Reuzenkaart

Hieronder vindt u een overzicht van de reuzen in Vlaanderen. Momenteel bevat deze lijst 694 reuzen. Staat uw reus er (nog) niet tussen, voeg deze dan toe.
Rolarius (Roeselare)
Rolarius was de legendarische stichter van Roeselare, die de stad met kracht en wijsheid leidde en beschermde. Hij was getrouwd met de dochter van een Romeinse veldheer. Hij had een aparte smaak en was verzot op kindervlees. Op een nacht werd hij door de kabouters in de rivier de Mandel gesmeten.
Rollo (Rollegem)
Het gebeurde op de plaatse, dicht bij de kerke door Mgr. Standaerd en bijgestaan door het wettelijk gezag. Daar de vader en de moeder onbekend zijn, wordt de opvoeding van dat reuzenkind toevertrouwd aan meter Bientje Vanryckegem en peter Boerie Ginste.

In de naam van Bachus, de Folkloreraad en het goede volk van Rollegem. Amen. zo werd dit bevestigd.

Deze doopplechtigheid is het symbool van de opname in onze gemeenschap van deze flink uit de kluiten gewassen kerel.
Romain de Coninck (Ledeberg)
Romain De Coninck was een gekende Gentse acteur, regisseur en auteur van volkstoneel. Hij schreef ook film- en tv-scenario’s en cursiefjes.Romain De Coninck werkte vooral in de Minardschouwburg. Toen die gesloten werd voor restauratiewerken, verhuisde Romain aan het einde van zijn carrière naar de gemeentelijke feestzaal van Ledeberg.
Romanie Baert (Oostwinkel)
Romania Baert werd in 1844 geboren in Oostwinkeldorp. Ze stierf er in 1946 op de gezegende leeftijde van 102 jaar. In 1944 werd haar 100ste verjaardag uitgebreid gevierd. Op 3 september was er een dankmis, waarna Romanie in stoet begeleid werd naar het stadhuis van Eeklo. Ze werd geflankeerd door paarden en kreeg meermaals bloemen onderweg. In de namiddag waren er volksspelen en in de parochiezaal wachtte een amusementsorkest.
Roobaert (Roeselare)
Roobaert, de vishandelaar, genaamd naar de Roobaertsbeek en het Roobaertsbos gelegen op de latere wijk Siberië ten noorden van Roeselare
%AutoEntityLabel%
In 1953 pakt Aalst uit met het Ros Balatum. Een eerste versie werd gemaakt door ‘De Lustige Pompiers’, een tweede versie door Marc De Bruyn. Het is een parodie op het Ros Beiaard van Dendermonde, genoemd naar het materiaal waaruit het gebouwd was: balatum of vloerbekleding. Veel Aalstenaars vinden de traditie in Dendermonde een overdreven vertoning. Het Aalsterse paard is veel kleiner dan het Dendermondse ros dat gedragen wordt, terwijl het Aalsterse ros bij carnaval op wieltjes door de straten gaat, aangedreven door een benzinemotor.
Ros Beiaard (Dendermonde)
De sage van het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen vindt haar oorsprong in de middeleeuwse ridderroman en kende een enorme verspreiding over grote delen van Europa. Zangers, volksvertellingen en ommegangen zorgden ervoor dat in de 15e eeuw zowat iedereen met het universele heldenverhaal vertrouwd geraakte. De inhoud behandelt de problematiek van de feodaliteit in de vroege middeleeuwen en gaat terug tot de periode van Karel de Grote. Hieronder geven we de beknopte versie van de Dendermondse variant weer. Aymon, de Heer van Dendermonde, leeft al jaren in ruzie met Karel de Grote.
%AutoEntityLabel%
De reus is ontworpen door Pablo Sanaguano (Ecuador) en samen met Evergemnaars zelf geconstrueerd.
Rosita heeft 17 zakjes, waarin de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in verwerkt zijn.
