarna de processiegangers met een kaars in de hand, al zingend en biddend, door de straten van Tienen trekken. De processie wordt muzikaal begeleid door de harmonie. Er wordt een beeld van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poel met Kind meegedragen, beiden met een zilveren kroon.

De zondagavond na Allerheiligen gaat er in Zoutleeuw een Kaarsjesprocessie uit. Dit is zo sinds de jaren 1990. Tijdens de processie lopen de deelnemers met een brandende kaars, al zingend en biddend, de processieweg af. Enkele processiegangers dragen het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Ossenweg mee.

Sinds 1950 trekt de kaarskensprocessie door de straten van de grensgemeente Baarle. Elk jaar op de eerste zondag na 15 augustus wordt er in Baarle-Hertog en het Nederlandse Baarle-Nassau een kaarskensprocessie gehouden.De processie gaat van start om 20u00 met een eucharistieviering in de Sint-Remigiuskerk.

Kaarskensprocessie (Bolderberg (Heusden-Zolder))

De Kaarksensprocessie van Bolderberg is een traditie sinds 1978. Er wordt verzameld aan de Sint-Jobkerk van Bolderberg om 20u. Met brandende kaarsen trekken de bedevaarders naar de kluis en kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Loreto op de Bolderberg. In de processie wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux meegedragen. Bejaarden en mindervaliden kunnen de tocht doen met een toeristisch treintje. Bij aankomst wordt er aan de kluis een eucharistieviering in open lucht opgedragen. Nadien gaat het in groep terug naar de kerk van Bolderberg.

Pages