Sint-Hubertusviering (Tervuren)

Sint-Hubertusviering (Tervuren)
Tijdstip
de laatste zondag van oktober
Locatie
Tervuren
Algemene info

Hubertus van Luik werd geboren in de zevende eeuw na Christus. De legendevorming rond Hubertus is gebaseerd op de 7 heiligenlevens die over hem bestaan. De meest bekende legende houdt in dat hij op Goede Vrijdag ging jagen, terwijl iedereen in de kerk zat. Toen hij op zijn tocht een hert wilde doden, zag hij plots een kruis in het gewei van het dier, dat hem gebood naar de bisschop van Maastricht te gaan. Hubertus gehoorzaamde. In 705 werd hij zelf bisschop van Maastricht. Omdat hij de bisschopszetel daarna liet overbrengen naar Luik, werd hij ook de eerste bisschop van Luik. Zijn naamdag wordt op 3 november gevierd.

Volgens de overlevering bezat Hubertus tijdens zijn leven een stuk grond in Tervuren. Een van de legendes over de heilige houdt dan ook in dat hij in Tervuren gestorven is. De 17de-eeuwse Sint-Hubertuskapel in het Warandepark toont in ieder geval aan dat de Sint-Hubertusverering een lange geschiedenis kent in de gemeente.Tot op de dag van vandaag wordt de Sint-Hubertustraditie in Tervuren in ere gehouden: op de laatste zondag van oktober organiseren de Broederschap Sint-Hubertus en Sint-Hubertusgroep De Dragers ieder jaar in een Sint-Hubertusviering in de gemeente.

De viering begint altijd met een misdienst in de Sint-Janskerk. Een vast element daarvan is de wijding van het Sint-Hubertusbrood, dat daarna wordt verdeeld en aan dieren wordt gevoederd om hen te beschermen tegen hondsdolheid. De oorsprong van dit gebruik is in tervuren nauw verbonden aan de onstaansgeschiedenis van de Broederschap Sint-Hubertus. Deze organisatie werd namelijk in 1605 opgericht en fungeerde toen als een van de Heilige Geesttafels in de gemeente. Heilige Geesttafels zorgden ervoor dat behoeftigen te eten kregen. Met het oog daarop hadden molenaars in die tijd een Sint-Hubertuszak hangen. Onder de boeren die hun graan lieten malen, was het gebruikelijk om een schep meel af te staan. Met het verzamelde meel liet de Broederschap broden bakken, die aan de armen werden uitgedeeld. Omdat Sint-Hubertus volgens een legende ook een man van hondsdolheid genas, ging men het eten van brood gaandeweg zien als een middel om deze ziekte te voorkomen.    

Na de eucharistie trekken de kerkgangers samen met een groep ruiters te paard in stoet naar de Sint-Hubertuskapel in het Warandepark. Daar worden de ruiters, hun paarden en de huisdieren van anderen gezegend. Na de zegening volgt nog een jachthoornconcert.

Organiserende vereniging
De Broederschap Sint-Hubertus en Sint-Hubertusgroep De Dragers
Werking van de vereniging
De Broederschap Sint-Hubertus vierde in 2005 haar 400-jarige bestaan. Vandaag telt de organisatie nog een 10-tal leden.

Sint-Hubertusgroep De Dragers bestaat al sinds de achttiende eeuw. Oospronkelijk was deze vereniging een mannenkoor. Bij feestelijke gebeurtenissen gingen de koorleden ook uit met het beeld van Sint-Hubertus. Toen het koor opging in het kerkkoor, bleef de dragersgroep voortbestaan. Vandaag de dag zijn de leden van de vereniging mensen met een grote interesse in de geschiedenis van Tervuren. daarnaast dragen zij ook nog steeds het Sint-Hubertusbeeld tijdens processies, reuzenfeesten, Sint-Hubertusmissen...
Contactgegevens
Leclercq Guy (secretaris van de Broederschap, voorzitter van De Dragers)
Olmenoord 11
1970 Wezembeek