Feestkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de feesten in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 614 feesten. Staat uw feest er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Carnavalsstoet (Lissewege (Brugge))

In 1998 richtten enkele Lissewegenaren de Orde van de Pret op, om zo terug aan te sluiten bij de verloren gegane carnavalstraditie van het dorp. De carnavalsstoet van Lissewege telt inmiddels al zo'n 20 praalwagens. Het is misschien een kleine stoet, maar de pret is er in ieder geval niet minder op. Na de stoet is er een kroegentocht en is het een plaatsje zoeken in de plaatselijke café's. 

Carnavalsstoet (Lokeren)

Carnaval bestaat al sinds mensenheugenis in Lokeren, maar werd in de loop der jaren op verschillende manieren gevierd. Zo waren er na de oorlog de zomercavalcades. De stoeten en het bijgaande verkleden onderging veel ups en downs. Er waren verscheidene carnavalverenigingen in de stad, iedere wijk of straat had er wel één. Het succes ervan was echter niet altijd groot en stilaan dreigde het carnaval in Lokeren uit het straatbeeld te verdwijnen. ...

Het carnavalsweekend begint met een stoet van de school van de jeugdprinses en prins omstreeks 13uur00 op vrijdag. Rond 14uur30 zullen de jeugdprinses en de prins aanwezig zijn op het carnavalsbal van het bejaardencentrum Hoevezal te Lommel.De avond word afgesloten met een carnavalsbal van cv de Heuvelse Hazen.Zaterdag is er een kroegentocht in het centrum van Lommel vanaf 20uur00....

In Lummen zijn er drie carnavalsverenigingen nl.: De Ridders van Het Everzwijn, de Leegdrinkers en de Bierschieters.

Op carnavalszondag trekt de carnavalstoet van de Ridders van het Everzwijn door het centrum van Lummen, voorafgegaan door de reclamestoet. Die publiciteitskaravaan trekt in de voormiddag al door een zeventigtal straten van groot Lummen.

's Avonds geeft de Prins het startschot voor een spetterend carnavalbal in harmoniezaal St. Cecilia. En zijn er prijzen te winnen voor de mooist gemaskerde feestvierders.

%AutoEntityLabel%

Volgens bepaalde bronnen zou er in de middeleeuwen al sprake zijn van carnavalsfeesten en halfvastenvieringen in Mechelen. Vanaf de jaren 1950 was het Verbond der Mechelse Geburenverenigingen in ieder geval nauw met de organisatie van het carnaval in Mechelen betrokken. Een affiche van deze vereniging uit 1951 vermeldt namelijk al een gekostumeerd bal. In 1963 verkoos hetzelfde Verbond voor het eerst ook een Prins Carnaval. In de daarop volgende vijf jaar was dat eveneens het geval....

Carnavalsstoet (Moelingen (Voeren))

De carnavalsvereniging 'De Djimmers'werd opgericht tussen pot en pint. Het eerste jaar al, in 1973, werd er een stoet georganiseerd. Na de stoet is er altijd een mommenbal.

De carnavalsstoet in Neerpelt wordt georganiseerd door caranavalsvereniging De Gezellen van Taxandria. De stoet bestaat telkens uit een vijftigtal wagens, die stemmig verlicht zijn. Aan de stoet gaat een reclamestoet vooraf.

Sinds 2010 organiseert carnavalsvereniging De Bollekes het carnaval in Opglabbeek. Aan de bijhorende carnavalsstoet nemen jaarlijks zo'n 20 groepen uit Opglabbeek en omstreken deel. De traditie wil dat de stoet ieder jaar op gang getrokken wordt door 'de Os'. Na de stoet is er een groot carnavalsbal.

Carnavalsstoet (Putte)

Het carnaval in Putte wordt georganiseerd sinds 1976. Elk jaar tijdens het weekend van palmzondag wordt er uitbundig feest gevierd. Het carnaval gaat van start met een kroegentocht op vrijdagavond. Op zaterdag is er een heus Prinsenbal en op zondag is er de carnavalsstoet. De stoet telt een 60-tal wagens. Er zijn ook delegaties uit het buitenland (o.m. Duitsland) aanwezig.

