Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 243 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
%AutoEntityLabel%

Op 12 september wordt de sterfdag van Guido van Anderlecht of Sint-Guido herdacht. Deze heilige leefde in de 10de eeuw. Al op jonge leeftijd stelde hij zijn leven in het teken van zijn geloof. Toen hij als knecht voor een rijke boer werkte, verdeelde hij het brood voor de paarden onder de arme mensen. Later werkte hij als koster. Guido probeerde vervolgens ook koopman te worden en toen dat fout liep, trok hij op bedevaart naar Jeruzalem en Rome.

De Maria-ommegang van Westrozebeke kent een traditie van ruim 600 jaar. In 1382 was Westrozebeke het strijdtoneel van een bloedige strijd tussen Lodewijk van Maele, de Graaf van Vlaanderen, en de Gentse troepen van Filips van Artevelde. Na de gevechten werden er om en bij de 20.000 doden geteld. De troepen van de Graaf van Vlaanderen wonnen het pleit. De Brugse troepen, die aan de zijde van Lodewijk vochten, gaven nadien aan dat ze van bovenhand beschermd werden. Er was een soort van onzichtbare macht, die hen tegen de Gentenaars behoedde.

Rozenkransprocessie (Zoutleeuw)

Op zondag 8 september of de zondag erna is er de jaarlijkse rozenkransprocessie rond de kapel van de Ossenweg ter herdenking van de inwijdingsdatum ervan. Deze processie brengt een moderne uitbeelding van de mysteries van de Rozenkrans, waarin ook de Zeven Smarten van Onze-Lieve-Vrouw aan bod komen. Aan het begin van de processie loopt een boer met een oude ploeg. Dit verwijst naar de legende dat een boer in het begin van de zestiende eeuw bij het ploegen het Mariabeeldje zou hebben gevonden. In deze buurt zou later de kapel aan de Ossenweg gebouwd zijn.

Sacramentsprocessie "De Bronk" (Veldwezelt (Lanaken))

De Veldwezeltse Sacramentsprocessie is opgevat als een plechtige en chronologische evocatie van de Heilige Eucharistie. De ommegang wordt traditioneel geopend door de Fanfare "Sint-Lambertus". De eerste groep van de processie brengt hulde aan de patroonheilige van de parochie: "Sint-Lambertus". Vervolgens beeldt de groep "Heer, Ontferm U" de schuldbelijdenis aan het begin van de eucharistieviering uit. Daarna volgt de groep "Dienst van het Woord", waarin een aantal liturgische boeken meegedragen wordt.

Op sacramentszondag trekt er jaarlijks een sacramentsprocessie door Eizeringen. Eerst is er een eucharistieviering, waarna de processie vertrekt. Voorop lopen de misdienaars met het processiekruis en de fanfare. Daarna volgen er groepen met het beeld van Sint-Ursula, patroonheilige van de parochie, en het beeld van Onze-Lieve-Vrouw. Enkele oude processievaandels en de vlaggen van de verschillende verenigingen kleuren het geheel. De processie houdt even halt aan de Lourdesgrot, waarna ze terug richting kerk trekt. Hier heeft er nog een zegening met het Heilig Sacrament plaats.

Op de zondag na Pinksteren trekt in Herfelingen de jaarlijkse sacramentsprocessie er op uit. Deze processie werd in 1999 na een onderbreking van meer dan veertig jaar opnieuw georganiseerd en het aantal deelnemers is sindsdien steeds gegroeid. De processie vertrekt traditioneel om 9u aan de Sint-Niklaaskerk. Voorop lopen de herauten die de komst van de sacramentsprocessie aankondigen. Daarna volgen de vertegenwoordigers van de parochiale verenigingen met hun vlaggen.

Sacramentsprocessie (Hoksem (Hoegaarden))

Het is uitzonderlijk dat er twee gelijkaardige processies, met slechts een week verschil, door hetzelfde dorp trekken. Toch is dit zo de traditie in het kleine gehucht Hoksem. Een week na de Sint-Jan Evangelistprocessie trekt de Sacramentsprocessie door de straten van het dorp en het omliggende platteland. Een parochiekruis -en vlag lopen voorop, gevolgd door enkele vendeliers. De processiebeelden, waaronder deze van Onze-Lieve-Vrouw, worden gedragen door jongeren en er worden enkele uitbeeldingen van Onze-Lieve-Vrouw geëvoceerd.

