Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 614 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Sint-Maartensviering (Beveren-Waas)

Op 11 november komt Sint-Maarten naar Beveren. Hij gaat hierbij gekleed als een Romeinse soldaat. Sint-Maarten is de vierde-eeuwse heilige Martinus van Tours. Vooraleer hij zijn leven aan God ging wijden, trad hij als jongeman in dienst van het Romeinse leger. De bekendste legende over Sint-Maarten speelt zich af tijdens zijn soldatentijd. De legende vertelt ons dat Maarten te paard aan de stadspoort van Amiens de helft van zijn mantel heeft weggeschonken aan een verkleumde bedelaar. Diezelfde nacht verscheen Christus mét de helft van de mantel in een droom aan Martinus....

%AutoEntityLabel%

Elk jaar maakt Sint-Maarten, op de vooravond van 11 november, zijn intrede in Koksijde.  Sint-Maarten is de vierde-eeuwse heilige Martinus van Tours. Volgens de legende schonk Martinus de helft van zijn mantel aan een bedelaar die kou leed. Diezelfde nacht verscheen Christus mét de helft van de mantel in een droom aan Martinus. Sint-Maartensgebruiken lijken in veel opzichten op sinterklaastradities. Maar er zijn een aantal duidelijke verschillen. Zo is Sint-Maarten naast een kinderfeest ook een uitgesproken lichtfeest....

Sint-Maartensvuur (Beek (Bree))

Sint-Maarten is de heilige Martinus van Tours. Een bekende legende vertelt dat Martinus de helft van zijn mantel heeft geschonken aan een bedelaar die kou leed. Hij is dan ook de patroonheilige van de armen en de bedelaars. Kort na de dood van Martinus in 397 werd hij als heilige jaarlijks vereerd op 11 november. Op een aantal plaatsen is Sint-Maarten een kindervriend, die grote gelijkenissen met Sinterklaas vertoond. Op andere plaatsen wordt Sint-Maarten veeleer, of uitsluitend, gezien als een lichtfeest. Sint-Maarten betekende immers het begin van de winter....

Sint-Maartensvuur (Kaulille (Bocholt))

Sint-Maarten wordt in Kaulille traditioneel op de vooravond van 11 november gevierd. Net zoals in andere gemeenten in de regio gaat dit gepaard met het branden van een sint-maartensvuur. Het vieren van Sint-Maarten is van oudsher een lichtfeest. Deze periode betekende immers het begin van de winter. Het vee werd uit de weiden geleid en de pacht werd uitbetaald. Het was dan ook de traditie om het sint-maartensvuur te ontsteken als een vreugdevol volksgebeuren. Sint-Maarten is de heilige Martinus van Tours....

De gemeente Kinrooi bestaat uit vijf dorpskernen: Kinrooi zelf, Kessenich, Molenbeersel, Geistingen en Ophoven. In de meeste van deze vijf dorpen worden sint-maartensvuren ontstoken op de vooravond van 11 november. Het is een gebruik dat diep in deze regio is ingebakken. In Kinrooi is het zo dat het de buurt zelf is, of een buurtvereniging, die de traditie in stand houdt. In bepaalde buurten wordt er jaarlijks naast het sint-maartensvuur ook nog een lampionnentocht georganiseerd. Dat is zo in de wijk Brookhook....

De Passerelle trekt woensdag 11 november om 18 uur vanaf het politiekantoor in Lanklaar naar De Vrietsel met Sint-Maarten en de Vuurgeesten. Rond het vuur gratis erwentsoep, zingen en volksdansen.
Ook zij doen een optocht doorheen het centrum. Vanaf 18.00 uur vertrekt de optocht, waarbij de vuurgeesten St.-Maarten vergezellen, aan het politiebureel in de Nieuwstraat. De avond staat bovendien bol van de animatie. Daarnaast wordt er rond het vuur gedanst en worden er natuurlijk ook de typische St.-Maartensliedjes gezongen. Het einde is voorzien omstreeks 19.30 uur.