Carnavalsstoet (Sint-Martens-Voeren (Voeren))

Op de zondag na Aswoensdag trekt carnavalsvereniging De Boemelaire door Sint-Martens-Voeren. De feestneuzen betrekken het publiek bij hun uitvoering en dat maakt het feest dubbel gezellig. In het dorp wordt ook een kindercarnaval georganiseerd.

De carnavalsoptocht in Teuven wordt op de zaterdag voor Aswoensdag gehouden. De optocht bestaat sinds 1985 en is sindsdien uitgegroeid tot een happening die ook carnavalisten van ver buiten de gemeentegrenzen aantrekt.

Op de tweede zondag van maart trekt in Torhout een carnavalsstoet door de stad. De stoet telt gewoonlijk een veertigtal kleurrijke wagens en bestaat uit groepen uit binnen- en buitenland. Het parcours loopt van de Oostendestraat naar de Stationsstraat. Rond halfzes wordt op de Markt Pier Sparre verbrand.

Carnavalsstoet (Uikhoven (Maasmechelen))

Maasmechelen kent een sterke traditie op het vlak van carnaval vieren. Net als in de andere Maasmechelse deelgemeenten gaat ook in Uikhoven een carnavalsstoet uit. Deze jeugdstoet trekt om 14u11 door het centrum van het dorp. Ook de Jeugdprins of Jeugdprinses is dan van de partij. Op de avond van de stoet heeft nog een Stoetbal plaats in een feestzaal in het centrum. 

De Carnavalsstoet van de Orde van de Stropers trekt ieder jaar op de derde zondag van maart door het centrum van Veldegem. Ook de Veldegemse reuzen Dorten en Stella zijn dan van de partij en trekken de stoet op gang. Met meer dan 30 groepen en wagens heeft de carnavalsstoet in Veldegem jaarlijks een goedgevuld programma. Ook de Veldegemse verenigingen tekenen jaar na jaar present.

Carnavalsstoet (Vosselaar)

Als Vosselaar carnaval viert, is dat telkens een feest voor groot en klein. De festiviteiten gaan op zaterdagmiddag van start met een kindercarnaval. Bij iedere editie worden ook een jeugdprins en een jeugdprinses verkozen. Aansluitend staat er een carnavalsbal op het programma. Op zondagnamiddag trekt de jaarlijkse carnavalstoet door de straten van Vosselaar. De clowns van de carnavalsraad Toeten en Blazen hebben de traditie om dan felgekleurde wasspelden te verkopen.

%AutoEntityLabel%

Sinds 1946 trekt jaarlijks de carnavalstoet door de gemeente Willebroek. Deze stoet wordt georganiseerd door het Comité van de Carnavalstoet en de gemeente Willebroek. Zo’n 30 carnavalsgroepen uit Willebroek en omstreken geven ieder jaar het beste van zichzelf. Tijdens de stoet worden alle deelnemende groepen beoordeeld door de jury....

In 1975 werd voor het eerst een carnavalsstoet in Zaventem georganisserd. Het initiatief kwam van het Gemeentelijk Feestcomité. Naast de stoet stond toen ook een carnavalsbal op het programma, met onder meer een wedstrijd voor de best verklede carvalisten. Deze eerste editie sloeg zo aan, dat het Feestcomité besloot om een echte werking rond carnaval op touw te zetten en daar ook een Prins Carnaval-verkiezing aan te koppelen....

Carnavalsweekend (Belsele)

In 1979 werd er voor het eerst carnaval gevierd in Belsele. Het initiatief lag toen bij de plaatselijke middenstand. In de daaropvolgende jaren groeide carnaval uit tot een jaarlijks terugkerend evenement in Belsele. De vaste waarden op het programma zijn het kindercarnaval op zaterdag en de carnavalstoet op zondag. Aan deze stoet nemen een 50-tal wagens deel. 

Carnavalsweekend (Borgloon)

In 1963 werd voor het eerst carnaval gevierd in Borgloon. Met de steun van het stadsbestuur organiseerden de Ridders van de Ceuleman toen ook de eerste carnavalsstoet, met Justin I als stadsprins. In de daaropvolgende jaren ontstond binnen de carnavalsvereniging ook een succesvolle groep dansmariekes, die in binnen- en buitenland optrad. In 1976 werd voor de eerste maal een jeugdcarnaval georganiseerd....

