Sint-Hubertusviering (Beselare (Zonnebeke))

Sint-Hubertusviering (Beselare (Zonnebeke))
Locatie
Beselare (Zonnebeke)
Algemene info

In 1984 vond in Beselare de allereerste St.-Hubertusviering plaats. Aanvankelijk werden er alleen paarden gezegend. Tegenwoordig worden er ook honden en roofvogels gezegend. De dag wordt ingezet met een eucharistieviering die wordt opgeluisterd door jachthoornblazers. Honden en vogels mogen de viering in de kerk bijwonen. Daarna volgt de zegening van de grotere dieren buiten de kerk en het uitdelen van het gewijde Sint-Hubertusbrood. Verder staan er verschillende wandelingen op het programma.

De aanbeden heilige is Sint-Hubertus van Luik. Ook vandaag is deze heilige nog populair. Zo dragen heel wat ruiterverenigingen nog steeds zijn naam. Bovendien blijven er op heel wat plaatsen in Vlaanderen Sint-Hubertusvieringen gehouden worden. Deze vieringen gaan steevast gepaard met een aantal vaste ingrediënten: eucharistieviering, jachthoorns, dierenzegening, sint-hubertusbrood en (ruiter)wandelingen.

De heilige werd in de 7de eeuw geboren en diende aan het hof van Pepijn van Herstal. Nadat zijn vrouw was overleden, ging hij een devoot leven leiden. Hubertus was tijdens zijn leven een excellent jager. Vandaar dat hij een uitverkoren patroonheilige van de jacht was. Als patroonheilige van de jacht wordt hij afgebeeld met een hert. Een legende verklaart waarom: 'Het was Goede Vrijdag. Terwijl alle mensen naar de kerk togen, ging Hubertus met zijn vrienden uit jagen. Hij was echter alleen toen plotseling uit de bosjes een hert op hem toetrad met een kruis in het gewei. Hubertus sprong van zijn paard en viel op zijn knieën. Hij hoorde hoe een stem tot hem zei: "Hubertus, waarom verdoe je je tijd met dit soort bezigheden? Van nu af zul je geen dieren meer vangen, maar mensen." Hubertus antwoordde: "Heer, wat moet ik doen?" Waarop de Heer zei: "Ga naar mijn dienaar Lambertus, de bisschop van Maastricht. Deze zal u mijn wil kenbaar maken." Toen verdween de verschijning en Hubertus ging dus naar Maastricht. (Bron: heiligen.net)
Een blik op de Sint-Hubertusviering van Beselare op: http://www.youtube.com/watch?v=oggEy010XaA

Organiserende vereniging
Sint-Hubertus Beselare
Werking van de vereniging
Sint-Hubertus Beselare is een ruitervereniging. De vereniging telt daarenboven ook menners en sympatisanten.
Website van de vereniging
http://www.sinthubertusbeselare.be/
Contactgegevens
Ghesquière Christophe
Wervikstraat 76
8980 Beselare