Sint-Maartensvuur (Meeuwen (Meeuwen-Gruitrode))

Sint-Maarten is de patroonheilige van Meeuwen. De dorpskerk draagt zijn naam en de kerk bezit een 16de-eeuws beeld van Sint-Maarten. Het beeld stelt de heilige voor te paard, terwijl hij zijn mantel deelt met een bedelaar. Het is een van de bekendste voorstellingen van deze heilige. Sint-Maarten is immers ook de patroonheilige van de armen en de bedelaars. Sint-Maarten is in Vlaanderen altijd al een populaire heilige geweest. In een groot aantal plaatsen, vooral in delen van Oost- en West-Vlaanderen, wordt Sint-Maarten gezien als een kinderheilige....

%AutoEntityLabel%

In Tielt-Winge is het een traditie dat er een sint-maartensvuur wordt gestookt op de vooravond van 11 november. Vroeger betekende Sint-Maarten het begin van de winter. Rond deze periode werd het vee uit de weiden geleid en werd de pacht betaald. De avonden werden korter, zodat er voor vuur, voedsel en warme kledij moest gezorgd worden. Tegen deze achtergrond was het de traditie om het sint-maartensvuur te ontsteken als een vreugdevol volksgebeuren. Op andere plaatsen in Vlaanderen is de sint-maartensviering vandaag een kinderfeest....

Sint-Maartensvuur (Wezel (Mol))

In Wezel, bij Mol, wordt er op 10 november een sint-maartensvuur aangestoken. De traditie was lange tijd op zijn retour, maar kent de laatste jaren een heropleving kent. Al zeker twintig jaar lang wordt dit sint-maartensvuur succesvol georganiseerd. Het evenement trekt jaarlijks honderden mensen aan. Naast het vuur is er ook nog randanimatie en vuurwerk....

Sint-Maartensvuur | Sinte-Mette-Viering (Olen)

Op 10 november wordt er in Olen een sint-maartensvuur aangestoken. De organisatie ervan is in handen van de Chiro van Olen-Centrum. In Olen noemen ze Sint-Maarten ook Sinte-Mette. In Olen is de viering van Sint-Maarten een echt lichtfeest. De avond gaat van start met een fakkeltocht. Daarna wordt er een groot sint-maartensvuur gestookt op de terreinen van de Weeën. De buurtwoners worden in de aanloop van het gebeuren opgeroepen om hout aan te leveren voor de brandstapel....

Ieder jaar gaat in Laarne op Pinstermaandag een processie ter ere van Macharius uit. Macharius leefde in de 11de eeuw. Hij werd geboren in Armenië, maar reisde tijdens zijn leven erg veel rond. Tijdens zijn omzwervingen kwam hij ook in Vlaanderen terecht. In Gent sloot hij zich aan bij de monniken van de Sint-Baafsabdij. Net toen hij op het punt stond om weer verder te trekken, brak de pest uit. Terwijl Macharius in Laarne was, werd hij zelf ook ziek. In zijn ziekenbed kreeg hij een visioen: er zou pas een einde aan de plaag komen als hij zelf stierf....

Sint-Margaretha Ommegang (Baardegem (Aalst))

Sint-Margaretha is de patrones van de vroedvrouwen. Zij wordt aangeroepen bij barensweeën, zwangerschaps- en vruchtbaarheidsproblemen, krampen en borstkwalen en tegen kinkhoest. Margaretha werd in de 3de eeuw na Christus geboren in Antiochie (Syrie). Ze kwam uit een heidens gezin, maar werd door haar min christelijk opgevoed. Toen haar vader vaststelde dat ze de afgoden afzweerde, leverde hij haar over aan stadhouder Olybrius. Deze man werd verliefd op haar, maar zijn liefde werd door de godsvruchtige Margaretha niet beantwoord....