Stokkem viert al lang carnaval. Sinds 2011 is de organisatie van de feestelijkheden in handen van carnavalsvereniging Raod van Wis tot Manjel. Het carnavalsweekend wordt geopend door de basisscholen in Dilsen- Stokkem. Zij organiseren op vrijdag al een carnavalsoptocht door de straten van het dorp. De leerlingen van de basisschool in Stokkem mogen die dag ook verkleed de lessen volgen. Op zondag trekt de eigenlijke carnavalsstoet door de gemeente. Aan deze stoet nemen ongeveer 65 groepen deel, waaronder een twintigtal lokale verenigingen....

Carnavalsweekend (Halen)

In Halen vieren ze een weekend lang carnaval. Al meer dan 50 jaar trekt er een carnavalsstoet door de Halense straten. De organisatie ervan is in handen van de carnavalsvereniging de Ridders van de Kromme Elleboog.  De stoet gaat jaarlijks 14 dagen voor Pasen uit, op zondag. Vaste deelnemer aan de stoet is de andere Halense carnavalsvereniging Luienhoek. Zondag vertrekt de stoet stipt om 14.11 uur, meer dan 50 groepen en wagens nemen er aan deel. Na de ontbinding van de stoet wordt iedereen verwacht in een grote verwarmde feesttent op de markt in Halen-centrum. ...

Carnavalsweekend (Lede)

Zaterdag troepen in de vooravond een honderdal kinderen en ongeveer dubbel zo veel volwassenen samen voor de jaarlijkse karamellenworp vanuit het gemeentehuis op de vooravond van Léé Carnaval. De Prins, Keizer, jeugdkeizerin en de kersvers verkozen jeugdprinses gooien verschillende kilo's snoepgoed in de menigte. Goed verstopt tussen de karamellen zitten ook bonnetjes waarmee de gelukkigen tal van prijzen kunnen winnen. Zondag gaat dan de stoet door het cetrum van Lede, georganiseerd door Lede carnaval en het feestcomité van Lede....

Carnavalsweekend (Leopoldsburg)

Het vieren van carnaval is een jarenlange traditie in Leopoldsburg. Al sinds de jaren 1940 wordt in de gemeente een Prins Carnaval aangesteld. Toch verloor de viering gaandeweg wat van haar populariteit en in 2001 ging er zelfs geen stoet uit. Dat dieptepunt bleek meteen ook een belangrijk keerpunt. Een aantal carnavalisten was er namelijk van overtuigd dat het Leopoldsburgse carnaval in geen geval mocht verdwijnen en greep het uitblijven van de stoet aan om een nieuw carnavalscomité op te richten....

Carnavalsweekend (Mechelen aan de Maas)

Het carnaval in Mechelen aan de Maas heeft eigenlijk zijn oorsprong in een cafébezoek. In 1964 ging een vriendengroepje uit Mechelen aan de Maas namelijk tussen pot en pint een weddenschap aan om dat jaar nog met een wagen deel te nemen aan de carnavalsstoet in Kotem. Voor die gelegenheid werd een groot paard geconstrueerd waar de vrienden als de 4 Heemskinderen op plaats namen. Ze behaalden de achttiende plaats en besloten meteen om een jaar later opnieuw deel te nemen met een wagen die ‘De Rozenprinses’ genoemd zou worden....

Carnavalsweekend (Oostende)

Sinds 2004 is de organisatie van het carnavalsweekend in Oostende in handen van de vzw Carnavalraad Oostende. In de jaren daarvoor was het tijdens de carnavalsperiode namelijk opvallend stil geweest in Oostende. Met de oprichting van een nieuwe koepelorganisatie wilden de initiatiefnemers ervoor zorgen dat Oostende opnieuw een bruisende carnavalsstad werd. Al van bij de eerste editie kende het plan succes en sindsdien is de carnavalraad er in samenwerking met de aangesloten carnavalsverenigingen jaar na jaar in geslaagd een leuk carnavalsprogramma samen te stellen....

Pagina's