Reuzenkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de reuzen in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 702 reuzen. Staat uw reus er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Bertrand was een graag geziene man in Bissegem. Als friturist en kermisuitbater kende hij heel veel mensen. Bertrand maakte ook deel uit van de Reuzengilde Bissegem. Hij overleed in mei 2016. Om zijn herinnering levend te houden, besliste de Reuzengilde om een reus naar zijn beeld te maken.
Bertrand de Pionier (Wingene)
Eerbetoon vanuit de vereniging aan de voorzitter van de vzw Bruegelgilde.
Bertrand Coussens, friturist, foorkramer en vooral volksvriend, was verweven met Bissegem, het dorp waar hij woonde.

Jaren droomde hij van een Bissegemse reuzin. Het project 'Reuzenidee' van stad Kortrijk bracht alles in een stroomversnelling. Op 02/05/2015 werd reuzin MINNEKE, het Bissegems frivool vlassersmeisje, geboren.
Bertrand straalde. Minneke was zijn geesteskindje, zijn “schone pupe”
Iedereen deelde in zijn vreugde.
“Nog nooit zagen we Bertrand zo vlug stappen en zoveel zingen als onder Minnekes rok.
Bet komt van Elisabeth en Rukes van Henri.
Bet van in de Dyvelsryt (Meeuwen-Gruitrode)
Nooit was Roy dat geworden, met weiden, bossen en grachten, het dorp dat blijft ons bekoren, fleurig, paradijselijk zo echt, was Zjang op zijn zeis blijven staan of Bet geen slag had gedaan.
Kappen, hakken en zagen, of wroeten, ploegen op het land, niet om een beetje verlegen, plooit hij zowaar het weer naar z’n hand. Staat Bet altijd vroom bij de haard, dan blijft hier de vrede bewaard.
Velden, bossen en weiden, hun vruchten pronken er groots.
%AutoEntityLabel%
De maker van het Bierpruverke, Roger Custers, maakte dit reusje als verrassing voor de vereniging. Onverwachts ging het mee met de Reuzenstoet in Deurne.
Bigaro is de zoon van De Kraker, fruitplukker en De Kernielse. Zijn naam komt van Bigareau, een kersensoort met krakend, roomkleurig roze en sappig vruchtenvlees. Deze kers is een vleeskers. De Bigareau Napoleon wordt als standaardverieteit beschouwd.
Birken Blok (Vrasene (Beveren))
De Beverse blokmaker Jules Smet stond model. Birken stelt een blokmaker (= klompenmaker) voor. Het klompen maken was vroeger immers een typisch ambacht voor het Land van Waas, en ook in Vrasene verdienden heel wat mensen er hun brood mee.
%AutoEntityLabel%
Deze reus werd vermoedelijk in 1952 ontworpen. Het is een creatie van de “Handelaarskring Kerkstraat en Casinoplein” waarin mevrouw Maria Bernaert een belangrijke rol speelde. Bedoeling was om met deze reus de stad Blankenberge te vertegenwoordigen op elke belangrijke manifestatie. De “mascotte” werd steeds vergezeld door de mascottemeisjes, die, op de rok na die wat korter was, dezelfde kledij droegen.
Blekke (Schoten)
Blekke verwijst naar de vroegere bijnaam van de Cecilianen. Blijkbaar klonk de harmonie tijdens het interbellum nogal schel en als ‘blek’, waardoor de leden hun spottende bijnaam kregen.
BO (Lokeren)
Gemaakt n.a.v. het TV-programma "De Droomfabriek"
%AutoEntityLabel%
Alex is één van de stichtende leden van de Strangers. Deze Antwerpse groep kende haar ontstaan in 1951 op het Kiel. Zij bereiken veel succes met internationale hits die voorzien worden van Antwerpse teksten. De eerste Antwerpse plaat verschijnt in 1960. Bob vervoegt de Strangers in 1964 wanneer Guy Torfs de groep verlaat.
Voor de 50ste verjaardag van de winkeliersvereniging worden er vijf reuzen gemaakt naar beeltenis van deze bekende wijkbewoners. De groep schrijft voor de gelegenheid het lied “Wij zijn de reuzen van ‘t Kiel”.
Bockstael was een zeer gekende volksfiguur. Hij werd gemaakt naar Frans Branckaert (1900-1963), bijgenaamd Bockstael. Frans leefde een beetje als clochard en had enkele rare gewoonten: hij ging met een kan rond in de Ninoofse café's om er de restjes bier uit de bierglazen te verzamelen en uit te drinken. Steeds stak er een Franstalige krant uit zijn zak (hoewel hij hoogstwaarschijnlijk niet kon lezen) en zijn broek was altijd te kort. Als hij al eens nieuwe kleren van iemand kreeg sneed hij onmiddellijk een stuk van de broekspijpen.
%AutoEntityLabel%
De reus Boelarus was eerst erg mager, toen hij aangeworven werd in het kasteel van het Boelaerpark, Borgerhout. Hij kwam aan de kost als houthakker, net zoals hij in Belaerus (=WitRusland) deed. Hij deed zijn werk prima maar werd serieus gepest door buurtmensen, omdat hij niet kon praten en zo lang en mager was. Op een dag werd hij het getreiter beu en zwolg ne zatte zatlap met huid en haar op. Als bij wonder kon hij ineens luidop spreken! Mensen kwamen van heinde en verre kijken naar het mirakel. Soms verloor hij zijn spraakvermogen en dan at hij weer een pestkop op.
Boer Bavo (Bavikhove)
Bavo is de stichter van de gemeente Bavikhove. Etymologische uitleg "bav inga hove " genitiefvorm nederzetting of hoeve van de lieden van Bav. Maar Bavo is ook een "vlasboer" . Refererend naar de bloei van de vlasindustrie tussen 1800 en 1970. Daarom is Bavo gezeten op een anthieke "bizonkar" een smalle kar die diende om tussen de vlaskapelletjes te kunnen rijden , dwz vlasbundels die na het roten (verrotting in de Leie) rechtop in grote meersen (weiden) te drogen werden gezet.
Hij is de verpersoonlijking van het oude boerengeslacht, een kind van de vrije natuur.
Borre (Leefdaal)
Twee volkstypen, die een herberg openhielden in de Kleine Kerkstraat. Ze schiepen er sfeer met het zingen van liederen over het dorpsgebeuren.
Bosco (Grembergen)
De reus is nu vernieuwd en gebouwd naar Jan Van Damme.
Hij werd gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van de echte eeuweling.
Brug-Miel verwijst naar Brugstraat in de Demerstad. Hij is een carnavalsreus uit de jaren 1930 die heel wat jaren later teruggevonden is op zolder en zo een nieuw leven begon.
%AutoEntityLabel%
Figuur uit het epos Reinaert de Vos
Brunhilda was de vrouw van de Frankische krijgsheer Wipula.
Buffalootje (Zwijnaarde)
De reus beeldt de mascotte uit van de voetbalploeg KAA Gent.
%AutoEntityLabel%
Haar naam was Katrien Belettere en was de dochter van de paardensmid Pieter Belettere uit de 'betoverde smesse'. Zij werd omschreven als een reuzenheks, een dulle heks, een vliegende heks, een 'pondig meubel'. Calle was trouwens de nicht van Sefa Bubbels. De smidse van Pieter was gelegen in de huidige Wervikstraat. Kalle haalde haar toverkunsten uit een groot perkamenten toverboek; Kalle had het vooral gemunt op de paarden die in de smidse beslagen werden. Ze wreef over de rug van de paarden terwijl ze formules uit het toverboek prevelde.

Pagina's