Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 243 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.

Op de eerste zondag na sacramentsdag is er in het begijnhof te Lier de jaarlijkse Mariale Kinderprocessie. Deze processie is ontstaan door het versmelten van twee traditionele processies die in onbruik geraakt waren. Bij de heropstart van Lier-kermis in de jaren 1970 ontstond zo de nieuwe Mariale Begijnhof-Kinderprocessie. Na de plechtige eucharistieviering in de Sint-Margarethakerk trekt de processie door het grootste gedeelte van het begijnhof en keert via een stuk van de Lierse vesten en het rusthuis, waar een rustaltaar staat, naar het begijnhof terug.

%AutoEntityLabel%

Elk jaar wordt er op 8 september, de feestdag van de geboorte van Maria, in Nazareth een Mariale Ommegang gehouden. 's Morgens is er een mis en in de namiddag vindt de Mariale Ommegang plaats met het miraculeuze Mariabeeld. De bedevaarders maken samen met het beeld en ruiters een tocht langs 15 verschillende Ommegangskapelletjes rond de kerk, onder het bidden van de rozenkrans en het zingen van Marialiederen. Gedurende de 15 solemnele dagen zijn er bedevaartmissen voor de bezoekers van vele omliggende parochies.

%AutoEntityLabel%

De Mariaverering in Lede kent een traditie van meer dan 600 jaar. Volgens een oud handschrift werd het Mariabeeld dat daarbij centraal staat aan de Ledenaren geschonken door Mathias Van Neste, een zakenman uit Keulen die uit Lede afkomstig was. Als blijvende herinnering aan zijn geboortedorp besloot hij de inwoners de Zoete Nood Gods te schenken, een beeld van Maria met Jezus op schoot. Nadat hij de Ledenaren een brief had gestuurd om de komst van het beeld aan te kondigen, liet hij het in een kist overbrengen.

Mariaprocessie (Halle)

De Mariaprocessie in Halle is een ode aan de Zwarte Madonna van Halle en wordt sinds enkele jaren opnieuw om de twee jaar georganiseerd. Behalve Maria speelt ook het verleden van Halle een belangrijke rol in de processie.

Mariaprocessie (Kortenbos (Sint-Truiden))

In 1636 plaatste Elisabeth van Oeteren een pijpaarden Mariabeeldje in een eik nabij Kortenbos. Al snel begonnen zieken uit de omgeving het beeld te vereren en hadden er genezingen plaats die de katholieke kerk als mirakel erkende. Op de plek van de eik liet de abdij van Averbode een grote kerk bouwen, die in 1648 ingewijd werd. Vanuit de omliggende parochies, en zelfs vanuit Sint-Truiden en Hasselt, kwamen er ieder jaar in de maand mei mensen op bedevaart naar deze plek.

Mariaprocessie (Moelingen (Voeren))

De patroonheilige van Moelingen is Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming. Het is dan ook niet verwondelijk dat er volgens de traditie elk jaar 's morgens op 15 augustus de Onze-Lieve-Vrouweprocessie door de straten van Moelingen trekt. De schutters van de Zwitserse Wacht van Sint-Martens-Voeren gaan in de processie voorop. De processie houdt telkens halt bij de verschillende rustaltaren. Het Mariabeeld werd tot de jaren 1960 gedragen door ongetrouwde mannen. Sindsdien nemen militairen uit het dorp deze taak op zich.

Mariaprocessie (Oud-Heverlee)

Op 15 augustus komen de deelnemers samen aan het bedevaartsoord van Zoet Water om Maria met een openluchtmis te eren. De mis wordt opgeluisterd door de parochiekoren en “Koninklijke Harmonie de Weergalm van Meerdaal”. Traditiegetrouw wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen in processie rond de vijvers gedragen. Er worden tevens taferelen uitgebeeld uit het leven van Maria. Op het einde van de processie wordt het Heilig Sacrament meegedragen. Na de processie is er de ganse namiddag uitstalling van het Heilig Sacrament en stille aanbidding.

Meilof aan het Eikske (Neerlanden (Landen))

Bedevaarders uit Neerlanden, Neerhespen, Overhespen en Dormaal trekken ieder jaar op Hemelvaart in kleine groepjes te voet naar veldkapel Het Eikske. Bij de kapel wordt een Meilof gehouden. Met dit gebruik zouden de bedevaarders een belofte uit de Eerste Wereldoorlog nakomen. De dorpen werden toen immers gespaard van grote oorlogsschade en ellende. Als uiting van dankbaarheid werd besloten jaarlijks een bedevaartstocht te houden. De processie die vroeger uitging, heeft intussen plaats gemaakt voor een ingetogen voettocht.

In 1317 was er in Viversel (Heusden-Zolder) het mirakel van een bloedende hostie. Bijna 700 jaar later blijft men deze gebeurtenis herdenken. Om de zes jaar kunnen geïnteresseerden alles over het mirakel van de bloedende hostie te weten komen via een mirakelspel. De bloedende hostie bestaat nog altijd en wordt bewaard in de Hasseltse Sint-Quintinuskathedraal.

