Sint-Antoniusviering en -kermis (Herdersem)

Sint-Antoniusviering en -kermis (Herdersem)
Tijdstip
Eerste maandag na 17 januari
Datum
22 januari 2018
Locatie
Herdersem
Algemene info

Tijdens het weekend van 17 januari vieren ze in Herdersem het naamfeest van de patroonheilige Sint-Antonius-Abt. Sint-Antonius wordt afgebeeld met een varken. Hij wordt aangeroepen tegen allerhande kwalen bij mens en dier. Trekker in het feestgebeuren is de ‘Gilde van Sint-Antonius’. Deze organisatie is sinds 1663 onafgebroken werkzaam en houdt de traditie levend. De viering in Herdersem gaat terug tot het einde van de 17de eeuw. Toen brak de varkenspest in de regio uit. De inwoners van het naburige Moorsele ondernamen een bedevaart naar Herdersem. De varkenspest leek daarop geweken. Het vormde het begin van een lange bedevaartstraditie.

Op zondag is er de sint-antoniuskermis. De dag vangt aan met een eucharistieviering. In de namiddag gaat de sint-antoniusstoet uit. In de stoet lopen een kleine 20tal groepen mee. Na de stoet is er de traditionele pensenworp. Aan de pensen zijn er prijzen verbonden. Op maandag is er de Moorselse Mis. Een priester uit Moorsele gaat deze mis voor. Voor de aanvang van de viering werden er allerhande offergaven ter ere van Sint-Antonius verzameld. De offergaven worden na de viering in het kerkportaal per opbod verkocht. De offers bestaan uit: varkenskoppen, worsten, koffie, koeken, enz. De opbrengst van de verkoop gaat naar de Gilde Sint-Antonius.

Organiserende vereniging
Dorpsraad van Herdersem (Gilde Sint-Antonius)
Werking van de vereniging
De Dorpsraad is een schakel tussen het dorp en het gemeentebestuur. De dorpsraaad van Herdersem organiseert de Sint-Antoniuskermis. Ze trachten de kermis met allerhande initiatieven eigentijds en attractief te houden.
Andere activiteiten van de vereniging
Er worden o.a. volksspelen voor jongeren, tentoonstellingen door lokale kunstenaars en thematentoonstellingen georganiseerd.
Contactgegevens