Reuzenkaart

De reuzendatabank krijgt een nieuw jasje!

De nieuwe reuzendatabank is binnenkort te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be

Hieronder vindt u een overzicht van de reuzen in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 735 reuzen. Staat uw reus er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Minneke (Kortrijk-Bissegem)
De naam Minneke verwijst naar :
- het werkwoord minnen (houden van)
- het volkse lied “En m’èn ne kjè (Minnekjè) noa Bissegem gewist…”

Met het vlas verwijzen we naar naar de geschiedenis van Bissegem. Samen met de Leie zorgde het vlas (de vlasindustrie) voor de groei en de bloei van Bissegem.

Minneke, het frivole Bissegemse vlassersmeisje, is ook een knipoog naar de nijverige vlashandelaar, die niet enkel vlas in zijn “etalage” had, maar ook be-minne- lijke dochters. Hoe mooier de dochter die vlasdeurgatje stond, hoe beter het vlas verkocht.
Miss Groenenhoek (Berchem)
Groenenhoek is een wijk in Berchem
Moor (Duffel)
De Moor en de Morin staan symbool voor personen uit verre, vreemde landen. Voor de Eerste Wereldoorlog droeg de Moor pluimen, en stond hij ook bekend als 'de Indiaan'.
Moorse figuren verwijzen wellicht naar het verleden, toen de Moren uit het zuiden van Europa verdreven werden, waardoor de opgang van de Islam gestopt werd.
%AutoEntityLabel%
De Moorse figuren vinden waarschijnlijk hun oorsprong in de katholieke context van de reuzentraditie. De Moren werden immers uit het zuiden van Europa verdreven waarmee de opmars van de islam werd gestopt.
%AutoEntityLabel%
Reuzenstoeten zijn ontstaan vanuit christelijke beweegredenen. De Moren, vertegenwoordigers van de islam in zuid-Europa werden door de katholieken verdreven. Waarschijnlijk lopen de Morenfiguren daarom mee in de reuzenstoet.
Moriaan (Wichelen)
De reus is genoemd naar het Moriaanhoofd, een plaats in de wijk Bohemen waar de zigeuners vroeger hun tenten opsloegen.
Morin (Duffel)
De Moor en de Morin staan symbool voor personen uit verre, vreemde landen.
Moorse figuren verwijzen wellicht naar het verleden, toen de Moren uit het zuiden van Europa verdreven werden, waardoor de opgang van de Islam gestopt werd.
%AutoEntityLabel%
Landbouwer uit het plattelandsdorp Zwalm
%AutoEntityLabel%
Eernegemnaars stonden bekend als kasseileggers, die wegen aanlegden in de 19de eeuw doorheen heel Vlaanderen en Noord-Frankrijk. "Mutse" (De)cock was een iconisch kasseilegger, een volksfiguur, die tienduizenden kasseien met eigen hand heeft gelegd, maar er honderd keer zoveel met de mond heeft geplaatst. Als volksfiguur was hij het meest geschikt om als prototype dienst te doen.
%AutoEntityLabel%
Nana is de Germaanse maangodin. Haat echtgenoot is Balder. Haar zoon heet Forseti.
Nana woonde met haar echtgenoot in Breidablik ("breed glanzend"). Dit paleis had een zilveren dak met gouden pilaren. Als Balder werd gedood door Hodur zijn blinde broer ging zij ten onder aan verdriet. Zij wierp zich bij de lijkverbranding op de brandstapel.
Naren (Wambeek)
Naren is genoemd naar Leonardus, de feestleider van de sportclub en de peter van deze reus.
Neer was klepperman in Stokkem. Een klepperman was een nachtwacht die vroeger met klap of klep door de straten liep en de uren riep. Hij zorgde 's nachts voor de veiligheid van de inwoners van Stokkem. Neer, een potige jongen, stelde zich kandidaat. Hij was voor niets en niemand bang. En hij werd verkozen. Om 23 uur begon hij met geklipklap aan zijn nachtronde. En hij zong.
%AutoEntityLabel%
De reuzin verwijst naar de legende van Tijl en Nele. Over Tijl gaan heel wat verhalen de ronde. Bij ons zijn de avonturen van Tijl vooral bekend door het werk van Charles De Costers (eind 19de eeuw). Daarin werd Tijl voorgesteld als een luchthartige vagebond die tijdens de 16de eeuw streken uithaalde met iedereen die zijn pad kruiste. Nele is de vriendin van Tijl.
Nelles (Duffel)
Nelles was een gekend dorpsfiguur, geboren in Duffel in 1855. Hij heette eigenlijk Cornelis, maar werd algemeen 'Zotte Nelles' genoemd, omdat hij wat simpel was. Hij droeg de grote trom in de Duffelse harmonie Sint-Cecilia. Hij was gek op de bestaande, oude Duffelse reuzenfamilie, en liep altijd in hun buurt wanneer ze in stoet optrokken. In een lied van de Duffelse Ballonnekensstoet wordt naar hem verwezen: "En Nelles go zoeë gijre mé zaan kapriske-n-ôt": en Nelles gaat zo graag met zijn liefje uit.
Nelles Geeraerts gaf jarenlang gastvrijheid aan de buurtvereniging VZW Donkvrienden. Hij stelde zijn grond en hoeve ter beschikking voor de jaarlijkse Donkfeesten.
Reus Taxander kon niet alleen door het leven gaan.

Pages