Mirakelspel ter ere van Sint-Evermarus (Rutten (Tongeren))

Op 1 mei wordt de heilige Evermarus gevierd. Op de meeste plaatsen is er dan enkel kermis, maar in Rutten wordt er meer gedaan. De Ruttenaren vieren hun patroonheilige door in de voormiddag in processie door het dorp te trekken. In de namiddag wordt er een mysteriespel in openlucht opgevoerd. Het mysteriespel bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de pelgims gevonden en berecht door roofridder Haco. In het tweede deel wordt de jacht op de ontsnapte pelgrim verbeeld.

%AutoEntityLabel%

Sint-Jan de Doper wordt sinds mensenheugenis aanroepen voor de genezing van allerlei hoofd- en keelziekten, voornamelijk epilepsie en kinderstuipen. De Sint-Jan-De Doperkerk in Kachtem kent van oudsher een traditie om er Sint-Jan te vereren tijdens de noveen van Sint-Jan De Doper. In de kerk wordt immers het kostbare relikwie van St.-Jan bewaard en aanbeden, er is de eeuwenoude confrerie van St.-Jan.

Ommegang (Zemst)

Eeuwenlang waren 10 augustus (feestdag van Sint-Laureins, de toenmalige patroonheilige van de kapel) en 8 september (Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte) de belangrijkste feestdagen aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-in-het-Hammeken te Zemst. Sinds het midden van de zeventiende eeuw is 15 augustus, Maria-Tenhemelopneming, echter de belangrijkste begankenisdag geworden. Op deze dag heeft tegenwoordig jaarlijks een ommegang plaats. Tijdens deze plechtigheid gaat men in processie met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw-in-het-Hammeken driemaal biddend rond de kapel.

Ommegang Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodt (Merchtem)

Met Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodt als patroonheilige kent de parochie Merchtem al sinds mensenheugenis een bloeiende Mariaverering. Reeds in de veertiende eeuw was er een grote ommegang die door de straten van Merchtem liep. Tegenwoordig wordt het Mariabeeld tijdens de Ommegang op de laatste zondag van de Mariaweek in de maand mei door de centrumstraten van Merchtem gedragen. Honderden gelovigen volgen het beeld tijdens deze tocht.

De Mariaverering aan de kapel van Sterreborne is al vele eeuwen oud. Er wordt vooral gebeden bij het Mariabeeld dat in de kapel wordt bewaard om genezing af te smeken voor zieke kinderen. Het jaarlijkse hoogtepunt van de verering heeft plaats op de eerste zondag na Pasen, ook gekend als Beloken Pasen. De dag begint traditioneel met een eucharistie ter ere van Maria in de kapel van Butsel. Na de mis worden al even traditioneel het Heilig Sacrament en het Mariabeeld in een kleine, maar stemmige processie rond de kapel gedragen.

Ommegang van de Hegge (Poederlee (Lille))

Op donderdag 28 januari 1412 stal Jan Van Der Langersteden, een verarmde jonker uit Herentals, uit de kerk van Wechelderzande een kelk waarin nog 5 geconsacreerde hosties zaten. Door zijn liederlijke leven had de jonker namelijk veel schulden gemaakt in herberg ‘In den Hoorn’ en om die te kunnen betalen, zag hij geen andere oplossing dan een heiligschennende diefstal plegen. Op de terugweg naar zijn verblijfplaats in Herentals verdwaalde de jonker in de Hegge in Poederlee. Welke weg hij ook koos, hij kwam steeds opnieuw op dezelfde plaats terecht.

%AutoEntityLabel%

Deze Onze-Lieve-Vrouw processie werd vroeger jaarlijks gehouden in de periode rond de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenen. Vandaag echter gaat hij uit op sacramentszondag. De traditie om een processie te houden voor OLV Hulp der Christenen dateert al van rond 1700. Het waren barre tijden, met cholera, pest, moeraskoorts en andere rampen. De dorpelingen zochten daarom hun heil bij OLV Hulp der Christenen en ze richtten een boeteprocessie in. Het is enkel tijdens de periode van de Franse omwenteling dat de processie niet door de straten ging.

Op pinkstermaandag gaat in Kampenhout jaarlijks de Onze-Lieve-Vrouw processie uit. De oudste vermelding van deze processie is te vinden in een kerkrekening uit 1644. Het betreft de betaling van de flambeeuwdragers 'op de dagh dat men de groote wegh omgaet'. De processie is dus al meer dan 350 jaar oud. In de loop van de jaren is een deel van de pracht en praal van de optocht verdwenen, maar de kern ervan is ongewijzigd gebleven. Zowel het Heilig Sacrament als het Mariabeeld, dat op het einde van de zestiende eeuw door de Mechelse school werd gemaakt, worden nog steeds meegedragen.

