Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 243 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Sint-Hubertusviering (Oud-Heverlee)

Net zoals vele andere gemeenten in Vlaanderen viert ook Oud-Heverlee de patroonheilige van de jacht. Sint-Hubertus van Luik is dan ook nog steeds een populaire heilige. Denk maar aan de vele jacht- en ruiterverenigingen, die zijn naam dragen. Sint-Hubertusvieringen gaan meestal gepaard met een aantal vaste rituelen en gebruiken: eucharistieviering, jachthoorns, dierenzegening, sint-hubertusbrood en (ruiter)wandelingen. De heilige werd in de 7de eeuw geboren en diende aan het hof van Pepijn van Herstal. Nadat zijn vrouw was overleden, ging hij een devoot leven leiden.

Sint-Hubertusviering (Overwinden (Landen))

Sinds 1994 organiseert Landelijke Rijvereniging Pepijn van Landen in de aanloop naar 3 november, de naamdag van Sint-Hubertus, ieder jaar een Sint-Hubertusviering in Overwinden. Gelovigen kunnen dan met hun honden, paarden en andere dieren een misdienst in openlucht bijwonen. Deze mis wordt opgeluisterd door hoornblazers 'De Gezellen van Sint-Hubertus'. Tijdens de dienst wordt ook brood gewijd en uitgedeeld aan de aanwezigen. Dieren die van het brood te laten eten, zouden beschermd zijn tegen hondsdolheid. Na de mis is er een dierenzegening.

Sint-Hubertus,de patroonheilige van de jacht, wordt in Schaffen jaarlijks gevierd. Hij is de patroonheilige van de parochie. Een aantal verenigingen in het dorp dragen zijn naam, zo ook de lokale fanfare, de Sint-Hubertusfanfare. Tijdens de eucharistieviering in de Sint-Hubertuskerk zorgt het muziekskorps voor de muziek.

Sint-Hubertusviering (Sint-Huibrechts-Lille (Neerpelt))

In Sint-Huibrechts-Lille, een deelgemeente van Neerpelt, wordt ieder jaar op het dorpsplein een openluchtviering ter ere van Sint-Hubertus gehouden. Tijdens de eucharistieviering wordt sint-hubertusbrood gewijd, dat nadien uitgedeeld wordt aan de aanwezigen. Na de mis worden huisdieren, paarden en ruiters gezegend. In de namiddag is er een sint-hubertuswandeling.

Sint-Hubertusviering (Tervuren)

Hubertus van Luik werd geboren in de zevende eeuw na Christus. De legendevorming rond Hubertus is gebaseerd op de 7 heiligenlevens die over hem bestaan. De meest bekende legende houdt in dat hij op Goede Vrijdag ging jagen, terwijl iedereen in de kerk zat. Toen hij op zijn tocht een hert wilde doden, zag hij plots een kruis in het gewei van het dier, dat hem gebood naar de bisschop van Maastricht te gaan. Hubertus gehoorzaamde. In 705 werd hij zelf bisschop van Maastricht. Omdat hij de bisschopszetel daarna liet overbrengen naar Luik, werd hij ook de eerste bisschop van Luik.

Sint-Hubertusviering (Tongeren)

Sint-Hubertus wordt in Tongeren elk jaar op de eerste zondag na 3 november gevierd. Het is daarbij de gewoonte dat er jaarlijks een eucharistieviering in openlucht wordt georganiseerd. Het is een viering, waarbij er een centrale plaats wordt gegeven aan huisdieren en hun baasjes. De huisdieren worden na de dienst gezegend.

Sint-Hubertusviering (Waregem)

Op heel wat plaatsen in Vlaanderen worden er in oktober en november Sint-Hubertusvieringen gehouden. Men viert er het naamfeest van de patroonheilige van de jacht. Zijn naamfeest valt op 3 november. De viering betekent het begin van een nieuw jachtseizoen en men vraagt de heilige om de jagers en de dieren te beschermen. In Waregem gaat de Sint-Hubertusviering voor dag en dauw van start met een wandeling. Nadien is er de Sint-Hubertusviering. De viering wordt opgeluisterd door het jachthorenensemble Rallye Ypara.