Sacramentsprocessie (Horpmaal)

Op sacramentszondag (de tweede zondag na Pinksteren) gaat in de Sint-Lambertusparochie Horpmaal de jaarlijkse sacramentsprocessie uit. Deze processie is ontstaan in 1895, onder impuls van de toenmalige pastoor E.H. Cartuyvels.

Sacramentsprocessie (Kerkom (Boutersem))

Op de vierde zondag van september gaat in Kerkom ieder jaar een sacramentsprocessie uit. In deze religieuze stoet worden alle heiligenbeelden uit de Kerkomse Sint-Martinuskerk meegedragen, met onder andere het beeld van patroonheilige Sint-Martinus en het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Eeuwigdurende Bijstand. Achteraan in de processie draagt de priester de gewijde hostie (het Heilig Sacrament) onder een baldakijn. De processiegangers worden muzikaal begeleid door Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid.

Sacramentsprocessie (Koningshooikt (Lier))

Al sinds de bouw van de 19de eeuwse parochiekerk Sint-Jan-Evangelist in Koningshooikt gaat er in het dorp een sacramentsprocessie uit. Een Sacramentsprocessie is opgevat als een rituele evocatie van een misviering. De  groepen beelden de verschillende onderdelen van de eucharistieviering uit. Sinds 1842, het jaar waarin de kapel aan de B.

Vooral voor de Eerste Wereldoorlog was Laak een bedevaartsoord voor pelgrims die bij Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten hulp en bijstand kwamen afsmeken tegen ziektes en sterfgevallen. Tegenwoordig gaat op sacramentszondag de jaarlijkse sacramentsprocessie uit, waarbij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten wordt meegedragen door vier vrouwen. De processie gaat door een aantal straten van de parochie en houdt enkele keren halt bij verschillende rustaltaren voor de zegening met het Heilig Sacrament.

Op sacramentszondag is er in Millen de jaarlijkse sacramentsprocessie. Tot 2002 waren er ieder jaar twee processies in Millen, maar toen werd de Rozenkransprocessie afgeschaft. De sacamentsprocessie opent met de misdienaars met het processiekruis en de plaatselijke harmonie. Daarna volgen de schoolkinderen die, in hun specifieke processiekledij, een aantal thema's uitbeelden, zoals de Heilige Barbara met de mijnwerkertjes, de Heilige Cecilia met kinderen, Onze-Lieve-Vrouw met de engeltjes, de Heilige Familie en de herders en de groep van de pages of de jongelingen.

Ieder jaar op de eerste zondag van juni is er een processie in Nieuwmoer. De processie wordt georganiseerd door de parochie Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen en start na de eucharistieviering van negen uur. Vroeger zouden er jaarlijks twee processies hebben rondgegaan in Nieuwmoer, maar sinds de jaren '70 is het er nog slechts één. De processie trekt traditioneel naar het Onze-Lieve-Vrouw kapelletje op het Matruyepleintje en terug.

Twee keer per jaar gaat de sacramentsprocessie uit in de Sint-Catharinaparochie in Sint-Katelijne-Waver. De eerste keer gaat de processie uit op sacramentszondag en de tweede keer met de kermis in september. De processie wordt zeker al sinds 1887 georganiseerd. Er bestaan drie verschillende trajecten van de processie, telkens wordt een andere buurt aangedaan.

Op de eerste zondag na Pinksteren is er in Sint-Martens-Lennik jaarlijks een Sacramentsprocessie. Vroeger ging er ook een tweede processie uit in Sint-Martens-Lennik, maar dat is tegenwoordig niet langer het geval. De Sacramentsprocessie vertrekt aan de Sint-Martinuskerk en legt afwisselend een groot en een klein parcours af. Vooraan in de processie lopen de misdienaars, de fanfare en de verenigingen met hun vlaggen. Traditioneel beelden schoolkinderen de apostelen uit. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw en het schrijn van Sint-Martinus worden gedragen door jongeren.

In de Sint–Rochus parochie overleeft nog altijd de traditie een Sacramentsprocessie door de straten van Sombeke te laten uitgaan op de zondag tegen Sacramentsdag. In de ingangspoort van het Kasteel wordt dan een kapel opgebouwd.

