Sint-Servaasommegang (Grimbergen)

Sint-Servaasommegang (Grimbergen)
Tijdstip
in de onpare jaren, op 13 mei (als dat een zondag is) of de eerste zondag daarna
Locatie
Grimbergen
Algemene info

Sint-Servaas was een van de eerste geloofsverkondigers van Nederland. Hij was betrokken bij de grote kerkelijke en politieke verwikkelingen van zijn tijd. Rond 340 werd hij benoemd tot bisschop van Tongeren. Zijn naam komt voor in de lijst van Gallische bisschoppen die de orthodoxe geloofsbelijdenis van Sardica (343) ondertekenden tijdens de plaatselijke synode. Tijdens de synode van Rimini (359) behoorde hij tot de verdedigers van het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Op 13 mei 384 is hij te Maastricht gestorven. Hij werd  begraven in de Sint-Servaasbasiliek. Vanaf de 10de eeuw kende de verering van Sint-Servaas een verspreiding over een groot gedeelte van West-Europa. Hij werd aangeroepen als beschermheilige tegen bepaalde ziekten, onder meer tegen koorts, keelaandoeningen, ziekten en veesterfte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de landbouwers met hun paarden, een essentieel element in de landbouw, de bedevaartsweg gingen. Samen met de heiligen Pancratius en Mamertus wordt Servatius ook een van de laatste ijsheiligen genoemd. De verering van Servaas concentreert zich vandaag vooral in Limburg.

Tot in de jaren 1950 was Grimbergen een plattelandsgemeente, waar jaarlijks drie processies door de straten trokken: de Sint-Servaasprocessie (die de historische bedevaartsweg ging), de Sacramentsprocessie op Sacramentsdag (die via het Bareelke en het station weer naar de dorpskern trok) en de Septemberkermisprocessie die de Rijkenhoek aandeed. Van die 3 processies kreeg de Sint-Servaasprocessie de meeste aandacht, want samen met Pancratius en Mamertus was Servatius een van de laatste ijsheiligen waar landbouwers rekening mee hielden. In de jaren 1960 groeide Grimbergen uit tot een residentiële gemeente en taande de processie weg. Het was 10 jaar wachten op een revival. De processie keerde terug als een paardenommegang. voor de ommegang vertrekt, worden de deelnemende Brabantse trekpaarden en stoeterijpaarden aan de Sint-Servaaskapel gezegend door de pastoor. De ommegang zelf heeft de zelfde inhoudelijke lijnen als de processie, aangevuld met folkloristische elementen. In het religieuze gedeelte komen de hoogtepunten uit de plaatselijke heiligenverering aan bod: Sint-Amandus, Sint-Rumoldus, Sint-Norbertus, Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Servaas. In dit deel wordt ook het beeld van Onze-Lieve-Vrouw-onder-de-Toren meegedragen.

Organiserende vereniging
Ommegangcomité Sint-Servaas
Website van de vereniging
http://www.goestingingrimbergen.be
Contactgegevens
Van Boesschoten Gereon (ere-voorzitter)