%AutoEntityLabel%

De naamdag van Sint-Hubertus valt op 3 november. Omdat Hubertus van Luik de patroonheilige van jachthoorngroep Rallye Westrode is, houdt deze vereniging op die dag ieder jaar een bijzondere viering ter zijner ere. Traditiegetrouw gaat daat deze viering van start met een avondlijke misdienst in de Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans in Westrode. De leden van de jachthoorngroep staan daarbij telkens zelf in voor de muzikale omkadering. Tijdens de mis worden er ook Sint-Hubertusbroodjes gewijd. Na de misdienst heeft voor de kerk een dierenwijding plaats.

%AutoEntityLabel%

18 april is de feestdag van Sint-Idesbald. Deze Idesbaldus Van der Gracht was van 1155 tot 1167 abt van Cisterciënzerabdij Ten Duinen in Koksijde. Sint-Idesbald is tevens de patroon van de vissers, de landbouwers en de Vlaamse adel. In 1623 ontdekten monniken onder het puin van de Ten Duinen-abdij een loden kist met daarin het ongeschonden lichaam van Idesbald. Die ontdekking betekende meteen ook de start van een diepe verering van de abt in het kustgebied. Op de plek waar het lichaam gevonden werd, zou een kruis geplaatst zijn.

Sint-Jan Evangelist Processie (Hoksem (Hoegaarden))

Johannes, ofwel Jan, was van beroep, evenals Petrus, Andreas en Jakobus, visser. Hij werd de meest geliefde leerling, apostel, van Jezus. Steeds is hij aanwezig geweest bij de bijzondere gebeurtenissen in het Openbare leven van Jezus. Hij was dan ook een bevoorrecht getuige om de verhalen te noteren. Hij is dan ook een van de evangelisten. Johannes leefde tot in hoge ouderdom en rond het jaar 100 is hij nabij Efese gestorven. Hier heeft hij ook zijn laatste rustplaats gevonden. Hij is de enige apostel die een natuurlijke dood is gestorven.

Sint-Jansprocessie (Schriek (Heist-Op-Den-Berg))

De traditie van de Sint-Jansprocessie gaat ver terug in de tijd. Sint-Jan de Doper is de patroonheilige van Schriek en zeker al voor 1562 ging de processie door de straten van het dorp. Dat weet men door het processievaantje dat de kerk nog zonder het uurwerk van 1562 afbeeldt. De oudste kerkrekeningen van dat jaar vermelden een speelman. En om de orde te handhaven werden de ‘heynen’ of de ‘wildemannen’ ingezet. Dat waren verklede jongeren die het hele gebeuren in goede banen moesten leiden. Later werden deze bijgestaan door de ’jonkheit van Betecom’ te paard en met volle montuur.

Sint-Kristoffelbedevaart met autozegening (Bocholt)

De St.-Kristoffelbedevaart in Bocholt is de oudste en de grootste in Limburg. Het is een ideaal moment voor de weggebruikers om even stil te staan bij het eigen rijgedrag, naar het voorbeeld van St.-Kristoffel, de patroonheilige van alle weggebruikers. Elk jaar kan iedereen die wil zijn voertuig en uiteraard ook zichzelf gaan laten zegenen aan de kerk van Bocholt. Dit is een traditie die al sinds 1931 in ere wordt gehouden.

Op de laatste zondag van september is er in Peutie de jaarlijkse Sint-Leonardusprocessie. De heilige Leonardus wordt in Peutie als bedevaartsheilige vereerd. In deze processie wordt niet alleen zijn beeld meegedragen, maar beelden figuranten ook een aantal scènes uit zijn leven uit. Vooraan in de bedevaartsprocessie lopen jongens en meisjes rond het beeld van Sint-Martinus, de patroonheilige van Peutie. De Sint-Leonardusprocessie vertrekt steeds om 11u aan de Sint-Martinuskerk. Aan de kerktrappen worden er dan Sint-Maartenkoeken uitgedeeld aan de kinderen.