%AutoEntityLabel%
De Rosse Garde was de bijnaam voor Pieter De Smet. Hij was de brigadier veldwachter voor Deurne en Borsbeek. Hij trad erg streng op tegenover dronkaards en vrijende paartjes. Elke dag bracht hij zijn arrestanten langs de Herentalsebaan naar de politiecel, een attractie die heel wat mensen op de been bracht.
Roste Brigand (Haasdonk (Beveren))
Rost komt van de naam rostekoppen die als bijnaam voor de Haasdonkenaars gebruikt werd ten tijde van de jaren 1840-50 toen bijna de helft van de baby’s in Haasdonk rostekoppen waren. Brigand verwijst naar de Boerenkrijg, waarin Haasdonk een belangrijke rol speelde. De brigands waren de boeren, die in opstand kwamen tegen het Franse bewind in 1798.
In de twaalfde eeuw leefde Rudolf Hectela, een landheer-edelman, die de bossen, landerijen en weiden in Spikelspade (nu militair domein) beheerde. Ridder Hectela was ook de naamgever van de gemeente Hechtel.
Ruud (Melle)
Elke dag een glaasje bier, gaf de Ruud een dag vol plezier!
Scharminkel (hond) (Antwerpen)
Buurtvereniging Klein Antwerpen wou een reus die vooral kinderen aansprak. Ze wilden liever niet beginnen met reuzenkinderen van Wannes en Germaine. Daarom maakten ze de hond Scharminkel. In de constructie hielden ze er rekening mee dat er kinderen mee konden opzitten of bijzitten. Men kan de oren van de hond bijvoorbeeld doen bewegen.
%AutoEntityLabel%
Gebouwd door en voor de Opstalse reuzengilde, wordt hij gedragen door de kinderen van de peynders van Marjaas. Schiperenzot dankt - net als Marjaas - zijn naam aan het kaartspel. Schiperenzot is hetzelfde als schoppen boer, maar klinkt als reuzennaam zo veel beter.
%AutoEntityLabel%
De reus is gemodelleerd naar dorpsfiguur Marcel Vereecken
Scuteman (Wenduine)
Scuteman is de niet bij name gekende Wenduinse visser die in 1463 de loden lamp van de vuurtoren van Blankenberge zou hebben gestolen. Hij herinnert dus aan de bloeiende vissersnering in Wenduine.
%AutoEntityLabel%
Heksenmeesteresse, een ferme klosse, breed geschouderd, streus en sterk lijk een eikenboom met armen en handen lijk kliefhamers en macht lijk een paard. Sefa huizenierde in de Steenuilbos waar ze 1667 ter wereld gekomen is. Ze is er blijven wonen nadat haar ouders Judocus Bubbels en Joanna Belettere waren gestorven. Sefa werkte als koeimaarte op het nabijgelegen Moerhof. Op haar zesentwintigste trouwde ze met een vondeling 'Pieren Bierboom' en ze kregen te reke zeven kinderen.
Sefken de Puitenslager (Beveren)
Voor de benaming “puitenslagen” zijn twee verklaringen: 1) een gelegenheidsberoep van schamele lieden die de rijke lui met “puitenbillenkens” (puit = kikker) bevoorraadden; 2) het voortdurend met een wis op het wateroppervlak van de kasteelwallen slaan met als gevolg dat de kikkers ook in de paartijd ophielden met kwaken, zodat de kasteelheren en hun edele dames hun nachtrust niet verstoord zagen. Beide verklaringen zijn historisch correct.
%AutoEntityLabel%
Deze reus is vermoedelijk genoemd naar de authentieke vissersfiguur “Seven Jupeird” alias Jozef Van Heetvelde, de vader van Gusten Kwik. De naam Seven werd veelvuldig gebruikt in vissersmiddens. Het was de lapnaam voor de thans bijna uitgestorven doopnaam “Jozef”.
Jan, Pier, Pol en Sif Spilliaert zijn de reuzenkinderen van de Wervikse reuzen Marie Spilliaert en Jan Buuc.

Pagina's