Margaretha werd geboren in de 3de eeuw in Antiochie (Syrie). Ze werd door haar min christelijk opgevoed. Toen haar vader zag dat ze de afgoden afzweerde, schonk hij zijn dochter aan stadhouder Olybrius, de stadhouder. Olybrius werd verliefd op haar, maar de godsvruchtige Margaretha vernederde hem door zijn liefde af te wijzen. Olybrius liet haar daarop gevangen nemen en folteren. Ze werd met fakkels gebrand, in kokend water gelegd en aan haar haren opgehangen en gegeseld. Volgens de legende werd Margaretha tijdens haar gevangenschap bezocht door de duivel....

Sint-Martinusviering (Genk)

Sint-Maarten is de heilige Martinus van Tours. De legende vertelt ons dat Martinus de helft van zijn mantel heeft geschonken aan een bedelaar die kou leed. Kort na de dood van Martinus in 397 werd hij als heilige jaarlijks vereerd op 11 november. Het vieren van Sint-Maarten is op veel plaatsen een kinderfeest. Maar evenzeer is het een uitgesproken lichtfeest. Sint-Maarten betekende immers het begin van de winter. Rond deze periode werd het vee uit de weiden geleid en werd de pacht uitbetaald. Tegen deze achtergrond was het de traditie om het sint-maartensvuur te ontsteken. ...

Sint-Odradaprocessie (Balen)

Odrada was een adellijk meisje dat in de 8ste eeuw geboren werd in Scheps bij Balen aan de Nete. Odrada was vroom en wilde haar leven geheel aan God toewijden. Iedereen werd er vriendelijk ontvangen en geholpen: armen, zwervers, reizigers, pelgrims. Odrada hield zich bezig met bidden en liefdadigheid. Toen na de dood van haar moeder een stiefmoeder in huis kwam, ontstonden tussen haar en Odrada heel wat problemen. Zo was er elk jaar een bedevaart naar de kerk van Millegem....

%AutoEntityLabel%

Sinds 1902 gaat er in Opwijk de Sint-Pauluspaardenprocessie door. Tijdens de processie wordt het leven van de heilige uitgebeeld, nadien worden de dieren gezegend. Het is immers zo dat de apostel Paulus al meerdere eeuwen in Opwijk vereeerd wordt. Hij is sinds de 15de eeuw patroonheilige van de gemeente en de huidige kerk, nu de monumentale Sint-Pauluskerk, werd naar hem genoemd.  In 1902 werd de eerste Sint-Paulusbedevaart met paarden gehouden....

%AutoEntityLabel%

Jaarlijkse herneming van het Sint-Pietersfeest dat op de wijk De Kruisen in Kalken voor het eerst georganiseerd gevierd werd in 1908. Tijdens WO I en gedurende de periode 1939-1950 en 1955-1988 werd het feest niet georganiseerd. Sinds 1989 wordt opnieuw jaarlijks aangeknoopt met de eerder verloren gegane traditie, in dezelfde buurt, met modernere programmatie, maar met een knipoog naar het verleden....

Sint-Rochus Hondenwijding (Meldert (Aalst))

Op 16 augustus wordt Sint-Rochus gevierd. Deze heilige werd omstreeks 1298 in de Franse stad Montpellier geboren. Hij was een zoon van welgestelde ouders. Toen zijn ouders stierven, schonk hij al zijn bezittingen aan de armen en vertrok hij op pelgrimstocht naar Rome. Onderweg kwam hij veel pestlijders tegen. Hij hielp zo vaak hij kon de zieken verzorgen en genas er een aantal door het maken van een kruisteken. In de terugtocht werd hij echter zelf ziek....

Sint-Rochusfeesten (Zutendaal)

Op 16 augustus wordt Sint-Rochus gevierd. Deze heilige werd omstreeks 1298 in de Franse stad Montpellier geboren. Na de dood van zijn ouders, schonk hij al zijn bezittingen aan de armen en trok als pelgrim naar Rome. Onderweg kwam hij veel mensen tegen die de pest hadden. Hij verzorgde ze en genas er veel door het maken van een kruisteken. Op de terugweg kreeg hij echter zelf de ziekte. Volgens de legende bleef hij een tijdlang in een hut in het bos, waar hij verzorgd werd door een engel en een hond. De hond haalde elke dag een stuk brood voor hem en likte zijn wonden schoon....

