Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 627 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Peerommegang en Half-Oestfeesten (Emelgem)

De Peerommegang in Emelgem is wellicht een van de oudste bedevaarten van Vlaanderen. Vandaag is de verering beperkt tot een eucharistieviering op 15 augustus, die nog druk bezocht wordt door de dorpsinwoners en de streekgenoten. Vroeger trok de bedevaart heel wat bedevaarders aan en waren er wel drie processies. Over de oorsprong van de verering is weinig bekend, maar men neemt aan dat de Mariaverering in Emelgem  zeker al van in de 14de eeuw dateert.

%AutoEntityLabel%

In de oude kapel van het Julianusgasthuis wordt op Witte Donderdag een uitgebreid banket voorzien voor 12 gasten. Met dit tafereel wordt herinnerd aan het Laatste Avondmaal. Omdat de vasten dan nog niet beëindigd is, worden enkel visgerechten geserveerd. Vroeger werden ook de voeten van de genodigden gewassen, maar daar is men intussen van afgestapt. Wel wordt centraal op de tafel een christusbeeld geplaatst, dat ingesmeerd is met boter.

%AutoEntityLabel%

Volgens de overlevering zou de volksfiguur Pierlala geboren zijn in Ursel. Hoewel niemand weet wanneer dat precies was, is Pierlala er al honderden jaren bekend. Bovendien vieren de inwoners van Ursel sinds jaar en dag ook kermis rond zijn figuur. Pierlala lijkt een beetje op de volksheld Tijl Uilenspiegel, maar is minder dapper en houdt zich niet bezig met politiek. Hij gaat problemen uit de weg met een klucht en een kwinkslag. Hij is te herkennen aan zijn pijp en zijn bierpot.

%AutoEntityLabel%

Een pikkeling is een afgepikte garve die op het stoppelveld te drogen ligt. Op het feest, de Faluintjes, (Aalsterse deelgemeenten Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel) wordt sinds 1970 jaarlijks het landbouwleven van vroeger opgeroepen. Vooral de oogst komt ruim aan bod. Het is een mooie verzameling van al dan niet teloorgegane elementen van de landbouw. Allerlei activiteiten worden in de historische hoeven van de streek voorgesteld. 

%AutoEntityLabel%

Tijdens het Pinksterweekend kun je in de feesttent aan kasteel Schoonbeek-Beverst in Bilzen terecht voor het Pinksterfestival van de Koninklijke Harmonie "Ons Verlangen". Op zaterdagavond staan een Pinksterbarbecue en een fuif op het programma. Zondagmorgen is er eerst een eucharitistieviering, die de harmonie verzorgt. Daarna volgen er een matineeconcert en een Pinksterbrunch. In de namiddag brengen verschillende harmonieën een concert. Verder is er na het matineeconcert früschoppen geanimeerd door een blaaskapel.

De vijftigste dag na Pasen (de verrijzenis van Jezus) en de tiende dag na Hemelvaartsdag (de hemelvaart van Jezus) viert de christelijke gemeenschap Pinksteren of Sinksen. Op deze dag wordt de neerdaling van de Heilige Geest herdacht. in de Sint-Jozefsparochie in Londerzeel gaat op deze dag traditioneel een Pinsterprocessie uit. De optocht staat volledig in het teken van het leven van Christus en toont bijbelse taferelen. De processie start om 10u30 aan de kerk van Londerzeel.

Tot in het begin van de jaren 1960 was er in Prosperpolder jaarlijks een kermis. Toen besloten werd om die niet langer te organiseren, verenigde een aantal buurtbewoners zich met het plan om voor een alternatief te zorgen. Zo ontstond Feestcomité De Poldervrienden. Sinds 1965 staat deze vereniging ieder jaar in voor de organisatie van de Polderfeesten in het eerste weekend van september. Een tijdlang gingen de Polderfeesten op vrijdagavond van start met een fuif, maar door de concurrentie met een muziekfestival in een naburige gemeente, is dat intussen niet meer het geval.