Onze-Lieve-Vrouweprocessie (Leffinge (Middelkerke))

De Onze-Lieve-Vrouweprocessie gaat uit op 15 augustus - Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart - in Leffinge. Om ca. 10u00 vertrekt de processie na de jaarlijkse eucharistieviering. De Leffingenaren beelden het leven van Maria en haar rol als moeder van Jezus uit en dragen het beeld van Onze-Lieve-Vrouw mee. In de processie stappen onder andere het Onze-Lieve-Vrouwkoor, de Spermalieruiters van Middelkerke en de Woudfanfare van Houthulst op.

Openbare Vastenkruisweg der Sodaliteit (Veurne)

De ‘Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaker', een broederschap van leken, werd gesticht in 1637 door Jacob Clou. Het leven van deze norbertijnenmonnik van de Sint-Niklaasabdij van Veurne viel ongeveer samen met de regeerperiode van de aartshertogen Albrecht en Isabella, die rust en welvaart brachten na de godsdienstoorlogen in de zestiende eeuw en zeer sterke promotoren waren van het katholicisme. Het was de bedoeling dat de sodaliteit elk jaar de vastenkruisweg organiseerde. In 1625 was Clou namelijk zwaar ziek geworden toen hij in Gent verbleef.

Paardenommegang (Massemen)

De paardenommegang in Massemen wordt elk jaar op de eerste zaterdag van augustus georganiseerd door Oogstfeesten vzw. Eerst wordt er een oogstfeestmis gehouden in de parochiekerk te Massemen. Ondertussen verzamelen de deelnemende ruiters aan de tent in de Kortenbosstraat te Wetteren - Massemen voor een korte tocht door de streek. Na de oogstfeestmis (rond 19 u) worden de paarden en huisdieren gezegend op het dorpsplein. Na afloop ontvangen alle deelnemers een aandenken.

%AutoEntityLabel%

De ommegang en paardenzegening worden georganiseerd door de Confrérie van Sint-Elooi - die gesticht werd rond 1724 - en de Landelijke Rijvereniging Sint-Elooi uit Tielrode. De stoet vertrekt op de eerste zondag van juli om 9 uur aan de kapel van Sint-Elooi (Antwerspesteenweg). Na een rondgang door het dorp vindt er om 10u30 een openluchteucharisitieviering met paardenzegening plaats aan de Sint-Jozefkapel (Sint-Jozefstraat) nabij het veer 'Tielrode-Hamme'.

%AutoEntityLabel%

Het is een oude traditie dat er in het kleine dorp Rozebeke op de tweede zondag na 2 juli een paardenommegang wordt gehouden. De dieren en hun ruiters worden er voor de effectieve ommegang door de deken gezegend. Daarna trekken de ruiters te paard door de straten van de gemeente en verkennen ze de Zwalm. Met ruim 100 deelnemende dieren is het hoefgetrappel niet te verwaarlozen. De paardenommegang is tevens een gezellig muzikaal zomerevenement op het dorpsplein. Tal van muzikale groepen luisteren dit feest op.

Paardenprocessie (Elingen-Pepingen)

Sinds 1901 gaat in Elingen op Paasmaandag jaarlijks een paardenprocessie ter ere van de Heilige Benedictus uit. Naast paarden lopen in deze ommegang ook geestelijken en bedevaarders mee. Ook het beeld van de Heilige Benedictus wordt in de processie van de Sint-Amanduskerk tot aan de Benedictuskapel gedragen. Aan de kapel worden paarden en bedevaarders gezegend. De zegen van Sint-Benedictus wordt afgesmeekt tegen ziektes bij mensen en dieren.

%AutoEntityLabel%

Op paasmaandag gaan bedevaarders en ruiters uit het hele land en uit Brabant (Nederland) naar Hakendover, een landelijk dorp met 1500 inwoners, om er de paardenprocessie bij te wonen. Deze unieke volksgebeurtenis beeldt de totstandkoming van de Kerk van de Goddelijke Zaligmaker uit. Hoogtepunt is de spectaculaire paardengalop op de Tiense Berg. De gelovigen dragen de beelden van de Goddelijke Zaligmaker en van Onze-Lieve-Vrouw mee. 300 paarden trekken mee het veld in, waar het altaar is opgericht.

Op Palmzondag of Palmpasen herdenken christenen de intrede van Jezus in Jeruzalem. Deze feestdag heeft telkens een week voor Pasen plaats, op de laatste zondag van de vasten. Ook in Munte worden naar aanleiding van deze herdenking een aantal activiteiten georganiseerd. Zo is er op vrijdagvoormiddag een Palmpaastocht van de Landelijke Steinerschool. De leerlingen vertrekken dan op het Munteplein en dragen versierde palmpaasstokken met zich mee. Na de optocht voeren zij een Paasspel op in de Sint-Bonifatiuskerk. ’s Avonds wordt de opvoering nog eens herhaald.

Pages