Sint-Hubertusviering (Brasschaat)

Sint-Hubertusviering (Brasschaat)
Tijdstip
Eerste zondag na 3 november
Locatie
Brasschaat
Algemene info

De jaarlijkse viering van Sint-Hubertus vindt plaats op de weide en in het 'Sint-Hubertusdorp' naast het Kasteel van Brasschaat. Sint-Hubertus is de patroonheilige van de jacht. De dag vangt aan met een eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk, die opgeluisterd wordt door de Koninklijke Jachthoornkring Jagermeesters van Sint-Hubertus uit Brasschaat. Tijdens de offerande wordt het wild dat door de jagers werd verzameld geofferd. Na de mis gaan de voorganger en de jagers naar de feestweide voor de zegening van de dieren. Paarden, honden, katten en meestal kleine huisdieren krijgen er de zegen. Nadien staat er op de feestweide nog demonstraties van valken, meutehonden, schapendrijven enz. op het programma. In het Sint-Hubertusdorp kunnen de aanwezigen iets eten of drinken. 

De aanbeden heilige is Sint-Hubertus van Luik. Ook vandaag is deze heilige nog populair in Vlaanderen. Zo dragen heel wat jacht- en ruiterverenigingen zijn naam. Bovendien blijven er op heel wat plaatsen in Vlaanderen Sint-Hubertusvieringen gehouden worden. Deze vieringen gaan meestal gepaard met een aantal vaste rituelen en gebruiken: eucharistieviering, jachthoorns, dierenzegening, sint-hubertusbrood en (ruiter)wandelingen.

De heilige werd in de 7de eeuw geboren en diende aan het hof van Pepijn van Herstal. Nadat zijn vrouw was overleden, ging hij een devoot leven leiden. Hubertus was tijdens zijn leven een excellent jager. Vandaar dat hij een uitverkoren patroonheilige van de jacht was. Als patroonheilige van de jacht wordt hij afgebeeld met een hert. Een legende verklaart waarom: 'Het was Goede Vrijdag. Terwijl alle mensen naar de kerk togen, ging Hubertus met zijn vrienden uit jagen. Hij was echter alleen toen plotseling uit de bosjes een hert op hem toetrad met een kruis in het gewei. Hubertus sprong van zijn paard en viel op zijn knieën. Hij hoorde hoe een stem tot hem zei: "Hubertus, waarom verdoe je je tijd met dit soort bezigheden? Van nu af zul je geen dieren meer vangen, maar mensen." Hubertus antwoordde: "Heer, wat moet ik doen?" Waarop de Heer zei: "Ga naar mijn dienaar Lambertus, de bisschop van Maastricht. Deze zal u mijn wil kenbaar maken." Toen verdween de verschijning en Hubertus ging dus naar Maastricht. (Bron: heiligen.net)

Organiserende vereniging
Koninklijke Jachthoornkring Jagermeesters van St.Hubertus, Brasschaat
Contactgegevens
Mattheeusen Wim
Florastraat 133
2140 Borgerhout
Telefoon: 03 236 66 20