Reuzenkaart

De reuzendatabank krijgt een nieuw jasje!

De nieuwe reuzendatabank is binnenkort te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be

Hieronder vindt u een overzicht van de reuzen in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 735 reuzen. Staat uw reus er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Rie (Oosterzele)
Rie was een landbouwer uit Landskouter, de Hasaerts stonden voor honderden jaren boerengeslacht in onze gemeente Landskouter. Henri was een oud-strijder vuurkruiser uit de Eerste Wereldoorlog. Hij was overladen met eretekens maar ook een dorpsfiguur die op oudere leeftijd nog de lochtingskens (tuinen) van parochiebewoners ging omploegen met zijn oude ploeg en zijn nog ouder paard. Als vergoeding was een jenever (of meerdere) voldoende.
%AutoEntityLabel%
Rietje Vlas is een traditionele vlasser uit Sente die symbool staat voor de volksdansgroep. De vlassers waren gekend voor hun ruwheid en brute kracht, dit zie je duidelijk uitgebeeld in het getrokken gezicht en handen van Rietje. Maar na het brute werk was er ook tijd voor ontspanning en plezier. Dit deden de vlassers door te volksdansen, het zingen van volksliederen en regelmatig de dorst te lessen.
%AutoEntityLabel%
Robrecht de Fries was de tiende graaf van Vlaanderen. Hij wordt gezien als de beschermer van de Sint-Pieterswijk.
Rochus (Koksijde)
Ko is de zoon van een IJslandvaarder
Rode Huzaar (Koolkerke)
Ze refereren naar de legendarische Huzarenfiguren die in de late middeleeuwen in Brugge gekend waren. Een huzaar is een lichtbewapende ruiter.
Rode Ridder (Deurne)
De Rode Ridder werd gemaakt ter ere van Leopold Vermeiren, schrijver van de verhalen van de Rode Ridder. Vermeiren was afkomstig van Deurne. De Smitse in het lokale Volksmuseum Turninum is afkomstig van de ouders van Leopold Vermeiren. Er bestaat een nauwe samenwerking tussen het Volksmuseum Turninum en De Reuzen van Deurne. De ontwerptekeningen voor de kop van de reus werden gemaakt door Karel Biddeloo, de tekenaar van de stripverhalen van de Rode Ridder.
Roger Janssens (Ledeberg)
De reus werd als verrassing gemaakt voor Roger Janssens, voorzitter van het Ajuinmarktcomité. De reus werd gemaakt als dank voor de vele jaren dat Roger zich heeft ingezet voor de Ledebergse Lichtstoet.
Rolarius (Roeselare)
Rolarius was de legendarische stichter van Roeselare, die de stad met kracht en wijsheid leidde en beschermde. Hij was getrouwd met de dochter van een Romeinse veldheer. Hij had een aparte smaak en was verzot op kindervlees. Op een nacht werd hij door de kabouters in de rivier de Mandel gesmeten.
Rollo (Rollegem)
Het gebeurde op de plaatse, dicht bij de kerke door Mgr. Standaerd en bijgestaan door het wettelijk gezag. Daar de vader en de moeder onbekend zijn, wordt de opvoeding van dat reuzenkind toevertrouwd aan meter Bientje Vanryckegem en peter Boerie Ginste.

In de naam van Bachus, de Folkloreraad en het goede volk van Rollegem. Amen. zo werd dit bevestigd.

Deze doopplechtigheid is het symbool van de opname in onze gemeenschap van deze flink uit de kluiten gewassen kerel.
Romain de Coninck (Ledeberg)
Romain De Coninck was een gekende Gentse acteur, regisseur en auteur van volkstoneel. Hij schreef ook film- en tv-scenario’s en cursiefjes.Romain De Coninck werkte vooral in de Minardschouwburg. Toen die gesloten werd voor restauratiewerken, verhuisde Romain aan het einde van zijn carrière naar de gemeentelijke feestzaal van Ledeberg.
Romanie Baert (Oostwinkel)
Romania Baert werd in 1844 geboren in Oostwinkeldorp. Ze stierf er in 1946 op de gezegende leeftijde van 102 jaar. In 1944 werd haar 100ste verjaardag uitgebreid gevierd. Op 3 september was er een dankmis, waarna Romanie in stoet begeleid werd naar het stadhuis van Eeklo. Ze werd geflankeerd door paarden en kreeg meermaals bloemen onderweg. In de namiddag waren er volksspelen en in de parochiezaal wachtte een amusementsorkest.
Roobaert (Roeselare)
Roobaert, de vishandelaar, genaamd naar de Roobaertsbeek en het Roobaertsbos gelegen op de latere wijk Siberië ten noorden van Roeselare
%AutoEntityLabel%
In 1953 pakt Aalst uit met het Ros Balatum. Een eerste versie werd gemaakt door ‘De Lustige Pompiers’, een tweede versie door Marc De Bruyn. Het is een parodie op het Ros Beiaard van Dendermonde, genoemd naar het materiaal waaruit het gebouwd was: balatum of vloerbekleding. Veel Aalstenaars vinden de traditie in Dendermonde een overdreven vertoning. Het Aalsterse paard is veel kleiner dan het Dendermondse ros dat gedragen wordt, terwijl het Aalsterse ros bij carnaval op wieltjes door de straten gaat, aangedreven door een benzinemotor.
Ros Beiaard (Dendermonde)
De sage van het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen vindt haar oorsprong in de middeleeuwse ridderroman en kende een enorme verspreiding over grote delen van Europa. Zangers, volksvertellingen en ommegangen zorgden ervoor dat in de 15e eeuw zowat iedereen met het universele heldenverhaal vertrouwd geraakte. De inhoud behandelt de problematiek van de feodaliteit in de vroege middeleeuwen en gaat terug tot de periode van Karel de Grote. Hieronder geven we de beknopte versie van de Dendermondse variant weer. Aymon, de Heer van Dendermonde, leeft al jaren in ruzie met Karel de Grote.
%AutoEntityLabel%
De reus is ontworpen door Pablo Sanaguano (Ecuador) en samen met Evergemnaars zelf geconstrueerd.
Rosita heeft 17 zakjes, waarin de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in verwerkt zijn.
%AutoEntityLabel%
De Rosse Garde was de bijnaam voor Pieter De Smet. Hij was de brigadier veldwachter voor Deurne en Borsbeek. Hij trad erg streng op tegenover dronkaards en vrijende paartjes. Elke dag bracht hij zijn arrestanten langs de Herentalsebaan naar de politiecel, een attractie die heel wat mensen op de been bracht.
Roste Brigand (Haasdonk (Beveren))
Rost komt van de naam rostekoppen die als bijnaam voor de Haasdonkenaars gebruikt werd ten tijde van de jaren 1840-50 toen bijna de helft van de baby’s in Haasdonk rostekoppen waren. Brigand verwijst naar de Boerenkrijg, waarin Haasdonk een belangrijke rol speelde. De brigands waren de boeren, die in opstand kwamen tegen het Franse bewind in 1798.
In de twaalfde eeuw leefde Rudolf Hectela, een landheer-edelman, die de bossen, landerijen en weiden in Spikelspade (nu militair domein) beheerde. Ridder Hectela was ook de naamgever van de gemeente Hechtel.

Pages