Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 243 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
%AutoEntityLabel%

Op 14 augustus 1637 vonden twee jonge koeherdertjes in de beemden in Duffel een twaalf centimeter groot, terracottabeeldje van Onze-Lieve-Vrouw. Op de plaats van de vondst werd nog datzelfde jaar een houten kapel gebouwd. Nadien werd ze vervangen door een stenen exemplaar. Het beeldje lokte heel wat mensen naar Duffel. Driehonderd jaar later, in 1937, bij de vergroting van de kapel, gaat onder impuls van de Duffelse archivaris Jos Resseler de eerste Kaarsjesprocessie door de straten van Duffel, om O.L.-Vrouw van Goede Wil te vereren.

In Heppeneert wordt de meimaand jaarlijks gevierd met een aantal activiteiten. Zo is er van 1 mei tot 9 mei de noveen met gastspreker en worden de eucharistievieringen opgeluisterd met zangkoren. Op 31 mei wordt de maand afgesloten met een plechtige eucharistieviering en de kaarskensprocessie. Tijdens deze processie, die voor het eerst werd gehouden in 1985, trekken de processiegangers biddend en zingend van de kerk naar de binnenplaats van een boerderij voor een gebedsdienst.

Kaarskensprocessie (Kortenbos (Sint-Truiden))

Sinds de zeventiende eeuw is Kortenbos een bedevaartsoord waar velen hulp en bijstand komen afsmeken bij Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos. De bevrijding van de pest en andere besmettelijke ziektes werden aan haar toegeschreven en ze werd aanroepen als 'behoudenis der kranken'. Over het precieze ontstaan van de kaarskensprocessie bestaat geen echte zekerheid. Waarschijnlijk is de processie ontstaan in de zeventiende eeuw onder impuls van de abdij van Averbode. Sinds het ontstaan van het bedevaartsoord zijn de Norbertijnen van Averbode immers werkzaam in Kortenbos.

In Lede wordt ieder jaar een noveen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lede, Zoete Nood Gods gehouden. Het noveen gaat telkens op de vrijdag na Pinksteren van start. Op de eerste dag van het noveen gaat traditioneel een kaarskensprocessie uit. Iedereen die meeloopt in de processie, draagt dan een kaarsje mee. De processiegangers wandelen dan ook langs de zeven kapellen van de ommegang, terwijl ze zingen en bidden. De Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën en de Erewacht lopen voorop en dragen het beeld van  Onze-Lieve-Vrouw.

Kaarskensprocessie (Oostmalle)

Op de dag van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart heeft er in het Mariapark te Oostmalle jaarlijks een Mariahuldiging en Kaarskensprocessie plaats. In het park staan een kapel (gebouwd in 1837, uitgebreid in 1847) en een Lourdesgrot (gebouwd en ingewijd in 1933). In 1982 besloten een aantal vrijwilligers om het park, dat in verval was geraakt, terug volledig op te knappen en op te kopen. Deze vrijwilligers werden verenigd in de vzw Mariapark. Deze vereniging beheert sindsdien het park en organiseert er ook de jaarlijkse kaarskensprocessie, die voor het eerst plaats had in 1983.

Kaarskensprocessie (Oud-Heverlee)

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen ligt middenin de bossen, aan de rand van de Zoet Watervijvers in Oud-Heverlee. Ieder jaar wordt op 1 mei om 19u een openluchtmis gehouden aan de kapel. Daarna is er een Kaarskensprocessie rond het Zoet Water. De processiegangers wandelen al zingend en biddend met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen rond de vijvers. Nadien wordt in de kapel het relikwie van Onze-Lieve-Vrouw uitgestald.

%AutoEntityLabel%

Scherpenheuvel is tot op de dag van vandaag het populairste bedevaartoord van Vlaanderen. Nog steeds trekken elk jaar duizenden gelovigen naar Scherpenheuvel om er te bidden bij het miraculeuze Mariabeeld. Het beeld dateert van de eerste helft van de 15de eeuw. Archivalia duiden aan dat er reeds voor 1200 een bedevaarttraditie bestond. De gelovigen kwamen er aanvankelijk samen om een Mariabeeld, dat in een boom hing, te vereren. 

Een tiental jaar geleden werd in Werm voor het eerst een kaarskensprocessie georganiseerd, naar het voorbeeld van de lichtprocessies in Lourdes. Sindsdien is dit tot een jaarlijkse traditie uitgegroeid, die telkens op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart plaats heeft. Tijdens deze processie wandelen de deelnemers met talloze kaarsjes van de kerk naar de Lourdesgrot. Onderweg wordt er voortdurend gezongen en gebeden. Ook wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw meegedragen. Het hele gebeuren wordt muzikaal begeleid door het zangkoor van Sint-Domitianus.