Al meer dan 100 jaar wordt in Bellem de Pompelmoeskermis georganiseerd. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, heeft deze kermis niets met pompelmoezen te maken. Pompelmoes is hier eigenlijk een verbastering van pompmoes, waarmee de moes van pompoenen bedoeld wordt. Op het moment dat de kermis gehouden wordt, zijn pompoenen namelijk oogstrijp. Vroeger werden ze na de oogst gesteriliseerd. Het vlees van de pompoenen werd dan tot moes verwerkt en in bokalen opgelegd, zodat het langer bewaard kon worden.

Pompoenkampioenschap (Duisburg)

Op de eerste zaterdag van oktober worden in Duisburg ieder jaar het Belgische en het Europese pompoenkampioenschap gehouden. Reuzenpompoentelers uit België en daarbuiten komen dan met hun grootste vrucht naar het dorp. Met een officiële weging wordt vervolgens bepaald wie de zwaarste pompoen heeft gekweekt en dus de kampioenstitel krijgt. Er zijn aparte wedstrijden voor pompoenen en voor squashpompoenen.

Pompoenstoet (Wildert (Essen))

Sinds 2000 organiseert de KWB van Wildert jaarlijks een wedstrijd pompoenen kweken. Tijdens het kweekseizoen proberen leden van de vereniging dan volgens de regels van de kunst een zo groot mogelijke pompoen te telen. Het kweekseizoen wordt vervolgens afgesloten met de feest op de eerste zondag van oktober. Aanvankelijk was er alleen een weging. Doordat er ieder jaar meer randactiviteiten aan het programma toegevoegd werden, groeide deze weging gaandeweg uit tot een volksfeest dat in de hele regio gekend is: de Pompoenfeesten.

%AutoEntityLabel%

Posse Leest is de jaarlijkse dorpskermis in Leest. Dit evenement is gegroeid uit de verering van het beeld van Sint-Cornelius, dat al sinds 1841 in de Sint-Niklaaskerk in Leest staat. Sindsdien was het gebruikelijk dat bedevaarders op paasmaandag naar Leest kwamen om het beeld aan te roepen tegen stuipen en andere kinderziekten. Bij die gelegenheid werd ook driemaal rond de kerk gelopen. Dit gebruik werd 'de begankenis van Sint-Cornelius' genoemd. Intussen is deze lokale heiligenverering uitgegroeid tot een groots volksfeest.

Potjèrkruiwagenkoers (Ramsel)

Naar aanleiding van de eerste editie van Parijs-Dakar organiseerde een groep vrienden in 1979 een eigen koers in Ramsel. In tegenstelling tot de bekende autorally streden ze in Ramsel echter niet met wagens, maar met kruiwagens om de eerste plaats. De Potjèrkruiwagenkoers is immers een race waarbij men met een verbouwde kruiwagen een parcours met een aantal hindernissen en proeven moet afleggen. ‘Potjèr’ is het Ramselse dialectwoord voor potaarde of steenbakkersklei en verwijst naar het verleden van de streek. Ramsel stond vroeger bekend om haar kleiputten.

Praalstoet van de Gouden Boom (Brugge)

De vijfjaarlijkse Praalstoet van de Gouden Boom werd in 1958 gecreëerd en werd ter gelegenheid van Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa, grotendeels nieuw geconcipieerd.Centraal thema blijft de “Wapenpas van de Gouden Boom” die in 1468 op de Brugse Markt werd gehouden ter gelegenheid van het huwelijk van Karel de Stoute, graaf van Vlaanderen en hertog van Bourgondië, met de Engelse prinses Margaretha van York.

%AutoEntityLabel%

De Prinsenhoffeesten zijn een jaarlijks terugkerend feestweekend in de Gentse buurt Prinsenhof. Voor de organisatie ervan slaan twee verenigingen de handen in elkaar: de vzw Dekenij Prinsenhofbuurt en de vzw Prinsenhof Cultuur. Hun doel is om via het feestweekend de band tussen de buurtbewoners te versterken.