Sint-Leonardusprocessie (Sint-Lenaarts (Brecht))

De gemeente Sint-Lenaarts dankt haar naam aan haar patroonheilige Sint-Leonardus. Sint-Leonardus of Leonard van Noblac leefde volgens de overlevering in de vierde eeuw. Als lid van een adellijke familie verbleef hij aan het hof van Clovis. Die gaf hem de toestemming om gevangen te bezoeken en te bevrijden. Omwille van zijn goede werk, wilde Clovis Leonardus ook als bisschop aanstellen. Leonardus weigerde de titel echter en trok zich als kluizenaar terug in het zuiden van Frankrijk. Daar zochten gelovigen hem regelmatig op voor goede raad en verrichte Leonardus een aantal wonderen.

Sint-Leonardusprocessie (Zoutleeuw)

Sinds 1274 gaat op Pinkstermaandag een Sint-Leonardusprocessie uit in Zoutleeuw. Met deze eeuwenoude traditie geeft Zoutleeuw uiting aan de volksdevotie rond zijn patroonheilige. De processiedag start om 10u met een eucharistieviering in de Sint-Leonarduskerk. De processie zelf sluit daar meteen op aan. In de processie lopen een 300-tal figuranten mee. Zij beelden het leven en de verering van Leonardus uit. In elke editie wordt bovendien ook een actueel thema aangekaart. Naast de figuranten stappen ook een aantal vendel- en muziekgroepen mee.

%AutoEntityLabel%

In Tielt-Winge is het een traditie dat er een sint-maartensvuur wordt gestookt op de vooravond van 11 november. Vroeger betekende Sint-Maarten het begin van de winter. Rond deze periode werd het vee uit de weiden geleid en werd de pacht betaald. De avonden werden korter, zodat er voor vuur, voedsel en warme kledij moest gezorgd worden. Tegen deze achtergrond was het de traditie om het sint-maartensvuur te ontsteken als een vreugdevol volksgebeuren. Op andere plaatsen in Vlaanderen is de sint-maartensviering vandaag een kinderfeest.

Ieder jaar gaat in Laarne op Pinstermaandag een processie ter ere van Macharius uit. Macharius leefde in de 11de eeuw. Hij werd geboren in Armenië, maar reisde tijdens zijn leven erg veel rond. Tijdens zijn omzwervingen kwam hij ook in Vlaanderen terecht. In Gent sloot hij zich aan bij de monniken van de Sint-Baafsabdij. Net toen hij op het punt stond om weer verder te trekken, brak de pest uit. Terwijl Macharius in Laarne was, werd hij zelf ook ziek. In zijn ziekenbed kreeg hij een visioen: er zou pas een einde aan de plaag komen als hij zelf stierf.

Sint-Margaretha Ommegang (Baardegem (Aalst))

Sint-Margaretha is de patrones van de vroedvrouwen. Zij wordt aangeroepen bij barensweeën, zwangerschaps- en vruchtbaarheidsproblemen, krampen en borstkwalen en tegen kinkhoest. Margaretha werd in de 3de eeuw na Christus geboren in Antiochie (Syrie). Ze kwam uit een heidens gezin, maar werd door haar min christelijk opgevoed. Toen haar vader vaststelde dat ze de afgoden afzweerde, leverde hij haar over aan stadhouder Olybrius. Deze man werd verliefd op haar, maar zijn liefde werd door de godsvruchtige Margaretha niet beantwoord.

Margaretha werd geboren in de 3de eeuw in Antiochie (Syrie). Ze werd door haar min christelijk opgevoed. Toen haar vader zag dat ze de afgoden afzweerde, schonk hij zijn dochter aan stadhouder Olybrius, de stadhouder. Olybrius werd verliefd op haar, maar de godsvruchtige Margaretha vernederde hem door zijn liefde af te wijzen. Olybrius liet haar daarop gevangen nemen en folteren. Ze werd met fakkels gebrand, in kokend water gelegd en aan haar haren opgehangen en gegeseld. Volgens de legende werd Margaretha tijdens haar gevangenschap bezocht door de duivel.

