Sint-Antoniusviering (Edegem)

%AutoEntityLabel%
Tijdstip
zondag (na) 17 januari
Datum
21 januari 2018
Locatie
Edegem
Algemene info

Sint-Antonius is de patroonheilige van het vee, de veeslachters en de beenhouwers. Daarnaast wordt hij tegen allerlei ziekten aangeroepen. Sint-Antonius wordt heel vaak afgebeeld met een varken. Over de reden daarvoor zijn in de loop van de geschiedenis verschillende verklaringen gegeven. De naamdag van Sint-Antonius is 17 januari. Op die dag of in de aanloop ernaar wordt hij nog steeds op tal van plekken in Vlaanderen gevierd.

Ook in Edegem is er op de eerste zondag na 17 januari (of op 17 januari zelf als dat een zondag is) ieder jaar een viering ter gelegenheid van Sint-Antonius. De Sint-Antoniusverering in Edegem zou al meer dan 500 jaar bestaan. De viering vangt telkens aan met een gregoriaanse hoogmis in de Sint-Antoniuskerk. Deze misdienst wordt opgeluisterd door het Basilicakoor. Typisch aan een Sint-Antoniusviering is dat bij het altaar offergaven zoals (varkens)vleeswaren en reuzenbrood uitgestald worden. Tijdens de misdienst worden die door de pastoor gezegend. Na de eucharistie is er een processie door de straten van het dorp, waarin de offergaven meegedragen worden. Achteraf worden de offergaven traditioneel per opbod verkocht. Tenslotte wordt er een sint-antoniusmaal met beuling geserveerd. De opbrengst van dit alles is voor de minderbedeelden in de parochie.

Organiserende vereniging
Kring voor Heemkunde Edegem vzw
Werking van de vereniging
De Kring voor Heemkunde Edegem vzw is een vereniging die focust op de lokale geschiedenis van Edegem en actief archiefmateriaal over de gemeente verzamelt. Verder staat de Kring ook in voor het heemmuseum en het documentatiecentrum, die beide in de pastorie van de Sint-Antoniuskerk ondergebracht zijn. Naast haar eigen archief beheert de Kring ook het archief van andere verenigingen uit Edegem. Voor de organisatie van de Sint-Antoniusviering in Edegem werkt de Kring samen met de parochie, de Sint-Sebastiaansgilde en het Basilicakoor
Website van de vereniging
http://users.telenet.be/KVHEdegem
Contactgegevens
Kring voor Heemkunde Edegem vzw
Strijdersstraat 18
2650 Edegem
Telefoon: 03 289 23 80