In het begin van de negentiende eeuw werd Eikevliet geteisterd door een epidemie van cholera. De inwoners van het dorp smeekten de Heilige Maagd Maria om haar bescherming tegen deze ziekte en bouwden in 1833 de Kouterkapel. Hier ligt meteen ook de oorsprong van de kruisprocessie die tussen 1833 en 1960 over de Kouter is getrokken. In 1999 werd er terug aangeknoopt met deze traditie en ging er opnieuw een processie uit in Eikevliet, ditmaal aan de vooravond van mei. Sindsdien trekt de processie er jaarlijks op uit.

Op sacramentszondag gaat in Genoelselderen (Riemst) jaarlijks de processie uit. Deze processie is reeds een jarenlange traditie in het dorp. Verschillende verenigingen helpen mee om ze te kunnen laten uitgaan. In de processie wordt het Heilig Sacrament gedragen, net als het beeld van Onze-Lieve-Vrouw, dat vermoedelijk in 1904 werd aangekocht. Daarnaast worden ook de vlaggen van Kindsheid Jezus, de Heilige Christina en de patroonheilige van Sint-Martinus meegedragen. De processie start steeds aan de kerk.

%AutoEntityLabel%

Sinds het ontstaan van de processie in 1852 gaat er in Godsheide bij Hasselt een processie uit. De processie is opgedragen aan de patroonheilige van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Godsheide en Sint-Odilia. Er worden in de kerk van Godsheide immers relikwieën van deze heilige bewaard. Naar jaarlijkse traditie dragen de scouts het beeld van Onze-Lieve-Vrouw tijdens de processie. Harmonie Demergalm begeleidt het tafereel met de toepasselijke muziek.

In Hoeselt trekt er sinds mensenheugenis een processie door de straten van de gemeente.

Vanaf 1652 werd er in Houwaart jaarlijks een processie gehouden op 8 september, de feestdag van Maria-Geboorte. Toen al werd het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Roeselberg meegedragen.

De processie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw der Kranken werd voor het eerst georganiseerd in 1695 en gaat elk jaar uit op de eerste zondag van juli. Na een eucharistieviering trekken de processiegangers dan met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw door de dreven van de boskapel Onze-Lieve-Vrouw Behoudenis der Kranken. Deze kapel werd gebouwd op de plaats van het oude bevaartsoord uit 1658, aan het einde van een eikendreef tussen Wolvertem en Imde. De kapel werd door de kasteelheer van Imde uitgebreid in 1707 en later aan de kerk van Wolvertem overgedragen.

Op sacramentszondag is er jaarlijks in Leut een processie, voorafgegaan door een eucharistieviering. De schutterij van de parochie Sint-Petrus, die dezelfde patroonheilige heeft als de parochie zelf (Sint-Pieter), opent de processie. Daarna volgen groepen van verschillende parochies, zoals Sint-Barbara, Sint-Petrus en Sint-Gillis. In de processie loopt ook een groep oud-mijnwerkers, die hun patroonheilige meedragen. Zij worden vaak vergezeld door jongetjes in mijnwerkerskledij die typische mijnwerkersattributen meedragen.

Processie (Overmere)

De oudste vermelding van de jaarlijkse processie op 15 augustus te Overmere dateert van 1843. Toen vermeldde een priester in zijn wekelijkse preek '…op 15 augustus vertrekt de processie als naar gewoonte…'. De processie bestond toen dus al langer. In het midden van de twintigste eeuw waren er nog ieder jaar drie processies in Overmere, maar enkele deze op 15 augustus bestaat nu nog. Tegenwoordig is de processie wel heel wat bescheidener van omvang dan toen. Voorop lopen de plaatselijke fanfare en de vaandeldragers van de plaatselijke verenigingen.

Processie (Veerle (Laakdal))

Reeds in 1802 trok er op kermiszondag in september een processie uit in Veerle, als herdenking van de kerkwijding. De Mariaverering dateert er reeds van veel vroeger. Het succes van de processei wisselde in de loop der jaren. In de twintigste eeuw was er tot 1969 een sacramentsprocessie en een processie met halfoogst. De parochieraad besliste toen om enkel nog de sacramentsprocessie te laten doorgaan, maar ook deze verdween twee jaar later. Sinds 1978 heeft er echter opnieuw een jaarlijkse processie plaats in het dorp, ditmaal op de dag van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.

Pages