Sint-Machariusommegang (Laarne)

Tijdstip
Pinkstermaandag
Locatie
Laarne
Algemene info

Ieder jaar gaat in Laarne op Pinstermaandag een processie ter ere van Macharius uit. Macharius leefde in de 11de eeuw. Hij werd geboren in Armenië, maar reisde tijdens zijn leven erg veel rond. Tijdens zijn omzwervingen kwam hij ook in Vlaanderen terecht. In Gent sloot hij zich aan bij de monniken van de Sint-Baafsabdij. Net toen hij op het punt stond om weer verder te trekken, brak de pest uit. Terwijl Macharius in Laarne was, werd hij zelf ook ziek. In zijn ziekenbed kreeg hij een visioen: er zou pas een einde aan de plaag komen als hij zelf stierf. Macharius voorspelde dat hij zou sterven op Witte Donderdag in het jaar 1012. Volgens de overlevering zou hij ook echt op die dag in Gent overleden zijn en kwam daarna een eind aan de pestepidemie.

In 1067 werd Macharius heilig verklaard. Zijn beenderen worden tot op de dag van vandaag in Gent in een crypte in de Gentse Sint-Baafskathedraal bewaard. Ook in Laarne leefde de gedachtenis aan Sint-Macharius verder. Volgens bronnen zou al sinds de twaalfde eeuw  ieder jaar op Tweede Pinksterdag een Machariusprocessie door de gemeente trekken. In stadsrekeningen uit het midden van de 15de eeuw wordt ook het bestaan van een broederschap van Sint-Macharius vermeld, dat de organisatie van de processie op zich nam. In 1611 schonk de Sint-Baafsabdij de gemeente Laarne een stukje gebeente van Macharius, dat sindsdien in een zilveren arm meegedragen wordt in de processie.

De jaarlijkse Sint-Machariusommegang begint met een eucharistieviering in de kerk om 9u. Daarna wordt in processie een twee uur durende tocht van bezinning en gebed. De tocht loopt langs vier kapelletjes die ieder jaar mooi opgeknapt en versierd worden voor deze processie. Soms worden zelfs heuse bloementapijten aangelegd. Daarna houdt de processie ook halt bij het kasteel van Laarne. Daarnaast worden ook het Heilig Sacrament en een beeld van Onze Lieve Vrouw en Kind Jezus meegedragen. Aangezien Sint-Macharius een pestheilige is, wordt er tijdens de ommegang vooral gebeden voor genezing en bescherming van besmettelijke en ongeneeslijke ziektes.

Organiserende vereniging
Parochie Sint-Macharius Laarne
Website van de vereniging
http://www.dekenaatwetteren.be
Publicaties van de vereniging
- Leenknegt, Geert C. Processies ... een oude traditie in een nieuwe tijd, in: Tijdschrift voor liturgie. - 96. 2012, 1 / 2. - S.67-72
zijdelingse vermeldingen over de processie zijn te vinden in:
- Balthau E. , Schepens E. L. , Berteloot R. , Holemans I. , De bouwgeschiedenis van de Sint-Machariuskerk van Laarne, 304 blz. , Laarne, 1992.
- Balthau E. , Props L. , Schepens E. , Liber memorialis van pastoor Joannes Bernardus Heirman, Castellum. Tijdschrift van de Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne, X, nrs. 2-3, 1992, p. 3-58.
- Balthau E. , Doorlichting van een parochie. Het bezoek van Karel Maes, bisschop van Gent, aan Laarne op 25 mei 1611, Castellum. Tijdschrift van de Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne, XX, nr. 4, 2003, p. 26-51.
- De Potter F. , Broeckaert J. , Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen. Vierde reeks. Arrondissement Dendermonde, deel 1, Gent, 1889, Laarne.
Contactgegevens
Raman Piet (coordinator van de processie)
Meirhoekstraat 8
9270 Laarne
Telefoon: 09 329 73 75