Sacramentsprocessie (Viversel (Heusden-Zolder))

In 1317 gebeurde in Viversel (Heusden-Zolder) het mirakel van de bloedende hostie. Volgens de overlevering werd de kapelheer bij een stervende geroepen in het gehucht ‘Den Dickel’. Daar aangekomen zette hij de hostiedoos op een tafel en ging in de kamer van de zieke de biecht afnemen. Toen hij achteraf de zieke de communie wilde geven, merkte hij dat de hostie door iemand was aangeraakt en bloedde. Daarom vertrok hij in allerijl met de bloedende hostie naar de abdij van Herckenrode. Even buiten het dorp knielde een kudde schapen voor dit wonder. Dit gebeurde op de Sacramentsberg.

Sacramentsprocessie (Zuienkerke)

Al in 1575 ging er een Sacramentsprocessie door de straten van Zuienkerke. Een gebruik die tot op de sag van vandaag in ere wordt gehouden. In 1978 werd de processie tijdens jaar van het dorp in vernieuwd en ook recentelijk werd de processie vernieuwd. De processie gaat van start na de hoogmis van 10u30 aan de Sint-Michielskerk. Vroeger ging een sacramentsprocessie door op de zondag na Heilig Sacramentsdag, een feest ingesteld als dank voor het Heilig Sacrament.

Sacramentsprocessie en Halfoogstprocessie (Moerzeke (Hamme))

Tweemaal per jaar trekt er een processie door de straten van Moerzeke. De eerste keer is dit op sacramentszondag, de tweede keer op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (15 augustus). Voorop loopt het muziekkorps van de chiro. Daarna volgen een aantal jongeren met oude processievaandels met de uitbeelding van de mysteries. Ook de plaatselijke brandweer loopt mee met het beeld van hun patroonheilige, de Heilige Barbara.

Op de vrijdag voor Sinksen (Pinksteren) wordt in kleuterschool 't Voelsprietje in Veurne Sinksenbruid gevierd. Het gebruik houdt in dat kinderen vroeger naar school komen dan gewoonlijk. Ze dragen dan ook een kroontje op het hoofd, dat gemaakt van veld- en boterbloemen. Het kindje dat als laatste aankomt, wordt het Sinksenbruidje. De andere kindjes vormen een grote kring rond de Sinksenbruid en zingen volgend liedje: 'Sinksenbruid, de leegaard uit. Waart gij vroeger opgestaan, dan had ge nu niet in de ronde moeten staan.

%AutoEntityLabel%

Elk jaar, op de tweede zondag van juli, kermiszondag, trekt de ruitersommegang door Etikhove. Een folkloristisch gebeuren waarbij tientallen te paard of per koets de traditionele tocht door het dorp maken. De ommegang kent haar oorsprong in de 18e eeuw en wordt gelinkt aan de volksdevotie van de Heilige Donatus. 

Meer info over het programma en de oorsprong van de ommegang vind je op de website

Heilige Agatha wordt in Oombergen aangeroepen tegen borstkwalen en allerlei infecties. Volgens de legende zou deze Siciliaanse martelares, die in de 3de eeuw leefde, de borsten zijn afgesneden voor ze stierf. Over het ontstaan van de traditie waarbij er brood wordt verkocht op haar naamdag doen er veel verhalen de ronde. Het meest plausibele verhaal is dat deze traditie voortkomt uit een verandering van zeden. De martelheilige werd immers in de Middeleeuwen steevast afgebeeld met een bord waarop haar twee afgesneden borsten lagen.

Alken heeft als patroonheilige Sint-Aldegondis. Deze heilige leefde in de zevende eeuw in Noord-Frankrijk als de tweede dochter van Walbert IV (graaf van Henegouwen en hertog van Neder-Lotharingen) en Bertillia. Walbert was de rentmeester van de koninklijke goederen. Het meisje groeide op in een zeer vrome familie. Zo stichtten haar zuster en schoonbroer nog tijdens hun leven ieder een eigen klooster. Ook Aldegondis wilde haar leven aan God wijden. Haar ouders wilden echter dat zij zou trouwen en Aldegondis vluchtte het onherbergzame gebied in en een kluizenaarsbestaan.

Pages