Sint-Idesbaldbedevaart (Sint-Idesbald Koksijde)

%AutoEntityLabel%
Tijdstip
Maandag 18 april, of de eerste maandag na 18 april
Datum
18 april 2022
Locatie
Sint-Idesbald Koksijde
Algemene info

18 april is de feestdag van Sint-Idesbald. Deze Idesbaldus Van der Gracht was van 1155 tot 1167 abt van Cisterciënzerabdij Ten Duinen in Koksijde. Sint-Idesbald is tevens de patroon van de vissers, de landbouwers en de Vlaamse adel. In 1623 ontdekten monniken onder het puin van de Ten Duinen-abdij een loden kist met daarin het ongeschonden lichaam van Idesbald. Die ontdekking betekende meteen ook de start van een diepe verering van de abt in het kustgebied. Op de plek waar het lichaam gevonden werd, zou een kruis geplaatst zijn. Het is echter niet duidelijk wanneer dat voor het eerst gebeurde. Bronnen geven wel aan dat in de nasleep van de Franse Revolutie een Idesbaldkruis uit de duinen werd verwijderd en verbrand. In 1983 werd er een nieuw ‘Baldjes Kruus’ geplaatst. In 1894 werd Sint-Idesbald zaligverklaard.

De verering van Sint-Idesbald is vandaag nog steeds levendig: in Sint-Idesbald, de deelgemeente van Koksijde die haar naam aan de heilige ontleent, wordt nog jaarlijks een bedevaart naar de veldkapel en het kruis van Sint-Idesbald georganiseerd. Deze bedevaart vertrekt aan de O.L.V.-ter-Duinenkerk. Onder meer de kruisdrager met het kruis van de Zeewijding, relikwiedragers, het koor, folkloristische groepen in visserskledij, kinderen van de lagere scholen, seniorenbonden, paardenvissers en kerkelijke en wereldlijke prominenten nemen hieraan deel. Bij het kapelletje en het kruis wordt een plechtigheid gehouden. Die wordt afwisselend geleid door abt Leo Van Schaverbeeck van de Cisterciënzerabdij van Bornem en abt Gerardus Hopstaken van de Cisterciënzerabdij Mariënkroon (Nederland). Ter ere van Sint-Idesbald worden er gebeden en intenties voorgelezen en liederen gezongen. Na een korte homilie wordt het kruis vereerd en er worden er gedachtenisprentjes uitgedeeld.

Organiserende vereniging
Genootschap van de Zalige Idesbaldus Koksijde
Werking van de vereniging
Het algemeen doel van het Genootschap is het instandhouden en het bevorderen van de Zalige Idesbaldusverering en de Mariadevotie in de traditie van de monniken van de voormalige Duinenabdij. Het genootschap wil ook een vooraanstaande rol vertolken bij de organisatie van de jaarlijkse bedevaart naar het kapelletje en Baldjes Kruus (en het onderhoud ervan) en bij de organisatie van de openluchtmis in de ruïnes van de abdij.

Verder staan diverse gemeentelijke en religieuze instanties mee in voor de organisatie: het gemeentebestuur, de VVV, het Genootschap van de Zalige Idesbaldus Koksijde, de geestelijkheid van Koksijde, de zusters van de Potterie Brugge en de Confrerie van de Zalige Idesbaldus te Brugge.
Contactgegevens

8660 De Panne