Sint-Rochusommeganck (Huldenberg)

Om de drie jaar trekt de Sint-Rochusommeganck door Huldenberg. De verering van de Heilige Rochus gaat terug tot 1600, toen hij Huldenberg en omgeving beschermde tegen een pestepidemie. Als dankbaarheid voor zijn tussenkomst zou toen een altaar in de Onze-Lieve-Vrouwkerk naar hem genoemd zijn. In 1727 werd de Sint-Rochuskapel gebouwd. Na de halfoogstkermis werd het beeld van de heilige in processie naar deze kapel gebracht. Deze processie werd jarenlang gehouden tot ze in de jaren 60 werd afgeschaft. Op 15 augustus 1976 werd er echter een nieuwe optocht georganiseerd....

Op 16 augustus wordt Sint-Rochus gevierd. Deze heilige werd omstreeks 1298 in de Franse stad Montpellier geboren. Na de dood van zijn ouders, schonk hij zijn bezittingen weg en trok hij als pelgrim naar Rome. Onderweg kwam hij veel pestlijders tegen. Hij hielp vaak met het verzorgen van de zieken en genas ze met een kruisteken. Op zijn terugweg kreeg hij echter zelf de pest. De legende vertelt dat Rochus zich in het bos in een hut in de buurt Piacenza vestigde om daar in alle rust te sterven....

%AutoEntityLabel%

De legende van de Heilige Rochus begint omstreeks 1295, toen hij geboren werd in Montpellier (Frankrijk). Hij was de zoon van zeer welgestelde ouders. Toen zijn ouders echter stierven toen hij nog vrij jong was, schonk hij al zijn bezittingen aan de armen en trok op pelgrimstocht naar Rome om er de paus te ontmoeten. Onderweg kwam hij veel pestlijders tegen. Hij hielp vaak met de verzorging van de slachtoffers en genas er een aantal door het maken van het kruisteken. Op de terugweg van zijn pelgrimstocht werd hij echter zelf ziek....

Jaarlijks stappen er ongeveer 200 paardenliefhebbers van Michelbeke en omstreken mee in de Sint-Sebastiaan ruiterommegang. Sint-Sebastiaan is de patroonheilige van Michelbeke en werd er aanbeden tegen de pest bij vee. De ommegang zou in de 18de eeuw ontstaan zijn omdat er een pestepidemie uitbrak waarbij vele paarden het leven lieten. Naast het geluid van de vele paardenhoeven vrolijkt een fanfare de ommegang op. De deelnemers krijgen na afloop allen een herinneringsmedaille.

Sint-Servaasommegang (Grimbergen)

Sint-Servaas was een van de eerste geloofsverkondigers van Nederland. Hij was betrokken bij de grote kerkelijke en politieke verwikkelingen van zijn tijd. Rond 340 werd hij benoemd tot bisschop van Tongeren. Zijn naam komt voor in de lijst van Gallische bisschoppen die de orthodoxe geloofsbelijdenis van Sardica (343) ondertekenden tijdens de plaatselijke synode. Tijdens de synode van Rimini (359) behoorde hij tot de verdedigers van het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Op 13 mei 384 is hij te Maastricht gestorven. Hij werd  begraven in de Sint-Servaasbasiliek....

%AutoEntityLabel%

Veronus werd geboren in het begin van de 9de eeuw als zoon van de Duitse koning Lodewijk, en de neef van Karel de Kale, de koning van Frankrijk. Hij was de achterkleinzoon van keizer Karel de Grote. Veronus wilde niet huwen en op 15-jarige leeftijd verliet hij het ouderlijk huis. Hij was vroom en vond dat zijn toekomst bij God lag. Hij wijdde zich dan ook in alle eenvoud aan God. Hij vertrok en kwam terecht in Lembeek-bij-Halle. Hier vestigde hij zich en nam dienst als knecht op een pachthof. Voor iedereen was hij een voorbeeld en geen enkel werk werd door hem geschuwd....

Pagina's