Sint-Antoniusviering (Ingooigem (Anzegem))

Sint-Antoniusviering (Ingooigem (Anzegem))
Tijdstip
17 januari, of de eerstkomende zondag erna
Datum
21 januari 2018
Locatie
Ingooigem (Anzegem)
Algemene info

In Ingooigem wordt nog steeds de traditie in ere gehouden om elk jaar de Heilige Antonius te vieren. De avond voor de viering, op zaterdagavond, worden de giften en offergaven opgehaald bij de grote en kleine boeren, deze inzameling is een feestelijk gebeuren. Deze offergaven hebben een centrale plaats tijdens de Sint-Antoniusviering op zondag. In de kerk zijn een aantal Antoniusbeelden en relikwieën te zien, die een goeie 300 jaar geleden naar Ingooigem werden overgebracht. Zo is er een beeldje van de heilige met een handvat in de rug om het dragen doorheen de kerk te vergemakkelijken. Stijn Streuvels, de beroemdste inwoner van Ingooigem, lachte met deze eigenaardigheid en gaf het beeld een ludieke naam: "Sint-Antonius met een tap in zijn gat".

Op zondagmorgen gaat de Toontjesprocessie van start. De offerstoet wordt gevormd door de Koninklijke Fanfare De Eendracht, verschillende verenigingen, de pastoor,
leerlingen verkleed als paterke, en natuurlijk het geslachte varken dat gedragen wordt. Ook andere giften worden meegetroond zoals levende eenden, ganzen, kippen, konijnen, hanen. Op die manier smeken de boeren de zegen van Toontje af voor een goed en vruchtbaar voorjaar en voor de bescherming van mens en vee. Na de mis kunnen de aanwezigen het reliekbeeldje van Antonius aanraken, en volgt de verkoop per opbod van de offergaven met als hoogtepunt de verkoop van het varken. Als afsluiter kunnen de deelnemers deelnmen aan een eetfestijn.

Contactgegevens
Mervilde Michel
Hoogveld 10
8570 Ingooigem (Anzegem)
Telefoon: 056 77 18 70