Sint-Odradaprocessie (Balen)

Odrada was een adellijk meisje dat in de 8ste eeuw geboren werd in Scheps bij Balen aan de Nete. Odrada was vroom en wilde haar leven geheel aan God toewijden. Iedereen werd er vriendelijk ontvangen en geholpen: armen, zwervers, reizigers, pelgrims. Odrada hield zich bezig met bidden en liefdadigheid. Toen na de dood van haar moeder een stiefmoeder in huis kwam, ontstonden tussen haar en Odrada heel wat problemen. Zo was er elk jaar een bedevaart naar de kerk van Millegem.

%AutoEntityLabel%

Sinds 1902 gaat er in Opwijk de Sint-Pauluspaardenprocessie door. Tijdens de processie wordt het leven van de heilige uitgebeeld, nadien worden de dieren gezegend. Het is immers zo dat de apostel Paulus al meerdere eeuwen in Opwijk vereeerd wordt. Hij is sinds de 15de eeuw patroonheilige van de gemeente en de huidige kerk, nu de monumentale Sint-Pauluskerk, werd naar hem genoemd.  In 1902 werd de eerste Sint-Paulusbedevaart met paarden gehouden.

Sint-Rochus Hondenwijding (Meldert (Aalst))

Op 16 augustus wordt Sint-Rochus gevierd. Deze heilige werd omstreeks 1298 in de Franse stad Montpellier geboren. Hij was een zoon van welgestelde ouders. Toen zijn ouders stierven, schonk hij al zijn bezittingen aan de armen en vertrok hij op pelgrimstocht naar Rome. Onderweg kwam hij veel pestlijders tegen. Hij hielp zo vaak hij kon de zieken verzorgen en genas er een aantal door het maken van een kruisteken. In de terugtocht werd hij echter zelf ziek.

Sint-Rochusfeesten (Zutendaal)

Op 16 augustus wordt Sint-Rochus gevierd. Deze heilige werd omstreeks 1298 in de Franse stad Montpellier geboren. Na de dood van zijn ouders, schonk hij al zijn bezittingen aan de armen en trok als pelgrim naar Rome. Onderweg kwam hij veel mensen tegen die de pest hadden. Hij verzorgde ze en genas er veel door het maken van een kruisteken. Op de terugweg kreeg hij echter zelf de ziekte. Volgens de legende bleef hij een tijdlang in een hut in het bos, waar hij verzorgd werd door een engel en een hond. De hond haalde elke dag een stuk brood voor hem en likte zijn wonden schoon.

Sint-Rochusommeganck (Huldenberg)

Om de drie jaar trekt de Sint-Rochusommeganck door Huldenberg. De verering van de Heilige Rochus gaat terug tot 1600, toen hij Huldenberg en omgeving beschermde tegen een pestepidemie. Als dankbaarheid voor zijn tussenkomst zou toen een altaar in de Onze-Lieve-Vrouwkerk naar hem genoemd zijn. In 1727 werd de Sint-Rochuskapel gebouwd. Na de halfoogstkermis werd het beeld van de heilige in processie naar deze kapel gebracht. Deze processie werd jarenlang gehouden tot ze in de jaren 60 werd afgeschaft. Op 15 augustus 1976 werd er echter een nieuwe optocht georganiseerd.

Op 16 augustus wordt Sint-Rochus gevierd. Deze heilige werd omstreeks 1298 in de Franse stad Montpellier geboren. Na de dood van zijn ouders, schonk hij zijn bezittingen weg en trok hij als pelgrim naar Rome. Onderweg kwam hij veel pestlijders tegen. Hij hielp vaak met het verzorgen van de zieken en genas ze met een kruisteken. Op zijn terugweg kreeg hij echter zelf de pest. De legende vertelt dat Rochus zich in het bos in een hut in de buurt Piacenza vestigde om daar in alle rust te sterven.

Pages