Processie (Houwaart (Tielt-Winge))

Tijdstip
Eerste zondag na 8 september
Locatie
Houwaart (Tielt-Winge)
Algemene info

Vanaf 1652 werd er in Houwaart jaarlijks een processie gehouden op 8 september, de feestdag van Maria-Geboorte. Toen al werd het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Roeselberg meegedragen. In een brief van een zekere Jan van Beers, wiens moeder afkomstig was uit Houwaart, staat vermeld dat de processie toen landelijk eenvoudig was: 'vooraan 'tkoopren krusifix, dan eene dubbele flambeeuwenrij, de vaan van 't Broederschap des Rozenkrans, daarna de koster met het zangkoor, de grijze pastor in zijn feestgewaad en achter dezen, 't beeld der Lievevrouw geschouderd door vier maagden en gevolgd van zeven andere, allen gansch in 't wit en elk een hooge waskaers bont gesierd met lint en bloemen, dragende voor zich'. Verder werd in de brief, waarin hij zijn vriend Conscience naar Houwaart uitnodigt, vermeld dat er na de processie nog heel wat te doen was aan de kerk, zoals muziek, markt en andere vormen van animatie.
Onder impuls van de plaatselijke KWB werd er sinds 1978 weer meer aandacht besteed aan de processie en de bijhorende kermis. De processie heeft sindsdien steeds plaats op de eerste zondag na 8 september en trekt langs de boskant in de omgeving van de Roeselberg.

Contactgegevens
Verhoeven Luc
Halderstraat 171
3390 Tielt-Winge