Op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart wordt in Kaprijke bij het invallen van de avond aan de Kleemkapel een Kaarskensprocessie gehouden. De processiegangers gaan te voet, biddend en zingend, met kaarsjes in de hand van de Kleemkapel langs de 15 omliggende kapelletjes. Deze kapelletjes verwijzen naar de 15 mysteries van de Rozenkrans. In de processie wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Kleemkapel meegedragen.

%AutoEntityLabel%

De kapel Ter Ruste werd in 1639 gebouwd in opdracht van Marguerite Keldewiers, de moeder van Walrand du Bois, die deken was van het kapittel van Harelbeke. Lange tijd werd echter aangenomen dat de kapel door de familie de Cassina gebouwd werd. Volgens de legende had de denkbeeldige edelman Adriaan Andries de Cassina, die zich in grote nood bevond, de grootste boom van zijn domein beloofd voor de bouw van een kapel. De belofte raakte echter vergeten en de boom werd voor een ander doel geveld.

Kermisprocessie (Tongeren)

De Onze-Lieve-Vrouw Basiliek van Tongeren is opgedragen aan Onze-Lieve-Vrouw van Geboorte. Elk jaar op 8 september wordt dit feest gevierd. Wanneer die dag op een zondag valt, of de eerstkomende zondag gaat de processie door de straten. Er wordt dan ook telkens kermis gevierd in de stad. De processie is een traditie, die sinds de 17de eeuw in stand wordt gehouden.

Krijsersmis of Begankenis Sint-Cornelius (Hekelgem (Affligem))

Op Pinkstermaandag wordt de "Krijsersmis" of de begankenis van Sint-Cornelius in Hekelgem gehouden tijdens de jaarlijkse Sinksenkermis. Het vereerde Sint-Corneliusbeeld wordt bewaard en aanbeden in de Sint-Michielskerk. Op Tweede Pinksterdag wordt dit beeld uitgestald voor de gelovigen, vóór en nà de "Krijsersmis". Deze mis wordt zo genoemd omdat moeders met hun kindje op de arm de hulp van de heilige komen aanroepen tegen allerhande kinderziekten, vooral tegen de stuipen of de "seskens". Vroeger werd het Sint-Corneliusbeeld meegedragen in de processie.

%AutoEntityLabel%

Alle zeven jaar viert Tongeren de Kroningsfeesten ter ere Onze-Lieve-Vrouw Oorzaak-Onzer-Blijdschap. Het is een gegeven dat zijn verre oorsprong vindt in de Heiligdomsvaarten uit de middeleeuwen. De kroning van het genadebeeld, Onze-Lieve-Vrouw Oorzaak Onzer Blijdschap, in 1890 was de directe aanleiding tot de Kroningsfeesten zoals we ze vandaag nog steeds kennen. De zevenjaarlijkse Kroningsfeesten zijn erkend als immaterieel cultureel erfgoed. De Kroningsfeesten zijn echter meer dan alleen maar een traditie. Wie Tongeren tijdens de Kroningsweek bezoekt, zal dit ongetwijfeld merken.

Kruisprocessie (Kuringen)

De deelnemers aan de Kruisprocessie komen om 7u30 samen in de Sint-Gertrudiskerk in Kuringen. De zangers zingen het Exurge en dan verder in het Nederlands tot aan Heilige Maria – wil voor ons bidden. Daarna wandelen de Kruisdrager, de priester, het volk en de zangers via een rustige kasteeldreef en een veldweg terug naar de kerk. De eigenlijke processie duurt iets meer dan 30 minuten. Ondertussen wordt er gezongen en gebeden, met als slotzang in de kerk het Regina Caeli. Daarna volgt nog de morgenmis. Aan de processie nemen jaarlijks een 25-tal personen deel.

Kruisweg (Aalst)

Op Goede Vrijdag houden de Ghesellen van het Heilig Kruis in Aalst een kruisweg in de stad. De veertien staties van de lijdensweg van Christus worden daarbij door vrijwilligers op verschillende plaatsen uitgebeeld. Het vertrekpunt van de gebedstocht is de Sint-Jozefkerk. De dood van Jezus wordt in het Astridpark uitgebeeld. In de Sint-Jozefkerk wordt Jezus begraven.

Lenneke Mare Bedevaart (Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel))

De Lenneke Mare Bedevaart, zou al sinds de 13de eeuw doorgaan in Sint-Lambrechts-Woluwe. Elk jaar op de 2de zaterdag na Pasen gaan enkele tientallen gelovigen op bedevaart. Ze vertrekken aan de kapel Lenneke Mare voor een tocht van ongeveer 2,5 km. Na de tocht is er een eucharistieviering. De bedevaarders trekken al biddend en zingend door de gemeente. De gelovigen bidden bij elk van de 7 staties, of smarten van Maria, voor een bijzondere intentie.

Op 22 augustus gaat er jaarlijks in De Panne een kaarsjesprocessie uit als afsluiting van de noveen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. Net als op vele andere plaatsen, nam in De Panne de verering van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima na Wereldoorlog II toe. Kort na deze oorlog maakte het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima een wereldreis en werd het ook in De Panne ontvangen. In datzelfde jaar, 1947, werd er onder de bovenkerk de crypte van Fatima ingericht, waarin een groot beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima werd geplaatst.

Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is de rooms-katholieke benaming voor de feestdag van de opneming van Maria in de hemel 'met lichaam en ziel'. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen trekt er dan ook op 15 augustus een Maria Ommegang rond. Een Maria Ommegang is een van de meest traditionele uitingen van devotie voor Maria. Ook in Booischot trekt er sinds 1993 een Maria Ommegang door de straten van het dorp. Het jaar er voor werd immers het oorspronkelijke Mariabeeld van de kerk van Pijpelheide terug aan de gemeenschap gegeven.

Maria Ommegang (Kalfort)

De Maria Processie is ter ere van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan. Meer dan 700 figuranten beelden de geschiedenis uit van Kalfort en van het Mariabeeld dat in de plaatselijke kerk staat.

Maria Ommegang (Lissewege)

Volgens de legende kwamen vissers uit Heist in de middeleeuwen regelmatig vissen in de kreken van Lissewege. Op een dag vonden zij in het krekengebied een beeld van een vrouw met een kind op de arm, waarin zij Maria herkenden. Ze namen het beeld mee naar Heist, maar de dag nadien lag het opnieuw in de kreek. Dat herhaaldde zich een aantal keer en de vissers leidden daar uit af dat Maria op die plek vereerd wilde worden. Daarom werd daar een Romaans kerkje gebouwd, waar het beeld in onder gebracht werd.

Op de eerste zaterdag van september is er in Onze-Lieve-Vrouw Lombeek de jaarlijkse Maria- en sacramentsprocessie. Deze processie is de traditionele opener van het kermisweekend. De oorsprong van de processie is zeer onduidelijk. Wel is bekend dat Onze-Lieve-Vrouw Lombeek reeds in de dertiende eeuw een bekend bedevaartsoord was, wat het zou blijven tot het midden van de twintigste eeuw. Vroeger ging er een processie door de straten van de parochie op de zondag voor het feest van Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte, maar tegenwoordig is er nog enkel de processie op de eerste zaterdag van september.

%AutoEntityLabel%

De verering van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan in Poperinge gaat terug op het mirakel van een doodgeboren kind dat tot leven werd gewekt en gedoopt. Een kerkelijke oorkonde van 1481 erkende de feiten als echt en miraculeus. De herinnering aan het mirakel wordt vandaag de dag levendig gehouden door de verering van het Onze-Lieve-Vrouwebeeld in de Sint-Janskerk en het mirakel wordt jaarlijks herdacht door de Maria Ommegang op de eerste zondag van juli.

Het is nog wachten tot 2021 op de volgende Mariafeesten in Bree. Deze religieuze feesten vinden immers slechts om de 25 jaar plaats. Het is een traditie die teruggaat tot 1696 toen het Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de VII weeën onder de doopvont werd gehouden. In 1721 werd de processie een eerste keer georganiseerd om de oprichting van het Broederschap in herinnering te brengen. Sinds 1896, de 200ste verjaardag, wordt er tijdens de Mariafeesten een avondspel opgevoerd.

Lebbeke is sinds jaar en dag een populair bedevaartsoord. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lebbeke, de troosteres van de bedrukten, vereerd. Lebbekenaren spreken zelf over Onslievraa. Op Hemelvaartsdag gaat in de gemeente ook een processie uit die aan Maria is opgedragen. Deze Bid- en Boeteprocessie is onstaan in 1871 uit de bisschoppelijke bedevaarten in het bisdom Gent. Rond 1900 moesten er naar verluidt zelfs speciale treinen ingelegd worden om de vele bedevaarders naar Lebbeke te brengen.

In 1651 werd voor het eerst het Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën te Zele opgericht. In die periode was er reeds een ommegang, maar die raakte na de Franse tijd in onbruik. In 1832 werd de devotie voor de Troosteres der Bedrukten weer aangewakkerd door de grote verliezen die de cholera dat jaar onder de Zeelse bevolking had veroorzaakt. Op zondag 5 augustus 1832 werd het beeld van Onze-Lieve-Vrouw driemaal rond de oude statieweg gedragen en door duizenden smekende ouders en kinderen gevolgd. Sindsdien werd deze ommegang ieder jaar gehouden.

Pages